Sök

Välkommen till kursen Svenska som andraspråk 31-60, 30 hp! distans.

Kursen är öppen för registrering i Ladok mellan 15 augusti - 28 augusti

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

SLG309 12203

Kursperiod och studietakt

Vecka 35-22 halvfart) 2 terminer

Kursplan

Visa kursplan

Litteraturlista

Visa litteraturlista

Schema

Visa schema 

Kursansvarig lärare

Nina Begovic
nina.begovic@hig.se
026-648505

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Jag heter Nina Begovic och kommer vara kursansvarig på kursen Svenska som andraspråk 31–60 hp som startar på distans, går på halvfart och består av fyra moment. Att studera på distans innebär att kursen i huvudsak sker på distans där alla av våra föreläsningar och seminarier kommer att ske via Zoom. Ni förväntas här vara aktiva och föra dialog med lärare och med varandra via olika digitala plattformar. Mer information om detta kommer i augusti (hittas på Canvas).

Under höstterminen 2022 kommer ni att läsa två delmoment: Att lära på ett andraspråk 7,5hp (v.35–44) samt Bedömning av kunskapsutveckling hos flerspråkiga individer 7,5 hp (45–02). Under vårterminen 2023 fortsätter kursen med delmoment Litteraturdidaktik i flerspråkiga klassrum 7,5 hp (v.3–12) och kursen avslutas med en Uppsats på 7,5 hp (v.13–22). Se kursplanen för mer information om innehållet i kursens olika moment.

Det första delmomentet, Att lära på ett andraspråk, pågår under v. 35–44. I detta moment möter ni Mostafa Oubejji (el.mostafa.oubejji@hig.se). Momentet handlar bland annat om hur språklig socialisation, språksyn samt inlärnings- och undervisningstraditioner kan påverka flerspråkiga elevers språkutveckling och kunskapsinhämtning. Under detta moment kommer alla träffar att ske på distans.
Det andra delmomentet under höstterminen börjar v.45 och pågår till och med v.02. I detta moment träffar ni Anna Gustavsson och Nina Begovic. I momentet kommer vi bland annat att definiera och beskriva olika bedömningsmodeller för kunskapsutveckling på ett andraspråk, med fokus på genrepedagogik. Under detta moment kommer alla träffar att ske på distans.

 

Preliminärt schema över seminarier Att lära på ett andraspråk (v.35–44). Kan till viss del komma att justeras.

v.36 5/9 16:30–ca 18:00. Via Zoom. Genomgång av upplägg, kursplan, bedömning samt registrering.

v.38 19/9 16:30–ca 18:30 Via Zoom. Lärmodul 1 börjar. Mer information i studiehandledning som nås via Canvas innan kursstart.

v.41 10/10 16:30–ca 18:30. Via Zoom. Lärmodul 2 börjar. Mer information i studiehandledning som nås via Canvas innan kursstart.

v.43 24/10 16:30– ca 18:30. Via Zoom. Lärmodul 3 börjar. Mer information i studiehandledning som nås via Canvas innan kursstart.


Preliminärt Schema över seminarier Bedömning av kunskapsutveckling hos flerspråkiga individer (v.45–02)

v. 45 8/11 17:00–ca 18:00. Via Zoom. Genomgång av upplägg, kursplan, bedömning samt registrering.

v. 47 22/11 16:30– ca 18:30. Via Zoom. Lärmodul 1 börjar. Mer information i studiehandledning som nås via Canvas innan kursstart.

v. 50 13/12 16:30– ca 18:30. Via Zoom. Lärmodul 2 börjar. Mer information i studiehandledning som nås via Canvas innan kursstart.

v.1 3/1 16:30–ca 18:30. Via Zoom. Lärmodul 3 börjar. Mer information i studiehandledning som nås via Canvas innan kursstart. Hemtenta 4/1–13/1.

Kommunikationssätt
Kursens upplägg är sådant att vi kommer att spela in föreläsningar som ni kommer att få tillgång till i god tid innan seminarierna och föreläsningarna kan ses när varje lärmodul börjar. Därefter träffas vi i Zoom under examinerande seminarier och bearbetar föreläsningarna och litteraturens innehåll. Vi kommer att i god tid lägga ut information (läsanvisningar, betygskriterier, examinationsuppgifter och studiehandledning) på Canvas.

Under seminarierna är det också viktigt att tänka på att sitta ostört, precis som i ett fysiskt klassrum. Förhållningssättet i undervisningen präglas av kritiskt tänkande, vilket innebär att vi självständigt ska kunna analysera, reflektera, dra slutsatser, värdera, ifrågasätta och vara kreativa. För er studenter innebär det exempelvis att kunna läsa och reflektera över litteraturen men också reflektera över olika påståenden och resonemang för att kunna ifrågasätta, klargöra och förstå. Under kursen är det också viktigt att ta ansvar för sina studier och tillämpa ett akademiskt läsande och skrivande.

Kursen ges av akademin för utbildning och ekonomi

Publicerad av: Monika Karlsson Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2022-06-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)