Gå till eugreenalliance
Sök

Välkommen till kursen Svenska som andraspråk 31-60 (distans), 30hp!

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kurs­upplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kurs­plan och kursens schema.

Registrera dig på kursen!

Kursen är öppen för registrering i Ladok: 14–27 augusti.

Antagen med villkor – registrering

Du som är antagen med villkor behöver kontakta oss via mejl för att få hjälp med registreringen. Läs mer om antagning med villkor.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

SLG311 12219

Kursperiod och studietakt

Vecka 35–22 (halvfart)

2 terminer

Kursplan och litteraturlista

Schema

Sök ut schema

Kursansvarig lärare

Nina Begovic
nina.begovic@hig.se
026-648505

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.seJag heter Nina Begovic och kommer vara kursansvarig på kursen Svenska som andraspråk 31–60 hp. Kursen ges på distans, går på halvfart och består av fyra delmoment. Under höstterminen 2023 kommer ni att läsa två delmoment: Att lära på ett andraspråk 7,5hp (v.35–44) samt Bedömning av kunskapsutveckling hos flerspråkiga individer 7,5 hp (45–02). Under vårterminen 2024 fortsätter kursen med delmoment Litteraturdidaktik i flerspråkiga klassrum 7,5 hp (v.3–12). Kursen avslutas med ett självständigt arbete (v.13–22). Se kursplanen för mer information om innehållet i kursens olika moment.

Det första delmomentet, Att lära på ett andraspråk, pågår under v. 35–44. I detta moment möter ni Mostafa Oubejji (el.mostafa.oubejji@hig.se). Momentet handlar bland annat om hur språklig socialisation, språksyn samt inlärnings- och undervisningstraditioner kan påverka flerspråkiga elevers språkutveckling och kunskapsinhämtning.

Preliminärt schema för obligatoriska seminarier:
v. 35 28/8 16:30–ca 18:00
v.37 11/9 16:30– ca 18:30
v. 40 2/10 16:30–ca 18:30
v. 43 23/10 16:30–ca 18:30

Det andra delmomentet under höstterminen börjar v.45 och pågår till och med v.02. I detta moment träffar ni mig, Nina Begovic. I momentet kommer vi bland annat att definiera och beskriva olika bedömningsmodeller för kunskapsutveckling på ett andraspråk.

Preliminärt schema för obligatoriska seminarier
v. 45 9/11 16:30–18:00
v. 47 23/11 16:15–18:30
v. 50 14/12 16:15–18:300
v.1 3/1 16:15–18:30

Mer information kommer ni att få den 28 augusti kl. 16.30–18.00 då vi träffas på Zoom för att inleda kursen och del moment 1. Denna träff inleds med en övergripande beskrivning av kurspaketet i sin helhet följt av information om det första momentet. Se till att ni har fungerande kamera och mikrofon vid tillfället. Utan mikrofon och webbkamera kan du inte delta under seminarierna. Information om vårterminens delmoment ges i slutet av HT23.

Kommunikationssätt
Att studera på distans innebär att kursen i huvudsak sker på distans där alla av våra föreläsningar och seminarier kommer att ske via Zoom. Ni förväntas här vara aktiva och föra dialog med lärare och med varandra via olika digitala plattformar. Mer information om detta kommer i augusti (hittas på Canvas). Kursens upplägg är sådant att varje delmoment består av ett antal lärmoduler med särskilda teman. Under varje lärmodul kommer dessa teman att behandlas i olika föreläsningar, med tillhörande kurslitteratur och därefter bearbetas i seminarier och/eller examinerande uppgifter. Vi kommer att spela in föreläsningar som ni kommer att få tillgång till i god tid innan seminarierna. Föreläsningarna kan ses när varje lärmodul börjar. Därefter träffas vi i Zoom under examinerande seminarier och bearbetar föreläsningarna och litteraturens innehåll. Vi kommer att i god tid lägga ut information (läsanvisningar, betygskriterier, examinationsuppgifter och studiehandledning) på Canvas. Förhållningssättet i undervisningen präglas av kritiskt tänkande, vilket innebär att vi självständigt ska kunna analysera, reflektera, dra slutsatser, värdera, ifrågasätta och vara kreativa. För er studenter innebär det exempelvis att kunna läsa och reflektera över litteraturen men också reflektera över olika påståenden och resonemang för att kunna ifrågasätta, klargöra och förstå

Kursen ges av Akademin för utbildning och ekonomi.

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Liselotte Laurila Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2023-08-01
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)