Sök

Välkommen till kursen Svenska som andraspråk 1-30, 30 hp! distans

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema.

Kursinformation

Kursen ges på halvfart under vecka 35-22. (ht21 / vt22)

Kursnamn

Svenska som andraspråk 1-30

Kurskod

SLG014

Anmälningskod

12215

Ansvarig akademi

Akademin för utbildning och ekonomi

Kursansvarig lärare

Anna Gustavsson

anna.gustavsson@hig.se

072 2508891

Kursadministration

Monika Karlsson

studentsupport@hig.se


Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta studentsupport@hig.se innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Viktig information inför din studiestart 

Vårterminen 2022 startar måndag den 17 januari.

Från och med måndag den 8 november 2021 kommer undervisningen på Högskolan i Gävle successivt att återgå till campus för de studenter som valt en campus-baserad utbildning. Även tentor (salsskrivning) kommer att kunna göras på campus.

Fortfarande kan undantag göras när det gäller stora klasser eller grupper, där man även i fortsättningen kan komma att använda zoom och andra digitala verktyg i undervisningen. Så även du som läser en campusutbildning kan komma att behöva ha tillgång till webbkamera och eventuellt headset.

Vi behöver vara vaksamma på pandemins utveckling och vi måste snabbt kunna anpassa vår utbildning efter smittläget. Regionala restriktioner kan fortfarande bli aktuella.

Att tänka på vid deltagande på digital undervisning Pdf, 649 kB.

Håll dig uppdaterad på hig.se/student

Period för kursregistrering: 16 augusti - 29 augusti

Om kursen

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan

Litteraturlista

Schema

Kursupplägg och kommunikationssätt

Kursupplägg

Jag heter Anna Gustavsson och är kursansvarig lärare på kursen "Svenska som andraspråk 1-30 hp" som startar vecka 35 och går på halvfart (50%) under läsåret 2021-2022. Vi träffas via Zoom den 2 september mellan 14-16 cirka. Id till Zoom kommer att läggas ut i Canvas i god tid.


Det första delmomentet, "Det flerspråkiga Sverige; kultur, skola och samhälle", som pågår v. 35-44 träffar ni mig. Momentet behandlar bland annat språklig variation i det flerspråkiga Sverige och under kursen problematiseras sambandet mellan kultur, språk och identitet.
Det andra delmomentet, "Svensk grammatik för lärare i svenska som andraspråk", startar vecka 45 och pågår till vecka 02 (2022) och ni träffar mig även under detta delmoment. Momentet rör den svenska grammatikens syntax, morfologi och fonologi med koppling till utmaningar som andraspråksinlärare kan möta. Vi diskuterar också grammatikundervisning utifrån ett andraspråksperspektiv.
Under vårterminen 2022 (v. 03-22) följer ytterligare två delmoment "Andraspråksinlärning" som startar vecka 03-11 samt "Läs- och skrivutveckling hos inlärare av svenska som andraspråk" som avslutar kursen v 12-22. För ytterligare och mer komplett information om innehållet i kursens olika moment hänvisas till kursplanen SLG014. Varje delmoment läser 7,5 hp.
Examinationen av de olika momenten som ingår i kursen sker både muntligt och skriftligt. Mer information om detta ges vid introduktionen och vid start av varje delmoment. För godkänt betyg krävs aktivt deltagande i diskussioner på seminarier i "Zoom" samt godkänd muntlig/skriftlig examination. Det kan nämnas redan här att ett (1) skriftligt omtentamenstillfälle erbjuds. Skulle man inte nå godkänd nivå vid omtentamen erbjuds nytt tentamenstillfälle när samma kurs och moment ges nästa gång.

Kommunikationssätt

Eftersom kursen går på IT-distans kommer vi att kommunicera och föra dialog med hjälp av webbkonferensverktyget "Zoom", lärplattformen "Canvas" samt via e-post. Det är viktigt att du har en fungerande webbkamera och mikrofon för bästa utbyte under kursen samt tillgång till god studieplats för att underlätta kommunikationen för alla deltagande på kursen. De gånger vi träffas ska vi kunna kommunicera och se varandra.
Vi använder högskolans webbkonferensverktyg "Zoom" för de inplanerade seminarierna där vi träffas i realtid. De heldagar som är planerade under höstterminen är vecka 39, torsdag 30/9 mellan 09-15 cirka, samt vecka 47, torsdag 25/11 mellan 09-15 cirka.
Du tar del av föreläsningar som finns inspelade och genomför uppgifter samt bearbetar och problematiserar vid seminarier via "Zoom". Vissa av träffarna är examinerande och vilka de är ser du i studiehandledningen som kommer att läggas upp i Canvas senast fyra veckor före kursstart. Uppgifter genomförs individuellt och/eller i grupp. Mer information kring detta vid uppstarten och introduktionen av respektive delmoment.
När slutligen alla moment är avklarade ges du möjlighet i att deltaga i en kursutvärdering för hela kursen som helhet.

Det kan ta upp till 60 minuter innan ditt användarnamn lagts till i lärplattformen och du kan se din kurs i Canvas.

Logga in i Canvas


Det är betydelsefullt att känna till att som student behöver du behärska svenska språket i tal och skrift såväl informellt som formellt för att kunna fullfölja gruppdiskussioner och skriftliga inlägg och inlämningar.
Slutligen vill vi här på högskolan i Gävle önska dig välkommen och önska lycka till med dina studier.
Med vänlig hälsning
Anna

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Monika Karlsson Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2021-06-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)