Sök

Välkommen till kursen Globaliseringar och värderingsförändringar 15 hp (distans) MKR

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema.

Registrera dig på kursen!

Kursen är öppen för registrering i Ladok 2–15 januari.

För att behålla din plats på kursen måste du registrera dig på din kurs i tid. Kontakta studentsupport@hig.se innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

RVG531 23225

Kursperiod och studietakt

Vecka 03–12 helfart

Kursplan och litteraturlista

Sök ut kursplan och litteraturlista

Schema

Sök ut schema

Kursansvarig lärare

Per-Erik Söderberg
per-erik.soderberg@hig.se
079--0737827

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.seVälkommen till kursen Globalisering och värderingsförändringar!

Det första introduktionstillfälle äger rum torsdag 19 januari kl. 13:15 – 16:00. Kursen ges enbart på distans via Zoom. Du bör själv registrera dig via Ladok från och med två veckor innan kursstart. I samband med första kurstillfället kommer upprop och kompletterande registrering att ske. Om du inte har registrerat dig själv, och inte kan vara närvarande vid första tillfället men ändå ska gå kursen, så är det viktigt att du meddelar detta via mejl till mig som är kursansvarig.

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner och presentationer. En studiehandledning med information om schema, läshänvisningar och examinatoriska uppgifter finns tillgängligt på Canvas i god tid innan kursstart. Denna innehåller all information du behöver, så försäkra dig om att du är väl förtrogen med den till kursens början.

Gällande kurslitteraturen
Litteraturen kommer att användas på olika vis i kursen. Dessa två böcker nedan, som finns i kurslitteraturlistan för RVG531 gäller enbart för studenter på Människa-Kultur-Religionsprogrammet (MKR), och tillhör den interkulturella didaktiska strimman i programmet. Dessa böcker hör alltså inte till den här kursen specifikt, och gäller inte er som läser kursen i fristående form (RVG020).

Nilsson, B., Nilsson J. & Pettersson, N. (2014). Kommunikativt ledarskap. Stockholm: Liber. sidor: 303

Nordbäck, Carola (2018). Kulturarven, skolan och museerna: Bidrag till en kritisk kulturpedagogik. I Olof Franck och Peder Thalén (Red.), Interkulturell religionsdidaktik: Utmaningar och möjligheter (s. 293 - 321). Lund: Studentlitteratur.

Kommunikationssätt
I god tid före kursstart kommer kursens hemsida att finnas tillgänglig på lärplattformen Canvas, och du kopplas till den när du registreras på kursen. Denna sida kommer att vara ett av dina viktigaste verktyg under kursen eftersom vi använder den för att kommunicera under kursen. Där återfinns studiehandledning, detaljscheman, instruktioner, läsning och annan information. Portalen används även vid inlämning av uppgifter. Studiehandledningen innehåller all information du behöver, så försäkra dig om att du är väl förtrogen med den, samt detaljschema och instruktioner för varje moment under terminens gång. Canvas finns även tillgänglig som app för mobilen.

Föreläsningar och seminarier ges via Zoom som är en webbmötestjänst vid Högskolan i Gävle, och som stödjer de flesta enheter och gör det möjligt att kommunicera med bra ljud- och bild även över långsamma förbindelser. Gå till hig-se.zoom.us och klicka på knappen Sign in. Logga därefter in med ditt användarkonto, så skapas ditt konto på Zoom. För att ansluta till det webbmötesrum som gäller för kursen följer du länken som finns på Canvas.

Klicka gärna runt på hemsidan och gör dig bekant med var du hittar diverse information och till vem du bör vända dig med specifika frågor. Innan du mejlar lärare för diverse frågor, så försäkra dig om att svaren du söker inte redan finns besvarade i välkomstinformation, på Canvas eller övrig information för nya studenter.

Kursen ges av Akademin för utbildning och ekonomi.

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Frida Wikegård Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2022-12-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)