Gå till eugreenalliance
Sök

Välkommen till kursen Globaliseringar och värderingsförändringar 15 hp (distans) MKR

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kurs­upplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kurs­plan och kursens schema.

Registrera dig på kursen!

Kursen är öppen för registrering i Ladok 1–14 januari.

Antagen med villkor – registrering

Du som är antagen med villkor behöver kontakta oss via mejl för att få hjälp med registreringen. Läs mer om antagning med villkor.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

RVG531 23218

Kursperiod och studietakt

Vecka 03–12 helfart

Kursplan och litteraturlista

Sök ut kursplan och litteraturlista

Schema

Sök ut schema

Kursansvarig lärare

Per-Erik Söderberg
per-erik.soderberg@hig.se
079--0737827

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Välkommen till kursen Globalisering och värderingsförändringar!

Det första undervisningstillfället äger rum torsdag 18 januari kl. 13:15 – 15:30. Kursen ges på distans via Zoom. Du bör själv registrera dig via Ladok från och med två veckor innan kursstart. Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. En studiehandledning med information om schema, läshänvisningar och examinatoriska uppgifter finns tillgängligt på Canvas i god tid innan kursstart. Denna innehåller all information du behöver, så försäkra dig om att du är väl förtrogen med den till kursens början.


Gällande kurslitteraturen
När du letar reda på kurslitteraturlistan, var noga med att det är den senaste versionen du laddar ner, den som gäller från och med 15 januari 2024.

Litteraturen kommer att användas på olika vis i kursen. En del av litteraturen läses i sin helhet medan annan litteratur läses i valda delar eller används som referenslitteratur. Dessa två böcker nedan, som finns i kurslitteraturlistan (för RVG531) gäller enbart för studenter på Människa-Kultur-Religionsprogrammet (MKR), och tillhör den interkulturella didaktiska strimman i programmet. De hör alltså inte till den här kursen specifikt, och gäller därför inte er som läser kursen i fristående form (RVG020).

Nilsson, B., Nilsson J. & Pettersson, N. (2014). Kommunikativt ledarskap. Stockholm: Liber. sidor: 303
Nordbäck, Carola (2018). Kulturarven, skolan och museerna: Bidrag till en kritisk kulturpedagogik. I Olof Franck och Peder Thalén (Red.), Interkulturell religionsdidaktik: Utmaningar och möjligheter (s. 293 - 321). Lund: Studentlitteratur.

Kommunikationssätt

I god tid före kursstart kommer kursens hemsida att finnas tillgänglig på lärplattformen Canvas, och du kopplas till den automatiskt när du registrerar dig på kursen. Där återfinns studiehandledning, detaljscheman, instruktioner, läsning och annan information. Portalen används även vid inlämning av uppgifter. Studiehandledningen innehåller all information du behöver, så försäkra dig om att du är väl förtrogen med den, samt detaljschema och instruktioner för varje moment under terminens gång. Canvas finns även tillgänglig som app för mobilen.

Föreläsningar och seminarier ges via Zoom som är en webbmötestjänst vid Högskolan i Gävle, och som stödjer de flesta enheter och gör det möjligt att kommunicera med bra ljud- och bild även över långsamma förbindelser. Gå till hig-se.zoom.us och klicka på knappen Sign in. Logga därefter in med ditt användarkonto, så skapas ditt konto på Zoom. För att ansluta till det webbmötesrum som gäller för kursen följer du länken som finns på Canvas.

Klicka gärna runt på HiGs hemsida och gör dig bekant med var du hittar diverse information och till vem du bör vända dig med specifika frågor. Innan du mejlar lärare för diverse frågor, så försäkra dig om att svaren du söker inte redan finns besvarade i välkomstbrev, på Canvas eller övrig information för nya studenter.

Kursen ges av Akademin för utbildning och ekonomi.

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Patrik Möllhagen Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2023-12-11
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)