Gå till eugreenalliance
Sök

Välkommen till kursen Kreativt skrivande 31-45 hp, 15 hp! campus

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kurs­upplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kurs­plan och kursens schema.

Registrera dig på kursen!

Kursen är öppen för registrering i Ladok 14–27 augusti.

Antagen med villkor – registrering

Du som är antagen med villkor behöver kontakta oss via mejl för att få hjälp med registreringen. Läs mer om antagning med villkor.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

SLG305 12211

Kursperiod och studietakt

Vecka 35–44 (helfart )

Kursplan och litteraturlista

Kursplan

Litteraturlista

Schema

Sök ut schema

Kursansvarig lärare

Jan Sjölund
jan.sjolund@hig.se
026-648172

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


I mångt och mycket är Kreativt skrivande 31-45 hp en ren fortsättning på Kreativt skrivande 1-30 hp som ni läste VT19. Då läste ni två 7,5-poängskurser i Litterär gestaltning – men bara en i Journalistiskt skrivande. Alltså inleder vi höstterminen med kursen Journalistiskt skrivande 2, 7,5 hp, där vi tar oss an reportaget och opinionsjournalistiken. Därefter kommer momentet Skrivprojekt, 7,5 hp, då ni själva väljer att skriva på antingen ett skönlitterärt eller journalistiskt manus över hela fem veckor. Där krävs en ökad självständighet från er sida – man kan kalla detta skrivprojekt för ett slags B-uppsats i Kreativt skrivande. Vad vill – eller måste – du skriva?

Kursens första seminarium hålls tisdagen den 29 augusti kl 9.15-12.00 (se schemat senare på Canvas för sal). Upplägget i övrigt är ungefär detsamma som programmets förra termin, ni kommer att känna igen er!

Kommunikationssätt
Informationen från oss lärare till er studenter sköts via kursens egen Canvassida (som ni får tillgång till när ni registrerar er två veckor före kursstart) och under träffarna på Högskolan i Gävle. I övrigt är det bara att ni mejlar ansvarig lärare (eller mig som kursansvarig) när ni behöver fråga om något. Vi svarar oftast snabbt. Jag är emellertid tillbaks från semestern först den 14 augusti.

Kursen ges av Akademin för utbildning och ekonomi.

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Liselotte Laurila Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2023-08-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)