Sök

Välkommen till kursen Arbetsförlagd praktik 7,5 hp

Kursen är öppen för registrering i Ladok mellan 19 september - 2 oktober.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

RVG521 13230

Kursperiod och studietakt

Vecka 40-49 (halvfart)

Kursplan

Visa kursplan

Litteraturlista

Visa litteraturlista

Schema

Visa schema

Kursansvarig lärare

Per-Erik Söderberg
per-erik.soderberg@hig.se
079-0737827

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Den första kursens första undervisningstillfälle äger rum 30 augusti, kl. 10:15 – 12:00. Du medverkar själv via egen dator via Zoom. Du bör själv registrera dig via Ladok. Registreringen är öppen två veckor innan kursstart. I samband med första kurstillfället kommer upprop och kompletterande registrering att ske. Om du inte har registrerat dig själv, och inte kan vara närvarande vid första tillfället men ändå ska gå kursen, så är det viktigt att du meddelar detta via mejl till kursansvarig.

Undervisningen består av föreläsningar och seminarium. En studiehandledning med information om schema, läshänvisningar och examinatoriska uppgifter finns tillgänglig på lärplattformen Canvas i god tid innan kursstart. Denna innehåller all information du behöver, så försäkra dig om att du är väl förtrogen med den till kursens början.

Kommunikationssätt
I god tid före kursstart kommer kursens sida att finnas tillgänglig på Canvas. Denna kommer att vara ett av dina viktigaste verktyg under kursen eftersom vi använder Canvas för att kommunicera under kursen. Där återfinns studiehandledning och ytterligare information. Sidan används även vid inlämning av examinatoriska uppgifter. Föreläsningarna ges via Zoom och sker i realtid, dvs. inga föreläsningar spelas in. För att ansluta till kursens webbmötesrum följer du länken som finns i studiehandledningen och på Canvas.

Kursen ges av akademin för utbildning och ekonomi

Logga in i Canvas

Publicerad av: Monika Karlsson Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2022-06-22
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)