Gå till eugreenalliance
Sök

Välkommen till kursen Svenska som andraspråk 61-90 (distans), 30hp!

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kurs­upplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kurs­plan och kursens schema.

Registrera dig på kursen!

Kursen är öppen för registrering i Ladok: 14–27 augusti.

Antagen med villkor – registrering

Du som är antagen med villkor behöver kontakta oss via mejl för att få hjälp med registreringen. Läs mer om antagning med villkor.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

SLG503 12217

Kursperiod och studietakt

Vecka 35–22 (halvfart)

2 terminer

Kursplan och litteraturlista

Kursplan

Litteraturlista

Schema

Sök ut schema

Kursansvarig lärare

Nina Begovic
nina.begovic@hig.se
026-648505

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Välkomna till kursen!

Jag heter Nina Begovic och kommer vara kursansvarig och undervisande lärare på Svenska som andraspråk 61–90 hp som startar vecka 35. Kursen ges på distans, går på halvfart och består av fyra delmoment. Under höstterminen 2023 kommer ni att läsa två delmoment: Andraspråksinlärning II 7,5hp samt Fördjupad läs- och skrivinlärning hos flerspråkiga elever 7,5 hp. Under vårterminen 2024 läser ni endast ett moment om 15 hp. Detta moment består av ett självständigt arbete.

Det första delmomentet pågår under v. 35–44. Momentet handlar bland annat om ämnets forskningsområden och teoriutveckling. Vi kommer särskilt fokusera på sociala, kognitiva och sociolingvistiska aspekter av andraspråksinlärning samt relatera detta till skolan och samhället.

Preliminärt schema för obligatoriska seminarier:
v.35 29/8 16:30–18:00
v.37 12/9 16:15– ca 18:30
v.40 3/10 16:15–ca 18:30
v.43 24/10 16:15–ca 18:30

Det andra delmomentet börjar v.45 och pågår till och med v.02. I momentet kommer vi bland annat diskutera olika perspektiv och förutsättningar kring litteracitet och relatera detta till läs- och skrivutveckling utifrån ett andraspråksperspektiv. Vi kommer särskilt att fokusera på olika faktorer som påverkar läs- och skrivutveckling när det sker på ett andraspråk och i olika åldrar.

Preliminärt schema för obligatoriska seminarier:
v. 45 7/11 tis 16:30–18:30
v. 47 21/11 16:15–18:30
v. 50 12/12 16:15–18:30
v.1 2/1 16:15–18:30

Under vårterminen 2024 fortsätter sista delmomentet som utgörs av ett självständigt uppsatsarbete där du ska genomföra en undersökning inom svenska som andraspråk. Uppsatsämnet bestäms i samråd med din handledare. I slutet på terminen kommer uppsatsen att ventileras vid ett särskilt uppsatsseminarium. Datum presenterar under slutet av höstterminen 2023.

Mer information kommer ni att få den 29/8 kl. 16:30–18:00 då vi träffas på Zoom för att inleda kursen och delmoment 1. Denna träff inleds med en övergripande beskrivning av kurspaketet i sin helhet följt av information om det första momentet. Se till att ni har fungerande kamera och mikrofon vid tillfället. Utan mikrofon och webbkamera kan du inte delta under seminarierna. Se kursplanen (SLG503) för mer information om innehållet i kursens olika moment.

Kommunikationssätt
Att studera på distans innebär att kursen i huvudsak sker på distans där alla av våra föreläsningar och seminarier kommer att ske via Zoom. Ni förväntas vara aktiva och föra dialog med lärare och med varandra, via olika digitala plattformar. Kursens upplägg är sådant att varje delmoment består av ett antal lärmoduler innehållande särskilda teman. Under varje lärmodul kommer dessa teman att behandlas i olika föreläsningar, med tillhörande kurslitteratur och därefter bearbetas i seminarier och/eller examinerande uppgifter. Vi kommer att spela in föreläsningar som ni kommer att få tillgång till i god tid innan seminarierna. Föreläsningarna kan ses när varje lärmodul börjar. Därefter träffas vi i Zoom under examinerande seminarier och bearbetar föreläsningarna och litteraturens innehåll. Vi kommer att i god tid lägga ut information (läsanvisningar, betygskriterier, examinationsuppgifter och studiehandledning) på Canvas. Förhållningssättet i undervisningen präglas av kritiskt tänkande, vilket innebär att självständigt analysera, reflektera, dra slutsatser, värdera, ifrågasätta och vara kreativa. För er studenter innebär det exempelvis att kunna läsa och reflektera över litteraturen men också reflektera över olika påståenden och resonemang för att kunna ifrågasätta, klargöra och förstå.

Kursen ges av Akademin för utbildning och ekonomi.

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Liselotte Laurila Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2023-08-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)