Sök

Välkommen till kursen Svenska I för grundlärare 4-6, 15 hp

Kursen är öppen för registrering i Ladok mellan 24 oktober - 6 november

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

SVG008 12210

Kursperiod och studietakt

Vecka 45-02 (helfart)

Kursplan

Visa kursplan

Litteraturlista

Visa litteraturlista

Klicka på datum 2022-08-29 för att se den uppdaterade litteraturen

Schema

Visa kursens schema

Kursansvarig lärare

Anna Gustavsson
anna.gustavsson@hig.se
026-645095

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Hej och välkommen till oss på "svenskan" där du kommer att träffa universitetsadjunkt Lars Krantz i moment 1 "Läs- och skrivutveckling" 7,5 hp, universitetsadjunkt och doktorand Sonia Blomquist moment 2 "Språkstruktur" samt undertecknad universitetsadjunkt och kursansvarig Anna Gustavsson i "Flerspråkighet" och de två senare delmomenten utgör 7,5 hp. Våra telefonnummer och e-post kommer du att se i den studiehandledning som finns tillgänglig i rummet i Canvas senast 4 veckor före kursstart.
SVG008 ges på helfart vilket innebär ca 40 timmar studier i veckan och under dagtid. Din närvaro vid seminarierna ger dig goda förutsättningar att lyckas med de mål som finns uppsatta i kursplanen, vilka vi råder er alla att läsa noggrant. Fråga oss gärna om det är något du undrar över som kan vara oklart i kursplanen.
Vecka 45 startar moment 1 "Läs- och skrivutveckling" och då träffar ni Lars Krantz som kommer att introducera er till kursen och gå igenom studiehandledningen och förklara de olika delarna som ingår. Redan nu kan vara bra att känna till att seminarierna är obligatoriska, vissa uppgifter såväl muntliga som skriftliga examinerande och momenten avslutas med examinerande tentamen där du bedöms med A-F.
Till seminarierna kommer föreläsningar att ges och några eller alla föreläsningar, beroende på vem utav oss det gäller, läggs ut inspelade före seminariet. Några inspelade föreläsningar läggs ut efter seminariet - avhängigt vad som studeras. Vecka 49 avslutas moment 1 med tentamen.
Vecka 50 startar "Flerspråkighet och språkstruktur" 7,5 hp där Sonia Blomquist undervisar och tenterar språkstrukturen och jag Anna Gustavsson undervisar och tenterar flerspråkigheten.
Du förväntas ha ett gott språk i svenska och behärska svenska i tal och skrift samt det akademiska språket i svenska som du kommer att använda dig av under kursens gång. Begränsade språkkunskaper i svenska kan vara problematiskt vid akademiska studier. Högskolan i Gävle har inte möjlighet att ge stöd i svenska språket och det kan vara bra att känna till. Du studerar till bland annat svensklärare och då måste du känna dig bekväm med språket och känna till dess funktioner för att kunna bemöta dina framtida elever och ge dem den trygghet i sin kunskapsinhämtning de ska ha enligt Lgr 22.
När du studerar på högskola eller universitet läggs tidsramar som du förväntas hålla. Det är inte möjligt att studenten själv lägger sitt schema och lämnar in uppgifter när det finns tid till detta. Då har de lärare som undervisar på kursen gått vidare till andra utmaningar och studenten har också gått vidare. Alltså - de tidsramar du får i studiehandledningen bör hållas. De uppgifter och tentor som inte görs under de tidsramar som ges kan eventuellt göras nästa gång kursen ges igen.
Om du inte har möjlighet att närvara vid seminarier kommer du att ha en uppgift att utföra som då kommer att bedömas av undervisande lärare.
Till kursen finns en litteraturlista och en god idé är att i god tid skaffa den litteratur som tillhör momenten. Högskolan i Gävle har inte någon litteratur att låna ut. Möjligen finns det kurslitteratur på biblioteket att låna och det kan du kontrollera med högskolebiblioteket. Ett tips är att vara ute i god tid för att låna litteratur. Begagnad litteratur kan ni säkerligen köpa på Internet.

