Sök

Välkommen till kursen Socialt arbete med ungdomar 7,5 hp (it-distans)

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema.

Registrera dig på kursen!

Kursen är öppen för registrering i Ladok 13–26 mars.

För att behålla din plats på kursen måste du registrera dig på din kurs i tid. Kontakta studentsupport@hig.se innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

SA906A - 25101

Kursperiod och studietakt

Vecka 13–22, halvfart

Kursplan och litteraturlista

Sök ut kursplan och litteraturlista

Schema

Sök ut schema

Kursansvarig lärare

Mattias Bengtsson
mattias.bengtsson@hig.se
026-648941

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Kursens upplägg
Välkomna till kursen Socialt arbete med ungdomar som ges helt på distans V.13-V.22. Kursen startar med en kursintroduktion Tisdagen den 28/3 kl 10-12, är på 7,5 hp och går på halvfart. Kursen innehåller ett antal föreläsningar och examineras genom 3 skriftliga inlämningsuppgifter, varav de två första också innehåller en form av obligatorisk (examinerande) kamratrespons (mer information om hur detta går till under introduktionen). Eftersom tiderna då vi ”träffas” på nätet är begränsade innebär studiehandledningen ett mycket viktigt dokument och studenten förväntas ta ett stort eget ansvar för inhämtande av information och att följa anvisningar om examinerande inlämningar/deadlines.

Kommunikationssätt
Vi använder Webbkonferensverktyget ZOOM som tillsammans med vår lärplattform Canvas kommer att utgöra grunden för all kommunikation och undervisning på kursen. Kursen innehåller alltså inga träffar på Campus i Gävle.
För att kunna delta via ZOOM behöver du en stabil internetuppkoppling och en dator/platta med fungerande ljud. För vissa datorer kan ett Headset (hörlurar med mikrofon) krävas.
Mer information om hur detta går till (samt självtest) kommer ni att hitta på Canvas när kursen öppnas för er (senast en vecka före kursstart).
På Canvas kommer ni också få tillgång till samtlig övrig information kring kursen.
De flesta föreläsningarna (även kursintroduktionen) kommer att ges ”live” via internet (ZOOM) på bestämda tider men också spelas in och på det sättet även finnas tillgängliga under en period även efter den schemalagda föreläsningstiden. Har man möjlighet att delta på de tider som kommer att presenteras i schema är ju detta så klart en bonus då man har möjlighet att ställa frågor direkt till föreläsaren via sin mikrofon eller den chat som också är tillgänglig i programmet. Det förekommer också att tidigare inspelade föreläsningar, som alltså inte ges live, används i undervisningen.

Kursen ges av Akademin för hälsa och arbetsliv.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Frida Wikegård Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2022-12-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)