Gå till eugreenalliance
Sök

Välkommen till kursen Religionsvetenskap 1-30, 30 hp!

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kurs­upplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kurs­plan och kursens schema.

Registrera dig på kursen!

Kursen är öppen för registrering i Ladok 14–27 augusti.

Antagen med villkor – registrering

Du som är antagen med villkor behöver kontakta oss via mejl för att få hjälp med registreringen. Läs mer om antagning med villkor.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

RVG030 13240

Kursperiod och studietakt

Vecka 35–02 (helfart)

Kursplan och litteraturlista

Sök ut kursplan och litteraturlista

Schema

Sök ut schema

Kursansvarig lärare

Per-Erik Söderberg

per-erik.soderberg@hig.se

079-0737827

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.seDet första undervisningstillfället sker måndag 28 augusti kl. 13.15 - 15.00 via Zoom. Du bör själv registrera dig via Ladok, och det är möjligt att göra detta två veckor före kursstart. I samband med första kurstillfället kommer upprop och kompletterande registrering att ske. Om du inte har registrerat dig själv, och inte kan vara närvarande vid första tillfället men ändå ska gå kursen, så är det viktigt att du meddelar detta via mejl till kursansvarig.

Undervisningen består av föreläsningar, gruppdiskussioner och presentationer. Schema med information om dagar och tider finns tillgängligt på webben samt på lärplattformen Canvas när sidan öppnas, i god tid innan kursstart.

Kursen består av fyra delmoment på 7,5 hp vardera, där varje moment har en lärare som är momentansvarig. Av varje momentansvarig kommer du under terminens gång att fortlöpande få detaljschema och annan information som gäller varje enskilt moment. Ett detaljschema för kursens första moment ”Perspektiv på levd religion” kommer att finnas tillgängligt vid kursstarten på Canvas. Examinationer inom momenten kan variera mellan seminarium, gruppuppgifter och hemtentamen. Information om vilka som är momentansvariga, samt kontaktinformation, kommer också finnas tillgängligt på Canvas i god tid innan kursstart.

Information om kurslitteraturen kommer också finnas tillgänglig på Canvas. Tänk på att denna inte behöver införskaffas i nytt skick, utan det finns möjligheter att låna böcker, införskaffa böcker i begagnat skick, i form av E-böcker och andra former.

Kommunikationssätt
I god tid före kursstart kommer kursens sida att vara öppen på Canvas. Denna kommer att vara ett av dina viktigaste verktyg under kursen eftersom vi använder den för att kommunicera under kursen. Där återfinns detaljscheman, instruktioner, material och aktuell information. Portalen används även vid inlämning av uppgifter. Canvas finns även tillgänglig som app för mobilen. Bekanta dig gärna med upplägget. Studiehandledningen innehåller all information du behöver, så försäkra dig om att du är väl förtrogen med respektive moments studiehandledning innan momentets början.

Föreläsningarna och andra former av undervisning ges via Zoom, som är en webbmötestjänst vid Högskolan i Gävle. Zoom stödjer de flesta enheter och gör det möjligt att kommunicera med bra ljud- och bild även över långsamma förbindelser. Gå till hig-se.zoom.us och klicka på knappen Sign in. Logga därefter in med ditt användarkonto, så skapas ditt konto på Zoom. För att ansluta till det webbmötesrum som just din kurs på Högskolan i Gävle använder, så följer du länkar som momentansvariga lärare lägger upp på Canvas.

Klicka gärna runt på Högskolan i Gävles webbplats och gör dig bekant med var du hittar diverse information och till vem du bör vända dig med specifika frågor. Innan du mejlar lärare för diverse frågor, så försäkra dig om att svaren du söker inte redan finns besvarade i välkomstinformation, på Canvas eller övrig information för nya studenter.

Kursen ges av Akademin för utbildning och ekonomi.

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Frida Wikegård Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2023-06-27
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)