Sök

Välkommen till kursen Handledning i verksamhetsförlagd utbildning 7,5 hp

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema.

Registrera dig på kursen!

Kursen är öppen för registrering i Ladok 2–15 januari.

För att behålla din plats på kursen måste du registrera dig på din kurs i tid. Kontakta studentsupport@hig.se innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

SAA026 - 25100

Kursperiod och studietakt

Vecka 03–22, kvartsfart

Kursplan och litteraturlista

Sök ut kursplan och litteraturlista

Schema

Sök ut schema

Kursansvarig lärare

Bo Söderqvist
bo.soderqvist@hig.se
026-645053

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Kursens upplägg
Kursen upplägg består av enskilt arbete, seminarier, metodövningar och föreläsningar. Vissa delar av kursen läses tillsammans med vårdpersonal som arbetar med handledning för att bredda bilden av handledning av studenter. Vi kommer bland annat att öva på grupphandledning tillsammans med dem.

Kursen består av fem obligatoriska heldagar och en halvdag.

Kommunikationssätt
Vi använder oss av Canvas som lär plattform och zoom som kommunikationsverktyg oss emellan.

Kursen ges av Akademin för hälsa och arbetsliv.

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Frida Wikegård Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2022-12-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)