Gå till eugreenalliance
Sök

Välkommen till kursen Svenska för ämneslärare 1-30 hp, distans 30 hp!

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kurs­upplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kurs­plan och kursens schema.

Registrera dig på kursen!

Kursen är öppen för registrering i Ladok 14 –27 augusti.

Antagen med villkor – registrering

Du som är antagen med villkor behöver kontakta oss via mejl för att få hjälp med registreringen. Läs mer om antagning med villkor.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

SVG013 12200

Kursperiod och studietakt

Vecka 35–02 (helfart)

Kursplan och litteraturlista

Sök ut kursplan och litteraturlista

Schema

Sök ut schema

Kursansvarig lärare

Cecilia Annell
cecilia.annell@hig.se
070 4350544

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Vi i kurslaget tycker att det är roligt att du har valt att utbilda dig till ämneslärare i svenska. I kursen studerar nyantagna ämneslärarstudenter tillsammans med studenter som redan har läst andra kurser inom ämneslärarprogrammet. I flera av kursmomenten planeras heldagar med examinerande innehåll där både campus- och distansstudenter möts på campus i Gävle (s.k. innedagar).
Vi förutsätter att du har ett eget intresse för språk och litteratur och att du aktivt engagerar dig i dina studier. Kursen går på helfart med schemalagd undervisning på Campus några dagar i veckan. För att du ska kunna tillgodogöra dig kursens innehåll krävs ett aktivt deltagande. Det innebär att du förväntas ha läst kurslitteraturen inför varje seminarium och även inför föreläsningar. Helfartsstudier innebär ca 40 studietimmar per vecka vilket medför att du behöver ta ett eget ansvar för dina studier mellan de schemalagda undervisningstillfällena. Scheman för de olika kursmomenten ska finnas tillgängligt i schema på webben senast fyra veckor före respektive kursmoments start. De fyra kursmomenten ges inte i den ordning de numreras i kursplan och kursplanens litteraturlista.


Kursen startar v. 35 med momentet Introduktion till litteraturstudier och didaktiska perspektiv på litteraturundervisning med Britt Johanne Farstad som lärare. Momentet startar med en innedag på campus i Gävle den 29 augusti kl. 09.30-15.30. Tänk på att beställa kurslitteraturen i god tid, eftersom leveranstiderna kan vara längre än vanligt inför höstterminens start. (Se kursens litteraturlista under rubriken Modul 2.) Undervisningen utgörs av dialogiska föreläsningar och seminarier. Examinationen består av ett antal korta individuella och parvisa skriftliga övningsuppgifter, en muntlig individuell redovisning och en muntlig gruppredovisning med korta skriftliga underlag som lämnas in, samt en avslutande individuell skriftlig hemtentamen.
Vecka 40 startar terminens andra moment som är Epik med Cecilia Annell som lärare. Undervisningen genomförs i form av föreläsningar och seminarier. Examinationen består av skriftliga och muntliga uppgifter. En examinerande innedag med muntliga gruppredovisningar planeras till v. 41; exakt datum meddelas i schemat senast fyra veckor före momentstart.
Vecka 45 startar terminens tredje moment som är Svenska språkets struktur med Ingrid Björk och Helena Wistrand som lärare. Innehållet i momentet är sådant att kunskaper byggs upp successivt. Det ni lär er under första veckan bygger ni vidare på under andra veckan osv. Det gäller alltså att hänga med från första tillfället och sedan förbereda sig inför varje lektion. Undervisningen i momentet är inspirerad av flippat klassrum, vilket innebär du förbereder dig inför lektionerna genom att se inspelade föreläsningar, läser kurslitteraturen och gör tillhörande övningsuppgifter i övningsboken. På den schemalagda undervisningstiden ges du möjlighet att göra andra övningsuppgifter tillsammans med kurskamrater, varvat med kompletterande genomgångar av oss lärare. Examinationen i momentet innefattar seminarier, en innedag och en salstentamen.
Vecka 50 startar terminens fjärde och sista moment som är Språklig variation i tal och skrift med Johan Christensson och Anders Widbäck som lärare. Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Examinationen genomförs löpande under kursmomentets gång med både muntliga och skriftliga uppgifter, varav de muntliga genomförs på examinerande seminarier. Ingen examinerande innedag planeras i momentet.

Kommunikationssätt
I kursen används den digitala lärplattformen Canvas. Mer information om Canvas finns på högskolans webbplats. Kom ihåg att registrera dig på kursen i Ladok två veckor före kursstart så att du så snart som möjligt kommer åt den information som ges via Canvas. När du har registrerat dig på din kurs via Ladok skrivs du automatiskt in på kursen i Canvas. Det kan ta upp till 60 minuter innan ditt användarnamn lagts till i lärplattformen och du kan se din kurs i Canvas.
Distansundervisning sker i det digitala mötesverktyget Zoom. För att kunna delta i distansundervisningen krävs en fungerande mikrofon och webbkamera. Observera att du vid seminarietillfällena ska sitta ostörd för att kunna delta helt och fullt.
Kommunikationen under kursen sker främst vid schemalagda undervisningstillfällen samt via Canvas och mejl.
Som student vid Högskolan i Gävle har du möjlighet att installera Microsoft Office gratis (se information på högskolans webbplats).

Kursen ges av Akademin för utbildning och ekonomi.

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Frida Wikegård Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2023-06-26
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)