Sök

Välkommen till kursen Ledarskap i en föränderlig tid 15 hp (distans)

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema.

Registrera dig på kursen!

Kursen är öppen för registrering i Ladok mellan 13 mars och 26 mars.

För att behålla din plats på kursen måste du registrera dig på din kurs i tid. Kontakta studentsupport@hig.se innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

RVG021 23203

Kursperiod och studietakt

Vecka 13-22 (helfart)

Kursplan och litteraturlista

Sök ut kursplan och litteraturlista

Schema

Sök ut schema

Kursansvarig lärare

Sandra Lantz
sandra.lantz@hig.se
026-648570

0701860011

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Välkommen till kursen Ledarskap i en föränderlig tid!

Det första introduktionstillfället äger rum 27 mars kl. 13:15.

Kursen ges helt på distans via Zoom. Självregistreringen är öppen under två veckor innan kursstart. I samband med första kurstillfället kommer upprop och kompletterande registrering att ske. För att behålla din plats måste du registrera dig i ladok senast 26 mars.

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och gruppdiskussioner. En studieanvisning med information om schema, läshänvisningar och examinatoriska uppgifter finns tillgängligt på Canvas vid kursstart.

Kurslitteraturen används på olika sätt i kursen. Viss litteratur läses i sin helhet medan annan litteratur läses i valda delar. Detta framgår av detaljschemat som återfinns på Canvas.

Kommunikationssätt

Före kursstart finns kursens hemsida tillgänglig på Canvas, och du kopplas till den när du registreras på kursen. Denna sida kommer att vara ett av dina viktigaste verktyg under kursen eftersom den används för all kommunikation och information. Där återfinns studieanvisning, detaljschema, instruktioner och viktiga anslag. Samtliga inlämningsuppgifter lämnas även in via Canvas.

Föreläsningar och seminarier ges via Zoom som är en webbmötestjänst vid Högskolan i Gävle, och som stödjer de flesta enheter och gör det möjligt att kommunicera med bra ljud- och bild även över långsamma förbindelser. Gå till hig-se.zoom.us och klicka på knappen Sign in. Logga därefter in med ditt användarkonto, så skapas ditt konto på Zoom. För att ansluta till det webbmötesrum som gäller för kursen följer du länken som finns på Canvas. Att ha kameran på är ett krav om inte annan överenskommelse gjorts.

Kursen ges av Akademin för utbildning och ekonomi.

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Patrik Möllhagen Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2022-12-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)