Sök

Välkommen till kursen Religion för ämneslärare 61-90 hp, 30 hp! campus

Kursen är öppen för registrering i Ladok mellan 15 augusti och 28 augusti.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

RVG807 13239 campus

Kursperiod och studietakt

Vecka 35-02 helfart

Kursplan

Visa kursplan

Litteraturlista

Visa litteraturlista

Välj datum 2022-08-29 för senaste versionen av litteraturlistan

Schema

Visa schema

Kursansvarig lärare

Olov Dahlin

olov.dahlin@hig.se 

0046 26 648773

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


I samband med första kurstillfället kommer upprop och kompletterande registrering att ske. Om du inte har registrerat dig själv, och inte kan vara närvarande vid första tillfället men ändå ska gå kursen, så är det viktigt att du meddelar detta via mejl till kursansvarig.

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och redovisningar. En studiehandledning med information om detaljschema, läsanvisningar och examinatoriska uppgifter finns tillgänglig på lärplattformen Canvas i god tid innan kursstart. Denna innehåller all information du behöver, så försäkra dig om att du är väl förtrogen med den till kursens början.

Kommunikationssätt
Kursens sida på Canvas kommer att vara ett av dina viktigaste verktyg under kursen eftersom vi använder lärplattformen för att kommunicera. Där återfinns studiehandledning och ytterligare information. Sidan används även vid inlämning av examinatoriska uppgifter.

Klicka gärna runt på högskolans hemsida och gör dig bekant med var du hittar diverse information och till vem du bör vända dig med specifika frågor. Innan du mejlar lärare för diverse frågor, så försäkra dig om att svaren du söker inte redan finns besvarade i välkomstbrev eller studiehandledning, på Canvas eller under övrig information för nya studenter.

När du har registrerat dig på din kurs i Ladok så skrivs du automatiskt in på kursen i lärplattformen Canvas. Det kan ta cirka 60 minuter innan ditt användarnamn lagts till i Canvas, då du kan logga in och se din kurs. En förutsättning för att du ska kunna se din kurs i Canvas är att läraren öppnat den för deltagare. Detta sker i vissa fall först vid kursstart.

Kursen ges av akademin för utbildning och ekonomi

Publicerad av: Liselotte Laurila Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2022-06-30
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)