Sök

Välkommen till kursen Svenska för ämneslärare 61-90, 30 hp! campus

Kursen är öppen för registrering i Ladok mellan 15 augusti och 28 augusti

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

SVG511 12217

Kursperiod och studietakt

Vecka 35-02 (helfart)

Kursplan

Visa kursplan

Litteraturlista

Visa litteraturlista

Schema

Visa kursens schema

Kursansvarig lärare

Cecilia Annell
cecilia.annell@hig.se
026-648142

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Välkommen till kursen Svenska för ämneslärare (61–90) 30 hp under höstterminen 2022! Undervisningen genomförs i form av föreläsningar och seminarier samt interaktion på högskolans digitala lärplattform Canvas.

Mer information om de olika momentens upplägg ges via Canvas. Kom därför ihåg att registrera dig på kursen i Ladok under veckan före kursstart så att du så snart som möjligt kommer åt den information som ges via Canvas.

Under höstterminen 2022 ges kursens moment i följande ordning:

V. 35–39: Svenskan från runtid till nutid med en utblick mot danska och norska,7,5 hp (lärare: Ingrid Björk och Helena Wistrand)

Undervisningen består av föreläsningar varvade med övningsuppgifter. Repetera ordklasser, fraser, satsdelar samt skillnaden mellan bisats och huvudsats inför kursstart om du behöver, eftersom sådana kunskaper underlättar förståelsen av hur det svenska språket var uppbyggt i äldre tid; kunskaper om nusvenskans struktur kommer att hjälpa dig att klara det här kursmomentet.

Examinationen planeras preliminärt bestå av individuella muntliga uppgifter som spelas in i HiG Play samt av några skrivuppgifter som vi antingen kommer att ge löpande under momentets gång eller samla i en avslutande hemtentamen. Momentet kommer inte att innehålla en campusträff (innedag) för distansstudenter. Den kurslitteratur som du behöver ha till hands när terminen startar är dessa tre böcker (tänk på att beställa litteratur i god tid eftersom leveranstiderna kan vara långa inför terminsstart):

Lindgren, Birgitta & Havaas, Anitha (2012). Snacka skandinaviska. Stockholm: Prodicta.

Moberg, Lena & Westman, Margareta (red.) (2013). Svenskan i tusen år: Glimtar ur svenska språkets utveckling. Lund: Studentlitteratur. (de kapitel som ingår ur denna bok är utskrivna under respektive författares namn i kursplanens litteraturlista)

Pettersson, Gertrud (2005). Svenska språket under sjuhundra år: En historia om svenskan och dess utforskande. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur.

Den som vill kan ersätta boken Snacka skandinaviska med kapitlen "Det danske sprog" av Allan Karker samt "Norsk språk" av Eyvind Fjeld Halvorsen i den här boken:

Karker, Allan, Lindgren, Birgitta & Løland, Ståle (red.) (1997). Nordens språk: utgett av Nordisk språksekretariat. Oslo: Novus förlag.


V. 40–49: Litteraturvetenskaplig fördjupning och litteraturdidaktik,15 hp (lärare: Cecilia Annell och Britt Farstad)
Undervisningen genomförs i form av föreläsningar, seminarier och textseminarier där ni får ge respons på varandras texter. Examination: I momentet kommer ni att skriva en mindre vetenskaplig uppsats. Den litteraturdidaktiska delen examineras genom en muntlig redovisning. I momentet planeras två träffar där även distansstudenter deltar på campus (innedagar). Exakt datum meddelas i schemat senast fyra veckor före momentstart.
Under momentet kommer ca sex romaner att läsas. De som är bestämda i nuläget är följande:
Joseph Conrad, Mörkrets hjärta
Toni Morrison, Älskade
D. A. Gluchovskij, Metro 2033 - Den sista tillflykten
Tad Williams, De gyllene skuggornas stad
Jeanette Winterson, Frankisstein

Läs dem gärna i sommar!


V. 50–02: Språkvetenskaplig fördjupning 7,5 hp (lärare: Anders Widbäck och Johan Christensson)
I momentet språkvetenskaplig fördjupning sker undervisningen genom föreläsningar och seminarier. Examinationen är en slutlig inlämningsuppgift. Obligatoriska seminarier kan förekomma men vi planerar ingen innedag. Beroende på studentantal kan det förekomma en del samundervisning mellan campus- och distansgruppen.

Kommunikationssätt
Kommunikationen under kursen sker i första hand vid schemalagda undervisningstillfällen, e-post och via den digitala lärplattformen Canvas.

Kursen ges av akademin för utbildning och ekonomi

Publicerad av: Liselotte Laurila Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2022-06-30
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)