Sök

Välkommen till kursen Etik, sexualitet och genus 15 hp (distans)

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema.

Registrera dig på kursen!

Kursen är öppen för registrering i Ladok mellan13 mars och 26 mars.

För att behålla din plats på kursen måste du registrera dig på din kurs i tid. Kontakta studentsupport@hig.se innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

RVG024 23201 fristående

Kursperiod och studietakt

Vecka 13-22 (helfart)

Kursplan och litteraturlista

Sök ut kursplan och litteraturlista

Schema

Sök ut schema

Kursansvarig lärare

Åke Tilander
ake.tilander@hig.se
026-648644

0732707436

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Varmt välkommen till kursen Etik, sexualitet och genus. Kursstarten kommer att äga rum fredagen 31 mars kl 13:15-15. Undervisningen på kursen äger rum några fredagar i april och maj kl 13:15-15.

För att kunna delta och examineras i kursen måste du själv registrera dig på kursen i Ladok under den tidsperiod som anges.

Kommunikationssätt
Du deltar i undervisningen genom att koppla upp dig till webbmötet med hjälp av Zoom genom att klicka på länken nedan
https://hig-se.zoom.us/j/5290536852
Mer instruktioner om hur Zoom fungerar hittar du här:
https://www.hig.se/Ext/Sv/Biblioteket/Learning-Center/Webbmoten-via-Zoom.html

Vi kommer att använda oss av Canvas som kursplattform. Canvas hittar du här: https://hig.instructure.com/
Kursen görs synlig i Canvas i samband med eller strax efter kursstarten. Normalt sett enrollas du automatiskt i rätt kurs i Canvas

I Canvas kommer de detaljerade studieinstruktionerna och de examinatoriska uppgifterna att publiceras i samband med (eller strax efter) kursstarten när kursen gjorts synlig där.

Kursen ges av Akademin förutbildning och ekonomi.

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Patrik Möllhagen Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2022-12-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)