Sök

Välkommen till kursen Svenska som andraspråk 1-30, 30 hp! distans

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema.

Registrera dig på kursen!

Kursen är öppen för registrering i Ladok mellan 15 augusti och 28 augusti.

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta studentsupport@hig.se innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

SLG014 12202

Kursperiod och studietakt

Vecka 35-22 (halvfart )

Kursplan

Visa kursplan

Litteraturlista

Visa litteraturlista

Schema

Visa schema

Kursansvarig lärare

Anna Gustavsson
anna.gustavsson@hig.se
026-645095

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Hej.
Välkommen till Svenska som andraspråk, 1-30 hp vid högskolan i Gävle.
Jag heter Anna Gustavsson och är kursansvarig lärare på kursen "Svenska som andraspråk 1-30 hp" som startar vecka 35 och går på halvfart (50%) under läsåret 2022-2023. Vi träffas via Zoom den 31 augusti mellan 16-17 cirka. Id till Zoom kommer att läggas ut i Canvas i god tid.


Det första delmomentet, "Det flerspråkiga Sverige; kultur, skola och samhälle", som pågår v. 35-44 träffar ni mig. Momentet behandlar bland annat språklig variation i det flerspråkiga Sverige och under kursen problematiseras sambandet mellan kultur, språk och identitet.


Det andra delmomentet, "Svensk grammatik för lärare i svenska som andraspråk", startar vecka 45 och pågår till vecka 02 (2023) och ni träffar mig även under detta delmoment. Momentet rör den svenska grammatikens syntax, morfologi och fonologi med koppling till utmaningar som andraspråksinlärare kan möta. Vi diskuterar också grammatikundervisning utifrån ett andraspråksperspektiv. Här kommer vi att utgå från texter samt den svenska grammatikens språk som används vid strukturellt arbete och din delaktighet är viktig vid seminarierna.


Under vårterminen 2023 (v. 03-23) följer ytterligare två delmoment "Andraspråksinlärning" som startar vecka 03-11 och fokuserar kring andraspråkstalarens inlärning samt "Läs- och skrivutveckling hos inlärare av svenska som andraspråk" som avslutar kursen v 12-23. För ytterligare och mer komplett information om innehållet i kursens olika moment hänvisas till kursplanen SLG014. Varje delmoment läser 7,5 hp. Läs noggrant målen för respektive moment vilka du examineras i.
Examinationen av de olika momenten som ingår i kursen sker både muntligt och skriftligt varför det är betydelsefullt att du har en god svenska i vardagsspråket och det akademiska språket. Mer information om detta ges vid introduktionen och vid start av varje delmoment. För godkänt betyg krävs ett aktivt deltagande i diskussioner på seminarier och/eller "Zoom" samt godkänd muntlig/skriftlig examination. Det kan nämnas redan här att ett (1) skriftligt omtentamenstillfälle erbjuds under kursens gång. Skulle man inte nå godkänd nivå vid omtentamen erbjuds nytt tentamenstillfälle när samma kurs och moment ges nästa gång vid högskolan i Gävle.

Kommunikationssätt


Eftersom kursen går på IT-distans kommer vi att kommunicera och föra dialog med hjälp av webbkonferensverktyget "Zoom", lärplattformen "Canvas" samt via e-post. Det är viktigt att du har en fungerande webbkamera och mikrofon för bästa utbyte de gånger vi har seminarier samt tillgång till god studieplats för att underlätta kommunikationen för alla deltagande på kursen. De gånger vi träffas ska vi kunna kommunicera med ljud och se varandra. Vad som inte verkar störande för dig kanske upplevs som störande för andra studenter eller undervisande lärare - vilket kan vara bra att ha i åtanke. Att till exempel sitta i bilköer eller liknande vid seminarier fungerar sällan bra. Utgå gärna från en dator med hörlurar då vi erfar att detta ger bästa möjlighet till kommunikation. Telefoner har inte samma förmåga.


Vi använder högskolans webbkonferensverktyg "Zoom" för de inplanerade seminarierna där vi träffas i realtid. De heldagar som är planerade under höstterminen är vecka 39, tisdag 27/9 mellan 09-15 cirka, samt vecka 47, måndag 21/11 mellan 09-15 cirka. Även heldagarna sker via Zoom. Känner du till att du har ett "svajigt" nät kan kanske en bokad sal på närmaste bibliotek vara ett alternativ?
Du tar del av de föreläsningar som finns inspelade och genomför uppgifter samt bearbetar och problematiserar vid seminarier via "Zoom". Några av inspelningarna läggs ut efter just det seminariet. Vissa av träffarna är examinerande och vilka de är ser du i studiehandledningen som kommer att läggas upp i Canvas senast fyra veckor före kursstart. Schema läggs upp i Kronox senast fyra veckor före kursstart. Uppgifter genomförs individuellt och/eller i grupp varför din delaktighet är viktig. Att endast skriva tentamen vid respektive moment är inte tillräckligt betygsgrundande. Mer information kring detta vid uppstarten och introduktionen av respektive delmoment. Redan nu kan informeras om då du inte deltar i seminarier kommer du att uppmanas lämna in PM (se formalia kring detta i lämplig litteratur) på cirka 4-5 sidor, storlek 12, enkelt radavstånd och skriven text med akademiskt språk.
När slutligen alla moment är avklarade, seminarier, inlämningar och tentamina, ges du möjlighet i att deltaga i en kursutvärdering för hela kursen som helhet. Fokus ligger på kunskaper och kursutbud i kursen svenska som andraspråk moment 1-4. Kommentarer kring personer är ovidkommande.


Det är betydelsefullt att känna till att som student behöver du behärska svenska språket i tal och skrift såväl informellt som formellt för att kunna fullfölja gruppdiskussioner och skriftliga inlägg och inlämningar.
Slutligen vill vi här på högskolan i Gävle önska dig välkommen och önska lycka till med dina studier.

Välkommen till "Svenska som andraspråk" 1-30 hp

Med vänlig hälsning
Anna

Kursen ges av akademin för utbildning och ekonomi

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Monika Karlsson Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2022-06-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)