Gå till eugreenalliance
Sök

Välkommen till kursen Copywriting (distans), 7,5hp!

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kurs­upplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kurs­plan och kursens schema.

Registrera dig på kursen!

Kursen är öppen för registrering i Ladok: 23 oktober–5 november.

Antagen med villkor – registrering

Du som är antagen med villkor behöver kontakta oss via mejl för att få hjälp med registreringen. Läs mer om antagning med villkor.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

SLG010

12210 program, 12221 fristående

Kursperiod och studietakt

Vecka 45–49 (helfart )

Kursplan och litteraturlista

Sök ut kursplan och litteraturlista

Schema

Sök ut schema

Kursansvarig lärare

Jan Sjölund
jan.sjolund@hig.se
026-648172

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


De flesta av er känner mig redan sedan kursen Journalistiskt skrivande i våras (eller från kreativt skrivande-kurserna i inriktningen Professionellt skrivande), men jag heter alltså Jan Sjölund och undervisar i skrivande och kommunikation här på Högskolan i Gävle.
Den här kursen handlar, enkelt uttryckt, om hur man säljer - med ord eller utan. Det låter kanske enkelt. Men är ofta mycket svårare än det ser ut. En sak står emellertid klart: Det är nästan alltid väldigt roligt.


Vi träffas två till tre gånger i veckan på seminarier – ibland halvdagsseminarier/föreläsningar, ibland heldagsseminarier med betydande inslag av grupparbeten/diskussion under dagen. Mellan seminarierna får ni egna uppgifter att jobba med – uppgifter som leder fram till underlaget för det slutarbete ni ska lämna in för examination vid kursens slut. Läsning av kurslitteratur är en förutsättning för att ni ska kunna tillgodogöra er seminarierna och nå kursmålen. Vissa seminarier är examinerande, andra inte. Det betyder inte att de icke-examinerande seminarierna är mindre viktiga egentligen; det betyder snarare att vi lärare utifrån målen i kursplanen måste försäkra oss om att ni lärt er vissa grundläggande moment. Kursen utgör till stor del en process, så ni har hur som helst mycket att vinna på att komma på samtliga seminarier.

Kommunikationssätt
Vi kommunicerar med er via kursens Canvassida (som ni får tillgång till när ni registrerar er på kursen två veckor före start) och i samband med seminarierna. I övrigt är det bara att mejla om ni har några frågor som inte kan vänta till kursstarten. Jag har mejla jsn@hig.se. Kursen ges på campus och bara undantagsvis finns inslag via zoom.

Kursen ges av Akademin för utbildning och ekonomi.

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Frida Wikegård Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2023-06-26
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)