Välkommen till kursen Religion och media 15 hp (distans)

På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema. Kom ihåg att tacka ja till din plats via antagning.se!

Kursinformation

Kursen ges på helfart under veckorna 03-12
Kursnamn

Religion och media

Kurskod

RVG517 MKR

Anmälningskod

23225 MKR

Ansvarig akademi

Akademin för utbildning och ekonomi

Kursansvarig lärare


Per-Erik Söderberg

E-post: per-erik.soderberg@hig.se

Tel: 079-0737827

Kursadministration

Monika Karlsson

E-post: studentsupport@hig.se


Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta din kursadministratör innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Period för kursregistrering: 4 januari - 17 januari

Om kursen

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursupplägg

Kursupplägg

Välkommen till kursen Religion och media!

Det första introduktionstillfälle äger rum 21 januari kl. 13:15. Vanligtvis brukar kursen ges både på campus och distans, men i nuvarande läge med rådande riktlinjer har vi valt att ge kursen enbart på distans via Zoom. Du bör själv registrera dig via Ladok. Självregistreringen är öppen under två veckor innan kursstart. I samband med första kurstillfället kommer upprop och kompletterande registrering att ske. Om du inte har registrerat dig själv, och inte kan vara närvarande vid första tillfället men ändå ska gå kursen, så är det viktigt att du meddelar detta via mejl till mig som är kursansvarig.

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och gruppdiskussioner. En studiehandledning med information om schema, läshänvisningar och examinatoriska uppgifter finns tillgängligt på Canvas i god tid innan kursstart. Denna innehåller all information du behöver, så försäkra dig om att du är väl förtrogen med den till kursens början.

Gällande kurslitteraturen
Litteraturen kommer att användas på olika vis i kursen. En del av litteraturen läses i sin helhet medan annan litteratur läses i valda delar eller används som referenslitteratur. Dessa tre böcker nedan, som finns i kurslitteraturlistan (för RVG511) gäller enbart för studenter på Människa-Kultur-Religionsprogrammet, och tillhör den pedagogiska och didaktiska strimman i programmet. Dessa tre böcker hör alltså inte till den här kursen specifikt, och gäller inte er som läser kursen i fristående form (RVG020).

Nilsson, B., Nilsson J. & Pettersson, N. (2014). Kommunikativt ledarskap. Stockholm: Liber. sidor: 303

Nordbäck, Carola (2018). Kulturarven, skolan och museerna: Bidrag till en kritisk kulturpedagogik. I Olof Franck och Peder Thalén (Red.), Interkulturell religionsdidaktik: Utmaningar och möjligheter (s. 293 - 321). Lund: Studentlitteratur.

Osnes, B. Manygoats, A. & Witkamp, L. (2015). A framework for engaging Navajo women in clean energy development through applied theatre. Research in Drama Education: The Journal of Applied Theatre and Performance, 20:2, 242 - 257.

Kommunikationssätt

I god tid före kursstart kommer kursens hemsida att finnas tillgänglig på lärplattformen Canvas, och du kopplas till den när du registreras på kursen. Denna sida kommer att vara ett av dina viktigaste verktyg under kursen eftersom vi använder den för att kommunicera under kursen. Där återfinns studiehandledning, detaljscheman, instruktioner, läsning och annan information. Portalen används även vid inlämning av uppgifter. Studiehandledningen innehåller all information du behöver, så försäkra dig om att du är väl förtrogen med den, samt detaljschema och instruktioner för varje moment under terminens gång. Canvas finns även tillgänglig som app för mobilen.

Föreläsningar och seminarier ges via Zoom som är en webbmötestjänst vid Högskolan i Gävle, och som stödjer de flesta enheter och gör det möjligt att kommunicera med bra ljud- och bild även över långsamma förbindelser. Gå till hig-se.zoom.us och klicka på knappen Sign in. Logga därefter in med ditt användarkonto, så skapas ditt konto på Zoom. För att ansluta till det webbmötesrum som gäller för kursen följer du länken som finns på Canvas.

Klicka gärna runt på HiGs hemsida och gör dig bekant med var du hittar diverse information och till vem du bör vända dig med specifika frågor. Innan du mailar lärare för diverse frågor, så försäkra dig om att svaren du söker inte redan finns besvarade i välkomstbrev, på Canvas eller övrig information för nya studenter.

Kursvärdering

Kursvärdering

Efter att din kurs har avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till din e-postadress. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att förbättra och utveckla kursen. Alla studenter som har läst kursen får sedan en rapport där alla synpunkter finns sammanställda.

Riktat pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

Återbud och avbrott på kurs

Återbud och avbrott på kurs

Om du inte tänker läsa kursen är det viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt. På så sätt kan platsen erbjudas till någon annan. Om du inte ännu registrerat dig så lämnar du återbud via ”Mina sidor” på antagning.se.

Om du vill avbryta kursen efter att du registrerat dig, så gör du det i Ladok. Om du gör avbrottet inom tre veckor efter kursstart kan du söka och bli antagen till kursen igen.

Stöd, service och support

Biblioteket

Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via webbsidan med ditt användarkonto.

Gratis Microsoft Officepaket

  • Som student har du möjligheten att installera Microsoft Office på upp till fem datorer. Officepaketet innehåller Word, Excel, Powerpoint, Outlook och Onenote.

Studentcentrum

Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också Café Prego. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden

På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Trådlöst nätverk (wifi)

  • Nätverket Eduroam (EDUcation ROAMing) ger dig tillgång till internet på Högskolans campus samt på andra universitet och högskolor som är anslutna till Eduroam. Eduroam fungerar dessutom på flera flygplatser, järnvägsstationer och hotell.

Webbmöten via Zoom

  • Zoom är ett verktyg för att hålla möten och föreläsningar på distans via Internet. Du behöver en webbkamera och ett headset med mikrofon för att delta.
Publicerad av: Patrik Möllhagen Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2021-02-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)