Gå till eugreenalliance
Sök

Välkommen till kursen Svenska som andraspråk 1-30 (distans), 30hp!

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kurs­upplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kurs­plan och kursens schema.

Registrera dig på kursen!

Kursen är öppen för registrering i Ladok mellan 14–27 augusti.

Antagen med villkor – registrering

Du som är antagen med villkor behöver kontakta oss via mejl för att få hjälp med registreringen. Läs mer om antagning med villkor.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

SLG014 12214

Kursperiod och studietakt

Vecka 35–22 (halvfart )

2 terminer

Kursplan och litteraturlista

Schema

Sök ut schema

Kursansvarig lärare

Anna Gustavsson
anna.gustavsson@hig.se
026-645095

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Jag heter Anna Gustavsson och är kursansvarig och undervisande lärare på kursen "Svenska som andraspråk 1-30 hp" som startar vecka 35 och går på halvfart (50%) under läsåret 2023-2024. Vi träffas via Zoom tisdagen den 29 augusti mellan 14-16 cirka för att gå igenom studiehandledningen och för att ni ska kunna ställa frågor kopplade till kursen. Id till Zoom 616 3190 5535.
Det första delmomentet, "Det flerspråkiga Sverige; kultur, skola och samhälle", som pågår v. 35-44 träffar ni mig. Momentet behandlar bland annat språklig variation i det flerspråkiga Sverige och under kursen problematiseras sambandet mellan kultur, språk och identitet.
Det andra delmomentet, "Svensk grammatik för lärare i svenska som andraspråk", startar vecka 45 och pågår till vecka 02 (2024) och ni träffar mig även under detta delmoment. Momentet rör den svenska grammatikens syntax, morfologi och fonologi med koppling till utmaningar som andraspråksinlärare kan möta. Vi diskuterar också grammatikundervisning utifrån ett andraspråksperspektiv.


Under vårterminen 2024 (v. 03-22) följer ytterligare två delmoment "Andraspråksinlärning I" som startar vecka 03-12 samt "Läs- och skrivutveckling hos inlärare av svenska som andraspråk" som avslutar kursen v 13-22. För ytterligare och mer komplett information om innehållet i kursens olika moment hänvisas till kursplanen SLG014. Varje delmoment läser 7,5 hp.
Examinationen av de olika momenten som ingår i kursen sker både muntligt och skriftligt. Mer information om detta ges vid introduktionen och vid start av varje delmoment. För godkänt betyg krävs aktivt deltagande i diskussioner på seminarier och/eller "Zoom" samt godkänd muntlig/skriftlig examination. Det kan nämnas redan här att ett (1) skriftligt omtentamenstillfälle erbjuds och skulle ytterligare omtentamenstillfälle behövas erbjuds detta när samma kurs och moment ges nästa gång.


Eftersom kursen går på IT-distans kommer vi att kommunicera och föra dialog med hjälp av webbkonferensverktyget "Zoom", lärplattformen "Canvas" samt via mejl. Det är viktigt att du har en fungerande webbkamera och mikrofon för bästa utbyte under kursen samt tillgång till god studieplats för att underlätta kommunikationen för alla deltagande på kursen. De gånger vi träffas ska vi kunna kommunicera och se varandra. Ett tips kan vara att bibliotek erbjuder såväl goda arbetsplatser som möjlighet att låna dator med den utrustning som efterfrågas.
Vi använder högskolans webbkonferensverktyg "Zoom" för de inplanerade seminarierna där vi träffas i realtid. De heldagar som är planerade under höstterminen är vecka 39, tisdag 26/9 mellan 09-14.30 cirka, samt vecka 47, tisdag 21/11 mellan 09-14.30 cirka.
Du tar del av föreläsningar som finns inspelade och genomför uppgifter samt bearbetar och problematiserar vid seminarier via "Zoom". Vissa av träffarna är examinerande och vilka de är ser du i studiehandledningen som kommer att läggas upp i Canvas senast fyra veckor före kursstart vid respektive moment. Uppgifter genomförs individuellt och/eller i grupp. Mer information kring detta vid uppstarten och introduktionen av respektive delmoment.
När slutligen alla moment är avklarade ges du möjlighet i att deltaga i en kursutvärdering för hela kursen som helhet; moment 1-4.

Övrig information
Det är betydelsefullt att känna till att som student behöver du behärska svenska språket i tal och skrift såväl informellt som formellt för att kunna fullfölja gruppdiskussioner och skriftliga inlägg och inlämningar. Språkkunskaper är betydelsefulla för att kunna ta del av vad kurslitteraturen, studenter och lärare för fram i olika fora.
Observera att de datum och tider som är framskrivna i välkomstbrevet kan komma att ändras vilket då meddelas i ”Anslag” i Canvas.
Slutligen vill vi här på högskolan i Gävle önska dig välkommen och önska lycka till med dina studier.


Med vänlig hälsning
Anna

Kursen ges av Akademin för utbildning och ekonomi.

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Liselotte Laurila Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2023-08-01
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)