Sök

Välkommen till kursen Copywriting, 7,5 hp! Campus

Kursen är öppen för registrering i Ladok mellan 24 oktober - 6 november

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

SLG010 12205

Kursperiod och studietakt

Vecka 45-49 (helfart)

Kursplan

Visa kursplan

Litteraturlista

Visa litteraturlista

Schema

Visa kursens schema

Kursansvarig lärare

Jan Sjölund
jan.sjolund@hig.se
026-648172

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Hej och välkomna till Copywriting!

De flesta av er känner mig redan sedan kursen Journalistiskt skrivande i våras (eller från kreativt skrivande-kurserna i inriktningen Professionellt skrivande), men jag heter alltså Jan Sjölund och undervisar i skrivande och kommunikation här på Högskolan i Gävle.

Den här kursen handlar, enkelt uttryckt, om hur man säljer - med ord eller utan. Det låter kanske enkelt. Men är ofta mycket svårare än det ser ut. En sak står emellertid klart: Det är nästan alltid väldigt roligt.
Vi träffas två till tre gånger i veckan på seminarier – ibland halvdagsseminarier/föreläsningar, ibland heldagsseminarier med betydande inslag av grupparbeten/diskussion under dagen. Mellan seminarierna får ni egna uppgifter att jobba med – uppgifter som leder fram till underlaget för det slutarbete ni ska lämna in för examination vid kursens slut. Läsning av kurslitteratur är en förutsättning för att ni ska kunna tillgodogöra er seminarierna och nå kursmålen. Vissa seminarier är examinerande, andra inte. Det betyder inte att de icke-examinerande seminarierna är mindre viktiga egentligen; det betyder snarare att vi lärare utifrån målen i kursplanen måste försäkra oss om att ni lärt er vissa grundläggande moment. Kursen utgör till stor del en process, så ni har hur som helst mycket att vinna på att komma på samtliga seminarier och hänga med från första stund.

Kommunikationssätt
Vi kommunicerar naturligtvis på alla sätt som löser problem. Primärt informerar jag er via kursens Canvassida; där ligger all info redan två veckor före kursstart: kursplan, litteraturlistor, schema osv. I övrigt svarar jag så snabbt det bara går via mail. Eller så ringer vi eller hörs på annat sätt.

Jag ser fram emot att träffa er igen!

Janne

Kursen ges av akademin för utbildning och ekonomi

Publicerad av: Monika Karlsson Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2022-06-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)