Sök

Välkommen till kursen Svenska för ämneslärare 1-30 hp, distans 30 hp!

Kursen är öppen för registrering i Ladok mellan 15 augusti och 28 augusti.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

SVG013 12211 distans

Kursperiod och studietakt

Vecka 35-02 (helfart)

Kursplan

Visa kursplan

Litteraturlista

Visa litteraturlista

Schema

Visa kursens schema

Kursansvarig lärare

Helena Wistrand
helena.wistrand@hig.se
026-648246

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Välkommen till kursen Svenska för ämneslärare (1–30) 30 hp!

Vi i kurslaget tycker att det är roligt att du har valt att utbilda dig till ämneslärare i svenska. I kursen studerar nyantagna ämneslärarstudenter tillsammans med studenter som redan har läst andra kurser inom ämneslärarprogrammet. I flera av kursmomenten planeras heldagar med examinerande innehåll där både campus- och distansstudenter möts på campus i Gävle (s.k. innedagar).

Vi förutsätter att du har ett eget intresse för språk och litteratur och att du aktivt engagerar dig i dina studier. Kursen går på helfart med schemalagd undervisning på Campus några dagar i veckan. Helfartsstudier innebär ca 40 studietimmar per vecka vilket medför att du behöver ta ett eget ansvar för dina studier mellan de schemalagda undervisningstillfällena. Scheman för de olika kursmomenten ska finnas tillgängligt i schema på webben senast fyra veckor före respektive kursmoments start. De fyra kursmomenten ges inte i den ordning de numreras i kursplan och kursplanens litteraturlista.

Kursen startar v. 35 med momentet Svenska språkets struktur med Ingrid Björk och Helena Wistrand som lärare. Vi vill att du har tillgång till kurslitteraturen när momentet börjar. Därför behöver du tänka på att beställa kurslitteraturen i god tid, eftersom leveranstiderna kan vara längre än vanligt inför höstterminens start. Se kursplanens litteraturlista under rubriken Modul 3. Innehållet i momentet är sådant att kunskaper byggs upp successivt. Det ni lär er under första veckan bygger ni vidare på under andra veckan osv. Det gäller alltså att hänga med från första tillfället och sedan förbereda sig inför varje lektion. Undervisningen i momentet är inspirerad av flippat klassrum, vilket innebär du förbereder dig inför lektionerna genom att se inspelade föreläsningar, läser kurslitteraturen och gör tillhörande övningsuppgifter i övningsboken. På den schemalagda undervisningstiden ges du möjlighet att göra andra övningsuppgifter tillsammans med kurskamrater, varvat med kompletterande genomgångar av oss lärare. Examinationen i momentet består av en innedag kl. 10–16 den 22 september samt en avslutande salstentamen i v. 39.

Vecka 40 startar terminens andra moment som är Introduktion till litteraturstudiet och didaktiska perspektiv på litteraturundervisning med Britt Farstad som lärare. Undervisningen utgörs av dialogiska föreläsningar och seminarier. För att du ska kunna tillgodogöra dig momentets innehåll krävs ett aktivt deltagande vid samtliga föreläsnings- och seminarietillfällen. Det innebär att du förväntas ha läst skönlitteratur och teoretisk litteratur inför träffarna. Examinationen består av ett antal korta individuella och parvisa skriftliga övningsuppgifter, en muntlig individuell redovisning och en muntlig gruppredovisning med korta skriftliga underlag som lämnas in, samt en avslutande individuell skriftlig hemtentamen. Kursmomentet innehåller en examinerande innedag med redovisningar av muntliga uppgifter; datum för denna meddelas i schemat senast fyra veckor innan kursmomentet börjar.

Vecka 45 startar terminens tredje moment som är Epik med Cecilia Annell som lärare. Undervisningen genomförs i form av föreläsningar och seminarier. Examinationen består av skriftliga och muntliga uppgifter. En examinerande innedag planeras till i mitten på november; exakt datum meddelas i schemat senast fyra veckor före kursmomentsstart.

Vecka 50 startar terminens fjärde och sista moment som är Språklig variation i tal och skrift med Johan Christensson och Anders Widbäck som lärare. Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Examinationen genomförs löpande under kursmomentets gång med både muntliga och skriftliga uppgifter, varav de muntliga genomförs på examinerande seminarier. Ingen examinerande innedag planeras i momentet.

Kommunikationssätt
I kursen används den digitala lärplattformen Canvas. Mer information om Canvas finns på högskolans webbplats. Kom ihåg att registrera dig på kursen i Ladok två veckor före kursstart så att du så snart som möjligt kommer åt den information som ges via Canvas. När du har registrerat dig på din kurs i Ladok så skrivs du automatiskt in på kursen i lärplattformen Canvas. Det kan ta cirka 60 minuter innan ditt användarnamn lagts till i Canvas, då kan du logga in och se din kurs. En förutsättning för att du ska kunna se din kurs i Canvas är att läraren öppnat den för deltagare. Detta sker i vissa fall först vid kursstart.

Distansundervisning sker i det digitala mötesverktyget Zoom. För att kunna delta i distansundervisningen krävs en fungerande mikrofon och webbkamera.

Kommunikationen under kursen sker främst vid schemalagda undervisningstillfällen samt via Canvas och e-post.

Som student vid Högskolan i Gävle har du möjlighet att installera Microsoft Office gratis (se information på högskolans webbplats).

Kursen ges av akademin för utbildning och ekonomi

Publicerad av: Liselotte Laurila Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2022-07-01
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)