Sök

Välkommen till kursen Religionsvetenskap (31-60) 30 hp (distans) MKR

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema.

Registrera dig på kursen!

Kursen är öppen för registrering i Ladok 2–15 januari.

För att behålla din plats på kursen måste du registrera dig på din kurs i tid. Kontakta studentsupport@hig.se innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

RVG311 23229

Kursperiod och studietakt

Vecka 03–22 (helfart)

Kursplan och litteraturlista

Sök ut kursplan och litteraturlista

Klicka på datum 2023-01-16 för att se den uppdaterade litteraturen

Schema

Sök ut schema

Kursansvarig lärare

Per-Erik Söderberg
per-erik.soderberg@hig.se
079-0737827

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Välkommen till kursen Religionsvetenskap 31-60!

Det första undervisningstillfället sker 16 januari kl. 13:15 – 15:00, och ges enbart på distans via Zoom. Registreringen är öppen under två veckor innan kursstart, och du bör själv registrera dig via Ladok. I samband med första kurstillfället kommer upprop och kompletterande registrering att ske. Om du inte har registrerat dig själv, och inte kan vara närvarande vid första tillfället men ändå ska gå kursen, så är det viktigt att du meddelar detta via mejl till kursansvarig.

Kursen består av fyra delmoment på 7,5 hp vardera, där varje moment har en ansvarig lärare. Av varje momentansvarig kommer ni under terminens gång att få detaljschema och annan information som gäller varje enskilt moment. Ett detaljschema för kursens första moment ”Livssyner i den digitala tidsåldern” kommer att finnas tillgängligt innan kursstarten på Canvas. Momentansvarig och undervisande lärare för det inledande momentet är Sara Duppils. Det tredje momentet består av tre valbara moment. Mer information om detta kommer senare, men i kursplanen ser ni vilka tre moment ni har att välja mellan, 0031–0033. Kurslitteraturen används på lite olika vis, och i vissa böcker används valda delar. För mer information om hur kurslitteraturen används, se information från momentansvariga.

Undervisningen består av föreläsningar, gruppdiskussioner och presentationer. Schema med information om dagar och tider finns tillgängligt på webben samt på Canvas när sidan öppnas i god tid innan kursstart. Under terminen samläser ni som går kursen i fristående form och ni som är studenter inom Människa-Kultur-Religionsprogrammet. Examinationsformer kan variera mellan momenten, men de vanligaste formerna är hemtentamen, mindre PM och seminarier/presentationsseminarier. Information om vilka som är momentansvariga samt kontaktinformation, kommer finnas tillgängligt på Canvas.

Kommunikationssätt
I god tid före kursstart kommer kursens hemsida att finnas tillgänglig på lärplattformen Canvas. Tillgång till denna sida sker genom registrering. Denna sida kommer att vara ett av dina viktigaste verktyg under kursen eftersom vi använder den för att kommunicera under kursen. Där återfinns studiehandledning, detaljscheman, instruktioner, läsning och aktuell information. Portalen används även vid inlämning av uppgifter. Studiehandledningen innehåller all information du behöver, så försäkra dig om att du är väl förtrogen med den, samt detaljschema och instruktioner för varje moment under terminens gång. Canvas finns även tillgänglig som app för mobilen.

Föreläsningar och seminarier ges via Zoom som är en webbmötestjänst vid Högskolan i Gävle, och som stödjer de flesta enheter och gör det möjligt att kommunicera med bra ljud- och bild även över långsamma förbindelser. Gå till hig-se.zoom.us och klicka på knappen Sign in. Logga därefter in med ditt användarkonto, så skapas ditt konto på Zoom. För att ansluta till det webbmötesrum som gäller för varje moment följer du länken som varje momentansvarig lägger upp på Canvas.

Klicka gärna runt på hemsidan och gör dig bekant med var du hittar diverse information och till vem du bör vända dig med specifika frågor. Innan du kontaktar lärare för diverse frågor, så försäkra dig om att svaren du söker inte redan finns besvarade i välkomstinformation, på Canvas eller övrig information för nya studenter.

Kursen ges av Akademin för utbildning och ekonomi.

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Patrik Möllhagen Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2022-12-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)