Sök

Välkommen till kursen svenska språket 31-60 hp!

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema.

Registrera dig på kursen!

Kursen är öppen för registrering i Ladok mellan 15 augusti - 28 augusti

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta studentsupport@hig.se innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

SLG310 12201

Kursperiod och studietakt

Vecka 35-22 2 terminer (halvfart )

Kursplan

Visa kursplan

Litteraturlista

Visa litteraturlista

Schema

Visa kursens schema

Kursansvarig lärare

Helena Wistrand
helena.wistrand@hig.se
026-648246

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Välkommen till kursen Svenska språket (31–60) 30 hp!

Jag som är kursansvarig heter Helena Wistrand. Kursen går på distans och på halvfart, vilket innebär cirka 20 timmars studier per vecka. Schemalagd undervisning brukar ske en gång i veckan; de flesta lärare planerar in denna på dagtid. Därutöver planerar du din egen studietid. Vid ett lågt studentantal kan mängden schemalagd undervisningstid bli mindre än normalt. Schema ska finnas tillgängligt på webben ca fyra veckor före varje kursmoments start. Efter att du har registrerat dig i Ladok får du tillgång till den digitala lärplattformen Canvas där också schema och mer information kommer att finnas. Undervisningen sker i Zoom.

Höstterminen inleds vecka 40 med det kursmoment som heter Perspektiv på språkvård och språknormer 7,5 hp med Anders Widbäck som lärare. Undervisningen kommer att ske genom förinspelade föreläsningar och seminarier. Examinationen sker löpande genom skriftliga inlämningsuppgifter samt muntliga diskussioner på seminarierna. Schema ska finnas tillgängligt på webben senast fyra veckor före momentets start.

Vecka 45 startar kursmomentet Svensk språk- och stilhistoria med en utblick mot danska och norska 7,5 hp. Lärare i kursmomentet är jag, Helena Wistrand. Närmare information om schema, momentets upplägg och examinationsformer kommer senast i vecka 40.

Under vårterminen 2023 ges de båda resterande kursmomenten; vårterminen inleds med Textanalys 7,5 hp och avslutas med Språkvetenskapliga perspektiv 7,6 hp.

Kommunikationssätt
I kursen används den digitala lärplattformen Canvas. Mer information om Canvas finns på högskolans webbplats. Kom ihåg att registrera dig på kursen i Ladok två veckor före kursstart så att du så snart som möjligt kommer åt den information som ges via Canvas. När du har registrerat dig på din kurs i Ladok så skrivs du automatiskt in på kursen i lärplattformen Canvas. Det kan ta cirka 60 minuter innan ditt användarnamn lagts till i Canvas, då kan du logga in och se din kurs. En förutsättning för att du ska kunna se din kurs i Canvas är att läraren öppnat den för deltagare. Detta sker i vissa fall först vid kursstart.

Distansundervisning sker i det digitala mötesverktyget Zoom. För att kunna delta i distansundervisningen krävs en fungerande mikrofon och webbkamera.

Kommunikationen under kursen sker främst vid schemalagda undervisningstillfällen samt via Canvas och e-post.

Som student vid Högskolan i Gävle har du möjlighet att installera Microsoft Office gratis (se information på högskolans webbplats).

Kursen ges av akademin för utbildning och ekonomi

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Liselotte Laurila Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2022-07-01
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)