Välkommen till kursen Svenska I för grundlärare 4-6, 15 hp

På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema.

Kursinformation

Kursen ges på helfart under vecka 45-02

Information om kursen

Kursnamn

Svenska I för grundlärare 4-6

Kurskod

SVG008

Anmälningskod

12214

Ansvarig akademi

Akademin för utbildning och ekonomi

Kursansvarig lärare

Anna Gustavsson

anna.gustavsson@hig.se

026-645095

Kursadministration

Monika Karlsson

studentsupport@hig.se

Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta studentsupport@hig.se innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Viktig information inför din studiestart

Under inledningen av höstterminen 2021 kommer undervisningen i huvudsak att genomföras nätbaserat. Men det finns utrymme för att vissa moment ska kunna genomföras på campus. För att du som student ska få så bra förutsättningar som möjligt för att studera på distans så finns en guide med riktlinjer. Tänk på att exempelvis använda kamera vid digitala möten.

Så mycket trevligare att kunna se varandra!

Att tänka på vid deltagande på digital undervisning Pdf, 649 kB.

Period för kursregistrering i ladok: 25 oktober - 7 november

Om kursen

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan

Litteraturlista

Kursupplägg och kommunikationssätt

Kursupplägg

Jag heter Anna Gustavsson och är kursansvarig lärare på kursen "Svenska för grundlärare I 4-6" 15 hp som startar vecka 45 och pågår till vecka 2 under läsåret 2021-2022. Kursen läses på helfart 100% och man brukar räkna i genomsnitt fyrtio timmar per vecka i arbetsinsats.


Det första delmomentet "Läs- och skrivutveckling" 7,5 hp pågår mellan veckorna 45-50 och behandlar språk-, läs- och skrivutveckling under mellanåret. Särskilt inriktas momentet mot läsförståelse och lässtrategier samt mot skrivutveckling utifrån genre, mottagare och ämne.


Det andra momentet "Flerspråkighet och språkstruktur" 7,5 hp pågår mellan veckorna 50-02 och behandlar språk-, läs- och skrivutveckling i ett första- respektive andraspråk med inriktning på läsande och skrivande i de ämnen som är framskrivna i lgr11. Svenska språkets struktur studeras i relation till deskriptiva och narrativa elevtexter.


Examination av de olika momenten som ingår i kursen sker både muntligt och skriftligt. Det är därför betydelsefullt att du har god kunskap om det formella och informella svenska språket både i skrift och tal.
Ni kommer att i god tid erhålla en studiehandledning från undervisande lärare där all information framgår som när och hur ni kommer att träffas.
För mer detaljerad kunskap om kursinnehållet hänvisar vi till kursplanen SVG008. I SVG008 finner du också litteraturlistan under "visa". Se till att i god tid ha den litteratur du behöver. Någon titel kan komma att laddas upp i ert rum på "Canvas" och detta informerar undervisande lärare om.

Kommunikationssätt

Eftersom kursen går på distans kommer vi att kommunicera och föra dialog med hjälp av webbkonferensverktyget "Zoom", lärplattformen "Canvas" samt via e-post. Det är viktigt att du har en fungerande webbkamera och mikrofon för bästa utbyte under kursen samt tillgång till god studieplats för att underlätta kommunikationen för alla deltagande på kursen. De gånger ni träffas ska ni kunna kommunicera och se varandra.
Du kommer att ta del av inspelade föreläsningar, närvara vid seminarier samt genomföra muntliga och skriftliga uppgifter enskilt och i grupp. Hur innedagarna kommer att genomföras kommer undervisande lärare att meddela er om i god tid. Vad som är examinerande kommer du att ta del av vid introduktionen samt i den studiehandledning du erhåller.

Logga in i Canvas

Om du har ett intyg angående dina studier du behöver visa dina undervisande lärare är det bra om du kan skicka det i e-post så snart som möjligt.
Vi här på högskolan i Gävle önskar dig välkommen och önskar lycka till med dina studier.
Med vänlig hälsning
Anna Gustavsson

Kursvärdering

Kursvärdering

Efter att din kurs har avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till din e-postadress. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att förbättra och utveckla kursen. Alla studenter som har läst kursen får sedan en rapport där alla synpunkter finns sammanställda.

Riktat pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

Återbud och avbrott på kurs

Återbud och avbrott på kurs

Om du inte tänker läsa kursen är det viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt. På så sätt kan platsen erbjudas till någon annan. Om du inte ännu registrerat dig så lämnar du återbud via ”Mina sidor” på antagning.se.

Om du vill avbryta kursen efter att du registrerat dig, så gör du det i Ladok. Om du gör avbrottet inom tre veckor efter kursstart kan du söka och bli antagen till kursen igen.

Stöd, service och support

Biblioteket

Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via webbsidan med ditt användarkonto.

Gratis Microsoft Officepaket

  • Som student har du möjligheten att installera Microsoft Office på upp till fem datorer. Officepaketet innehåller Word, Excel, Powerpoint, Outlook och Onenote.

Studentcentrum

Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också Café Prego. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden

På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Trådlöst nätverk (wifi)

  • Nätverket Eduroam (EDUcation ROAMing) ger dig tillgång till internet på Högskolans campus samt på andra universitet och högskolor som är anslutna till Eduroam. Eduroam fungerar dessutom på flera flygplatser, järnvägsstationer och hotell.

Webbmöten via Zoom

  • Zoom är ett verktyg för att hålla möten och föreläsningar på distans via Internet. Du behöver en webbkamera och ett headset med mikrofon för att delta.
Publicerad av: Liselotte Laurila Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2021-07-07
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)