Gå till eugreenalliance
Sök

Välkommen till kursen Organisation och yrkesroll i socialt arbete 7,5 hp!

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kurs­upplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kurs­plan och kursens schema.

Registrera dig på kursen!

Kursen är öppen för registrering i Ladok 14–27 augusti.

Antagen med villkor – registrering

Du som är antagen med villkor behöver kontakta oss via mejl för att få hjälp med registreringen. Läs mer om antagning med villkor.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

SAA109 – 15171

Kursperiod och studietakt

Vecka 35–44 (halvfart)

Kursplan och litteraturlista

Sök ut kursplan och litteraturlista

Schema

Sök ut schema

Kursansvarig lärare

Pär Grell
par.grell@hig.se
026-64 88 36

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Kursens upplägg
Kursen som ges på avancerad nivå är fristående och bedrivs på halvfart. Ingen närvaro på campus kommer att krävas, men det finns möjlighet att se vissa föreläsningar på plats i Gävle. Dessa kommer att sändas via zoom så du har möjlighet att vara med på distans och kunna ha en dialog med föreläsaren. Föreläsningarna spelas även in så det finns möjlighet att se dem i efterhand när det passar dig.
Kursens samtliga föreläsningar och seminarier kommer att äga rum på torsdagar, vecka 35–44, och inleds torsdagen den 31 augusti, klockan 9.30. Förutom dessa fasta dagar kommer du naturligtvis att behöva avsätta studietid för arbete både individuellt och till viss del i grupp.

Den första dagen ägnas åt en beskrivning av kursens innehåll och de examinerande uppgifterna, samt en introducerande föreläsning. De examinerande uppgifterna kommer att vara både skriftliga och muntliga, samt även både individuella och i grupp. Ett fullständigt schema och en studiehandledning där alla uppgifter beskrivs, kommer att publiceras på kurssajten Canvas innan kursstart.
Högskolan i Gävle tillämpar en sjugradig betygsskala (A-F) och en individuell skriftlig examinationsuppgift kommer att vara betygsgrundande. Övriga uppgifter betygsätts enbart som IG eller G.

Kommunikationssätt
Föreläsningar och seminarier kommer att äga rum via Zoom, men det finns möjlighet att närvara på Högskolan I Gävle vid vissa föreläsningar.

Kursen ges av Akademin för hälsa och arbetsliv.

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Marie Åhrman Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2023-06-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)