Kommunikationssätt
SVG008 är en kurs på distans och all undervisning sker också på distans. Även seminarier sker på distans samt tentamen. Högskolan i Gävle använder sig av arbetsverktyget Canvas och är du inte bekant med hur Canvas fungerar finns det flertalet inspelade filmer att tillgå där du kan se steg för steg hur du ska göra. Dessa filmer finns tillgängliga i Canvas. Har du ändå frågor vänder du dig till IT-service.
När vi träffas på Zoom kommer du att deltaga med såväl röst som bild varför det är väsentligt att du har teknisk utrustning som fungerar bra. Telefoner brukar inte vara att föredra. Att sitta i bilkö eller på tunnelbanan är inte heller att föredra. Tänk på dina studiekamrater även om du själv inte störs av ljud som vanligtvis inte förekommer i studiesammanhang. Det är inte godtagbara skäl att ha en dålig dag att inte vara med på bild. Är ni sjuka är det bra att ni sjukanmäler er. Har ni något ni vill prata om eller känner oro för finns Studenthälsan att tillgå på högskolan.
Vid seminarier förväntas ni ha läst den litteratur som är framskriven i studiehandledningen för att kunna bidra i de grupper ni arbetar i. Grupperna varierar och väljs slumpmässigt.
Zoom id kommer att läggas ut i Canvas i god tid före kursstart och även i er studiehandledning som kommer att finnas i Canvas. Vet du om att ditt nät kan vara svajigt kan det vara bra att boka ett rum på det lokala bibliotek där du bor. Det brukar vara kostnadsfritt och där är nätet mycket gott.

Här kommer tiderna för de olika momenten:
Moment 1, vecka 45-49 Läs och skriv
v 45, ti 8/11 kl 13-15.30 (9/11 kl 9.30-12)
v. 45, fr 11/11 kl 9.30-12 (11/11 kl 13-15.30)
v. 46, ti 15/11 kl 13-15.30 (16/11 kl 9.30-12)
v. 46, fr 18/11 kl 9.30-12 (18/11 kl 13-15.30)
v. 47, ti 22/11 kl 13-15.30 (23/11 kl 9.30-12)
v. 48, självstudier seminarium med inlämningsuppgift
v. 49, ti 6/12 kl 13-15.30 (7/12 kl 9.30-12)
Tiderna inom parentes är beroende på hur många ni kommer att vara på kursen. Detta klarnar v 45 vid introduktionen.

Moment 2, vecka 50-02 Flerspråkighet och språkstruktur
v. 50, må 12/12 kl 13-15.30
v. 50, fr 16/12 kl 13-15.30
v. 51, må 19/12 kl 13-15.30
v. 51, on 21/12 kl 13-15.30
v. 52, ti 27/12 kl 9.30-15 - heldag
v. 1, må 2/1 kl 13-15.30
v. 1 Tentamen "Flerspråkighet"
v. 2 Tentamen "Språkstruktur"


Fler tider kommer att läggas in för språkstrukturen, men i skrivande stund har jag dem ej klara. Detta klarnar dock vecka 50 vid introduktionen den 12 december.
Tider kan komma att ändras med kort varsel om något oförutsett inträffar och då meddelas ni via Canvas i "anslag". Ta för vana att se dagligen om det finns något meddelande till er som läser kursen.
Det är betydelsefullt att hålla språket på en god nivå när vi träffas i realtid som det även är vid skriftlig kommunikation. Ta för vana att presentera dig med namn och kurs när du skriver till någon på e-posten eller om du ringer någon. Vi som undervisar träffar många studenter och det kan vara svårt att veta vem "jag" är. :)

Övrig information
Vi som undervisar på kursen önskar er alla mycket välkomna till din första kurs i svenska "Svenska I för grundlärare i årskurs 4-6 15 hp"
Ni behöver inte skicka e-post eller ringa och undra när vi lägger ut studiehandledningen - den finns i ert rum senast 4 veckor före kursstart.
Hälsningar
Lars, Sonia och Anna

Kursen ges av akademin för utbildning och ekonomi

Publicerad av: Monika Karlsson Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2022-06-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)