Gå till eugreenalliance
Sök

Välkommen till kursen Svenska I för grundlärare 4-6, 15hp

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kurs­upplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kurs­plan och kursens schema.

Registrera dig på kursen!

Kursen är öppen för registrering i Ladok: 23 oktober–5 november.

Antagen med villkor – registrering

Du som är antagen med villkor behöver kontakta oss via mejl för att få hjälp med registreringen. Läs mer om antagning med villkor.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

SVG008 12208

Kursperiod och studietakt

Vecka 45–02 (helfart)

Kursplan och litteraturlista

Sök ut kursplan och litteraturlista

Schema

Sök ut schema

Kursansvarig lärare

Anna Gustavsson
anna.gustavsson@hig.se
026-645095

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Jag heter Anna Gustavsson och är kursansvarig lärare på kursen "Svenska för grundlärare I 4-6" 15 hp som startar vecka 45 samt undervisande lärare i moment 2 Flerspråkighet och Språkstruktur och pågår till vecka 2 under läsåret 2023-2024. Kursen läses på helfart 100% och man brukar räkna i genomsnitt fyrtio timmar per vecka i arbetsinsats.


Det första delmomentet "Läs- och skrivutveckling" 7,5 hp pågår mellan veckorna 45-49 och behandlar språk-, läs- och skrivutveckling under mellanåret. Särskilt inriktas momentet mot läsförståelse och lässtrategier samt mot skrivutveckling utifrån genre, mottagare och ämne.
Undervisande lärare Lars Krantz meddelar följande:
Vi träffas i Zoom för en gemensam introduktion för F-3 och 4-6 den 6 november, klockan 9.30 (länk meddelas innan kursstart)....

Examination av kursens innehåll sker dels fortlöpande via seminariedeltagande, och därtill hörande inlämningsuppgifter, dels i form av en sluttentamen i båda momenten. Seminariedeltagande är obligatoriskt. Examinationen av de olika momenten som ingår i kursen sker både muntligt och skriftligt varför det är betydelsefullt att du har en god svenska i vardagsspråket och det akademiska språket. Ett tips är också att du gärna repeterar den grammatik du lärt dig i dina tidigare studier i till exempel gymnasieskolan.

Observera att för delkurs 1 består en del av examinationen av en salstentamen den 8 december, 9.00-14.00, på plats i Gävle. Boka in den dagen.

Således ingen innedag utan tentadag istället, tänker jag.
Vi höres! Hälsningar Lars

Det andra momentet "Flerspråkighet och språkstruktur" 7,5 hp pågår mellan veckorna 50-02 och behandlar språk-, läs- och skrivutveckling i ett första- respektive andraspråk med inriktning på läsande och skrivande i de ämnen som är framskrivna i lgr22. Svenska språkets struktur studeras i relation till deskriptiva och narrativa elevtexter.
Examination av de olika momenten som ingår i kursen sker både muntligt och skriftligt. Det är därför betydelsefullt att du har god kunskap om det formella och informella svenska språket både i skrift och tal. Utöver föreläsningar samt att närvara på seminarierna kommer uppgifter att genomföras. Momentet ”Flerspråkighet & Språkstruktur” innefattar heldagar i Gävle på högskolan 9-10/1 med en examinerande muntlig och skriftlig uppgift som utförs i grupp (9/1) och en salstentamen (10/1) som skrivs enskilt (A-F). Vid bedömning Fx erbjuds studenten att komplettera sin tentamen på plats i Gävle vid tillfälle då annan tentamen ges eller annat arrangemang som beslutas av högskolan. Komplettering bedöms C-F. Vid bedömning F erbjuds en (1) omtentamen ca fem veckor efter bedömning meddelats i Canvas och som skrivs på plats i Gävle.

Ni kommer att i god tid erhålla en studiehandledning från undervisande lärare där all information framgår som när och hur ni kommer att träffas. Introduktion vecka 50 måndag kl.13-15 via Zoomlänk för Flerspråkighet och språkstruktur.
För mer detaljerad kunskap om kursinnehållet hänvisar vi till kursplanen SVG008. I SVG008 finner du också litteraturlistan under "visa". Se till att i god tid ha den litteratur du behöver. Någon titel kan komma att laddas upp i ert rum på "Canvas" och detta informerar undervisande lärare om. Det syns också i litteraturlistan där nerladdat material är gulmärkt för Flerspråkighet och Språkstruktur.

Kommunikationssätt
Eftersom kursen går på distans kommer vi att kommunicera och föra dialog med hjälp av Zoom, lärplattformen Canvas samt via mejl. Det är viktigt att du har en fungerande web-kamera och mikrofon för bästa utbyte under kursen samt tillgång till god studieplats för att underlätta kommunikationen för alla deltagande på kursen. De gånger ni träffas ska ni kunna kommunicera och se varandra.
Du kommer att ta del av inspelade föreläsningar, närvara vid seminarier samt genomföra muntliga och skriftliga uppgifter enskilt och i grupp. Hur innedagarna kommer att genomföras kommer undervisande lärare att meddela er om i god tid. Vad som är examinerande kommer du att ta del av vid introduktionen samt i den studiehandledning du erhåller. Redan nu kan sägas att innedagarna i Gävle inte kan göras på distans via Zoom

Övrig information
Om du har intyg angående pedagogiskt stöd behöver du skicka detta till examinator som framgår av studiehandledningen i mejl så snart som möjligt.
Vi här på högskolan i Gävle önskar dig välkommen och önskar lycka till med dina studier.
Med vänlig hälsning
Anna Gustavsson

Kursen ges av Akademin för utbildning och ekonomi.

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Frida Wikegård Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2023-06-27
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)