Sök

Välkommen till kursen Globaliseringar och värderingsförändringar 15 hp (distans) MKR

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema.

Kursen är öppen för registrering i Ladok 4 januari - 16 januari

Om du inte registrerar dig på kursen under registreringsperioden riskerar du att förlora din plats.

Kursinformation

Kursen ges på helfart under vecka 03-12.

Information om kursen

Kurskod

RVG511

Anmälningskod

23215

Kursplan

Visa kursplan

Litteraturlista

Visa litteraturlista

Schema

Visa schema

Kursansvarig lärare

Namn: Per-Erik Söderberg
E-post:

per-erik.soderberg@hig.se
Telefon: 026-648530

Frågor kring registrering och antagning

E-post: studentsupport@hig.se


Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta studentsupport@hig.se innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Kursens upplägg


Välkommen till kursen Globalisering och värderingsförändringar!

Det första introduktionstillfället äger rum 18 januari kl. 13:15. Vanligtvis brukar kursen ges både på campus och distans, men kursen kan komma att ges enbart på distans via Zoom. Mer info om detta kommer i god tid innan kursstart på Canvas. Du bör själv registrera dig via ladok. Självregistreringen är öppen under två veckor innan kursstart. I samband med första kurstillfället kommer upprop och kompletterande registrering att ske. Om du inte har registrerat dig själv, och inte kan vara närvarande vid första tillfället men ändå ska gå kursen, så är det viktigt att du meddelar detta via mejl till mig som är kursansvarig.

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och gruppdiskussioner. Undervisningen består av föreläsningar, seminarium och presentationer. En studiehandledning med information om schema, läshänvisningar och examinatoriska uppgifter finns tillgängligt på Canvas i god tid innan kursstart. Denna innehåller all information du behöver, så försäkra dig om att du är väl förtrogen med den till kursens början.

Gällande kurslitteraturen
Litteraturen kommer att användas på olika vis i kursen. En del av litteraturen läses i sin helhet medan annan litteratur läses i valda delar eller används som referenslitteratur. Dessa tre böcker nedan, som finns i kurslitteraturlistan (för RVG511) gäller enbart för studenter på Människa-Kultur-Religionsprogrammet, och tillhör den pedagogiska och didaktiska strimman i programmet. Dessa tre böcker hör alltså inte till den här kursen specifikt, och gäller inte er som läser kursen i fristående form (RVG020).

Nilsson, B., Nilsson J. & Pettersson, N. (2014). Kommunikativt ledarskap. Stockholm: Liber. sidor: 303

Nordbäck, Carola (2018). Kulturarven, skolan och museerna: Bidrag till en kritisk kulturpedagogik. I Olof Franck och Peder Thalén (Red.), Interkulturell religionsdidaktik: Utmaningar och möjligheter (s. 293 - 321). Lund: Studentlitteratur.

Osnes, B. Manygoats, A. & Witkamp, L. (2015). A framework for engaging Navajo women in clean energy development through applied theatre. Research in Drama Education: The Journal of Applied Theatre and Performance, 20:2, 242 - 257.

Kommunikationssätt
I god tid före kursstart kommer kursens hemsida att finnas tillgänglig på lärplattformen Canvas, och du kopplas till den när du registreras på kursen. Denna sida kommer att vara ett av dina viktigaste verktyg under kursen eftersom vi använder den för att kommunicera under kursen. Där återfinns studiehandledning, detaljscheman, instruktioner, läsning och annan information. Portalen används även vid inlämning av uppgifter. Studiehandledningen innehåller all information du behöver, så försäkra dig om att du är väl förtrogen med den, samt detaljschema och instruktioner för varje moment under terminens gång. Canvas finns även tillgänglig som app för mobilen.

Föreläsningar och seminarier ges via Zoom som är en webbmötestjänst vid Högskolan i Gävle, och som stödjer de flesta enheter och gör det möjligt att kommunicera med bra ljud- och bild även över långsamma förbindelser. Gå till hig-se.zoom.us och klicka på knappen Sign in. Logga därefter in med ditt användarkonto, så skapas ditt konto på Zoom. För att ansluta till det webbmötesrum som gäller för kursen följer du länken som finns på Canvas.

Klicka gärna runt på högskolans hemsida och gör dig bekant med var du hittar diverse information och till vem du bör vända dig med specifika frågor. Innan du mejlar lärare för diverse frågor, så försäkra dig om att svaren du söker inte redan finns besvarade i välkomstbrev, på Canvas eller övrig information för nya studenter.

Kursen ges av Akademin för utbildning och ekonomi.

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Liselotte Laurila Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2021-12-15
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)