Gå till eugreenalliance
Sök

Välkommen till kursen Examensarbete i socialt arbete, 15 hp!

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kurs­upplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kurs­plan och kursens schema.

Registrera dig på kursen!

Kursen är öppen för registrering i Ladok mellan 11 mars och 24 mars

Antagen med villkor – registrering

Du som är antagen med villkor behöver kontakta oss via mejl för att få hjälp med registreringen. Läs mer om antagning med villkor.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

SAG802 - 25135,25136,25137,25138,25139

Kursperiod och studietakt

Vecka 13–22, helfart

Kursplan och litteraturlista

Sök ut kursplan och litteraturlista

Schema

Sök ut schema

Kursansvarig lärare

Catharina Löf
catharina.lof@hig.se
026-645043

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Välkommen till kursen Examensarbete i socialt arbete, 15 hp (SAG802) som avlöper under våren 2024!

Uppsatserna i kursen handleds gruppvis om 3-5 uppsatser i vardera grupp samt några tillfällen i slutet med individuell handledning. Varje uppsats tilldelas en uppsatshandledare som har en avgränsad tid per handledd uppsats.

Vi är glada att kunna informera och ge er studenter en digital "handledarresurs" med pedagogiska korta filmer för vardera del i uppsatsen, som student kan du använda dig av dessa som ett komplement i handledning och uppsatsskrivandet. Detta är nyinspelat material av lärarkollegiet här på HiG.

Tilldelad examinerande lärare meddelas en vecka innan kursen startar.

Ni har fått er tilldelade handledare och lägg därför in er själva i det snaraste i er handledningsgrupp (för er tilldelade handledare) under fliken "Handledningsgrupper VT -24" (i vänstermenyn under flik "Personer"). Det här är för att er handledare enkelt ska kunna ge kommentarer på era utkast.

Vi ser fram emot ett spännande arbete tillsammans under våren!

Hälsar

Kursansvarig Catharina Löf

Examinator Peter Öberg

Kommunikationssätt
Handledningen av er uppsats kan ske antingen via zoom eller på Campus. På kurssidan i Canvas sker kommunikation med kursens berörda (studentgrupper, handledningsgrupper, handledare etc.) och här kommer ni att ha all information för kursen uppdaterad när kursen startar, samt under kursens gång.
Slutseminarierna i slutet av maj kommer att vara på plats på Campus, och du förväntas närvara dessa dagar.

Kursen ges av Akademin för hälsa och arbetsliv.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Marie Åhrman Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2023-11-28
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)