Välkommen till kursen Svenska som andraspråk 1-30, 30 hp! distans

På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema. Kom ihåg att tacka ja till din plats via antagning.se!

Kursinformation

Kursen ges på halvfart under vecka 35-22. (ht21 / vt22)

Kursnamn

Svenska som andraspråk 1-30

Kurskod

SLG014

Anmälningskod

12215

Ansvarig akademi

Akademin för utbildning och ekonomi

Kursansvarig lärare

Anna Gustavsson

anna.gustavsson@hig.se

072 2508891

Kursadministration

Monika Karlsson

studentsupport@hig.se


Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta din kursadministratör innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Viktig information inför din studiestart

Under inledningen av höstterminen 2021 kommer undervisningen i huvudsak att genomföras nätbaserat. Men det finns utrymme för att vissa moment ska kunna genomföras på campus. För att du som student ska få så bra förutsättningar som möjligt för att studera på distans så finns en guide med riktlinjer. Tänk på att exempelvis använda kamera vid digitala möten.

Så mycket trevligare att kunna se varandra!

Att tänka på vid deltagande på digital undervisning

Period för kursregistrering: 16 augusti - 29 augusti

Om kursen

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan

Litteraturlista

Schema

Kursupplägg och kommunikationssätt

Kursupplägg

Jag heter Anna Gustavsson och är kursansvarig lärare på kursen "Svenska som andraspråk 1-30 hp" som startar vecka 35 och går på halvfart (50%) under läsåret 2021-2022. Vi träffas via Zoom den 2 september mellan 14-16 cirka. Id till Zoom kommer att läggas ut i Canvas i god tid.


Det första delmomentet, "Det flerspråkiga Sverige; kultur, skola och samhälle", som pågår v. 35-44 träffar ni mig. Momentet behandlar bland annat språklig variation i det flerspråkiga Sverige och under kursen problematiseras sambandet mellan kultur, språk och identitet.
Det andra delmomentet, "Svensk grammatik för lärare i svenska som andraspråk", startar vecka 45 och pågår till vecka 02 (2022) och ni träffar mig även under detta delmoment. Momentet rör den svenska grammatikens syntax, morfologi och fonologi med koppling till utmaningar som andraspråksinlärare kan möta. Vi diskuterar också grammatikundervisning utifrån ett andraspråksperspektiv.
Under vårterminen 2022 (v. 03-22) följer ytterligare två delmoment "Andraspråksinlärning" som startar vecka 03-11 samt "Läs- och skrivutveckling hos inlärare av svenska som andraspråk" som avslutar kursen v 12-22. För ytterligare och mer komplett information om innehållet i kursens olika moment hänvisas till kursplanen SLG014. Varje delmoment läser 7,5 hp.
Examinationen av de olika momenten som ingår i kursen sker både muntligt och skriftligt. Mer information om detta ges vid introduktionen och vid start av varje delmoment. För godkänt betyg krävs aktivt deltagande i diskussioner på seminarier i "Zoom" samt godkänd muntlig/skriftlig examination. Det kan nämnas redan här att ett (1) skriftligt omtentamenstillfälle erbjuds. Skulle man inte nå godkänd nivå vid omtentamen erbjuds nytt tentamenstillfälle när samma kurs och moment ges nästa gång.

Kommunikationssätt

Eftersom kursen går på IT-distans kommer vi att kommunicera och föra dialog med hjälp av webbkonferensverktyget "Zoom", lärplattformen "Canvas" samt via e-post. Det är viktigt att du har en fungerande webbkamera och mikrofon för bästa utbyte under kursen samt tillgång till god studieplats för att underlätta kommunikationen för alla deltagande på kursen. De gånger vi träffas ska vi kunna kommunicera och se varandra.
Vi använder högskolans webbkonferensverktyg "Zoom" för de inplanerade seminarierna där vi träffas i realtid. De heldagar som är planerade under höstterminen är vecka 39, torsdag 30/9 mellan 09-15 cirka, samt vecka 47, torsdag 25/11 mellan 09-15 cirka.
Du tar del av föreläsningar som finns inspelade och genomför uppgifter samt bearbetar och problematiserar vid seminarier via "Zoom". Vissa av träffarna är examinerande och vilka de är ser du i studiehandledningen som kommer att läggas upp i Canvas senast fyra veckor före kursstart. Uppgifter genomförs individuellt och/eller i grupp. Mer information kring detta vid uppstarten och introduktionen av respektive delmoment.
När slutligen alla moment är avklarade ges du möjlighet i att deltaga i en kursutvärdering för hela kursen som helhet.

Det kan ta upp till 60 minuter innan ditt användarnamn lagts till i lärplattformen och du kan se din kurs i Canvas.

Logga in i Canvas


Det är betydelsefullt att känna till att som student behöver du behärska svenska språket i tal och skrift såväl informellt som formellt för att kunna fullfölja gruppdiskussioner och skriftliga inlägg och inlämningar.
Slutligen vill vi här på högskolan i Gävle önska dig välkommen och önska lycka till med dina studier.
Med vänlig hälsning
Anna

Bra att veta om tentamen

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Kursvärdering

Kursvärdering

Efter att din kurs har avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till din e-postadress. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att förbättra och utveckla kursen. Alla studenter som har läst kursen får sedan en rapport där alla synpunkter finns sammanställda.

Riktat pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

Återbud och avbrott på kurs

Återbud och avbrott på kurs

Om du inte tänker läsa kursen är det viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt. På så sätt kan platsen erbjudas till någon annan. Om du inte ännu registrerat dig så lämnar du återbud via ”Mina sidor” på antagning.se.

Om du vill avbryta kursen efter att du registrerat dig, så gör du det i Ladok. Om du gör avbrottet inom tre veckor efter kursstart kan du söka och bli antagen till kursen igen.

Stöd, service och support

Biblioteket

Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via webbsidan med ditt användarkonto.

Gratis Microsoft Officepaket

  • Som student har du möjligheten att installera Microsoft Office på upp till fem datorer. Officepaketet innehåller Word, Excel, Powerpoint, Outlook och Onenote.

Studentcentrum

Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också Café Prego. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden

På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Trådlöst nätverk (wifi)

  • Nätverket Eduroam (EDUcation ROAMing) ger dig tillgång till internet på Högskolans campus samt på andra universitet och högskolor som är anslutna till Eduroam. Eduroam fungerar dessutom på flera flygplatser, järnvägsstationer och hotell.

Webbmöten via Zoom

  • Zoom är ett verktyg för att hålla möten och föreläsningar på distans via Internet. Du behöver en webbkamera och ett headset med mikrofon för att delta.
Publicerad av: Monika Karlsson Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2021-06-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)