Välkommen till kursen Svenska som andraspråk 31-60, 30 hp! distans.

På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema. Kom ihåg att tacka ja till din plats via antagning.se!

Kursinformation

Kursen ges på halvfart under vecka 35-22 (ht21 / vt22).

Kursnamn

Svenska som andraspråk 31-60 hp

Kurskod

SLG309

Anmälningskod

12216

Ansvarig akademi

Akademin för utbildning och ekonomi

Kursansvarig lärare

Nina Begovic Jönsson

nina.begovic@hig.se

070-9543536

Kursadministration

Monika Karlsson

studentsupport@hig.se


Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta din kursadministratör innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Viktig information inför din studiestart

Under inledningen av höstterminen 2021 kommer undervisningen i huvudsak att genomföras nätbaserat. Men det finns utrymme för att vissa moment ska kunna genomföras på campus. För att du som student ska få så bra förutsättningar som möjligt för att studera på distans så finns en guide med riktlinjer. Tänk på att exempelvis använda kamera vid digitala möten.

Så mycket trevligare att kunna se varandra!

Att tänka på vid deltagande på digital undervisning

Period för kursregistrering: 16 august - 29 augusti

Viktigt att du registrerar dig i ladok för att behålla din plats på kursen.

Om kursen

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan

Litteraturlista

Kursupplägg och kommunikationssätt

Kursupplägg

Jag heter Nina Begovic Jönsson (niabec@hig.se) och kommer vara kursansvarig på kursen Svenska som andraspråk 31–60 hp som undervisas på distans, går på halvfart och består av fyra moment om 7.5 hp. Att studera på distans innebär att kursen i huvudsak sker på distans där alla av våra föreläsningar och seminarier kommer att ske via Zoom. Ni förväntas här vara aktiva och föra dialog med lärare och med varandra via olika digitala plattformar. Mer information om detta kommer i augusti (hittas på Canvas).

Under höstterminen 2021 kommer ni att läsa två delmoment: Att lära på ett andraspråk 7,5hp samt Bedömning av kunskapsutveckling hos flerspråkiga individer 7,5 hp. Under vårterminen 2022 fortsätter kursen med delmoment Litteraturdidaktik i flerspråkiga klassrum 7,5 hp och kursen avslutas med en Uppsats på 7,5 hp. Se kursplanen för mer information om innehållet i kursens olika moment.

Det första delmomentet, Att lära på ett andraspråk, pågår under v. 35–44. I detta moment möter ni Mostafa Oubejji (el.mostafa.oubejji@hig.se). Momentet handlar bland annat om hur språklig socialisation, språksyn samt inlärnings- och undervisningstraditioner kan påverka flerspråkiga elevers språkutveckling och kunskapsinhämtning. Under detta moment kommer alla träffar att ske på distans. Datum för obligatoriska seminarier är: 31/8 16–17:30, 14/9 16–18, samt 5/10 16–18.

Det andra delmomentet under höstterminen börjar v.45 och pågår till och med v.02. Information om vem som blir undervisande lärare för detta moment kommer närmare kursstart. I momentet kommer vi bland annat att definiera och beskriva olika bedömningsmodeller för kunskapsutveckling på ett andraspråk, med fokus på genrepedagogik och skrivhjulet. Under detta moment kommer alla träffar att ske på distans. Datum för obligatoriska seminarier är: 16/11 14:30–16, 23/11 14:30–16:30, 7/12 9–15 (heldag via Zoom), 28/12 14:30–16:30, tentamensvecka 1–2.

Det tredje delmomentet och börjar v.03 och pågår fram till v.12 (VT22). Undervisande lärare kommer att vara Anna Gustavsson (anna.gustavsson@hig.se). Under momentet kommer vi att arbeta med och utgå från didaktiska perspektiv på skönlitteratur som diskuteras utifrån mångfaldiga och flerspråkiga klassrum. Datum för obligatoriska seminarier är: 18/1 14:30–16, ti 25/1 14.30-16.30, 8/2 9-15 (heldag via Zoom), 22/2 14.30-16.30, 15/3 14.30-16.30, tentamensvecka 11–12.

Information om det fjärde delmomentet kommer senare i höst. Under detta moment ska ni i par skriva en vetenskaplig uppsats med koppling till någon aspekt av andraspråksfältet. Momentet kommer innehålla två gruppseminarier, handledning via Zoom och utkastkommentarer. Momentet avlutas med en uppsatsventilering i juni.

Kommunikationssätt

Kursens upplägg är sådant att vi kommer att spela in föreläsningar som ni kommer att få tillgång till i god tid innan seminarierna och föreläsningarna kan ses när varje lärmodul börjar. Därefter träffas vi i Zoom under examinerande seminarier och bearbetar föreläsningarna och litteraturens innehåll. Vi kommer att i god tid lägga ut information (läsanvisningar, betygskriterier, examinationsuppgifter och studiehandledning) på Canvas.

Mer information om hur och när vi träffas under terminen kommer ni att få den 31/8 kl. 16:00–17:30 då vi träffas på Zoom för att inleda kursen och framförallt moment 1. Denna träff inleds med en övergripande beskrivning av kurspaketet i sin helhet följt av information om det första momentet. Se till att ni har fungerande kamera och mikrofon vid tillfället. Utan mikrofon och webbkamera kan du inte delta under seminarierna.

Logga in i Canvas

Bra att veta om tentamen

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Kursvärdering

Kursvärdering

Efter att din kurs har avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till din e-postadress. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att förbättra och utveckla kursen. Alla studenter som har läst kursen får sedan en rapport där alla synpunkter finns sammanställda.

Riktat pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

Återbud och avbrott på kurs

Återbud och avbrott på kurs

Om du inte tänker läsa kursen är det viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt. På så sätt kan platsen erbjudas till någon annan. Om du inte ännu registrerat dig så lämnar du återbud via ”Mina sidor” på antagning.se.

Om du vill avbryta kursen efter att du registrerat dig, så gör du det i Ladok. Om du gör avbrottet inom tre veckor efter kursstart kan du söka och bli antagen till kursen igen.

Stöd, service och support

Biblioteket

Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via webbsidan med ditt användarkonto.

Gratis Microsoft Officepaket

  • Som student har du möjligheten att installera Microsoft Office på upp till fem datorer. Officepaketet innehåller Word, Excel, Powerpoint, Outlook och Onenote.

Studentcentrum

Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också Café Prego. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden

På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Trådlöst nätverk (wifi)

  • Nätverket Eduroam (EDUcation ROAMing) ger dig tillgång till internet på Högskolans campus samt på andra universitet och högskolor som är anslutna till Eduroam. Eduroam fungerar dessutom på flera flygplatser, järnvägsstationer och hotell.

Webbmöten via Zoom

  • Zoom är ett verktyg för att hålla möten och föreläsningar på distans via Internet. Du behöver en webbkamera och ett headset med mikrofon för att delta.
Publicerad av: Monika Karlsson Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2021-05-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)