Sök

Välkommen till kursen Svenska I för grundlärare F-3, 15 hp (campus)

Kursen är öppen för registrering i Ladok mellan 24 oktober och 6 november

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

SVG003 12208

Kursperiod och studietakt

Vecka 45-02 (helfart)

Kursplan

Visa kursplan

Litteraturlista

Visa litteraturlista

Klicka på datum 2022-08-29 för att se den uppdaterade litteraturen.

Schema

Visa kursens schema

Kursansvarig lärare

Lars Krantz
lars.krantz@hig.se
026-648720

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Hej och välkommen till Svenska 1 för grundlärare åk F-3, helfart, distans eller campus
Jag heter Lars Krantz och är kursansvarig lärare på kursen ”Svenska 1 för grundlärare åk F-3”. Kursen startar vecka 45 och pågår t o m vecka 2 2023. Vi träffas för en kort introduktion den 7 november, klockan 9.00, och då i zoom (länk meddelas innan kursstart).
Det första delmomentet, ”Den tidiga läs- och skrivutvecklingen”, på 7,5 hp, behandlar progressionen i den tidiga läs- och skrivutvecklingen och dess koppling till elevers erfarenheter av kommunikativa praktiker. Vidare ingår bland annat studier av skillnader mellan tal och skrift, skriftens principer och processer vid läs- och skrivtillägnande samt forskningsbaserade arbetssätt för språk-., läs- och skrivutveckling.
Det andra delmomentet, ”Flerspråkighet och språkstruktur”, på 7,5 hp, behandlar grundläggande skillnader mellan språk-, läs- och skrivutveckling på ett första- respektive andraspråk utifrån barns olika språkliga, kulturella och skriftspråkliga erfarenheter. Det svenska språkets struktur studeras i relation till dess deskriptiva och narrativa autentiska elevtexter.
Undervisningen kommer att ske i form av seminarier och föreläsningar, och schema för dessa meddelas i god tid före kursstart (senast en månad innan). Undervisande lärare är jag, Anna Gustavsson och Sonja Blomqvist, med flera. Under det första delmomentet kommer ni för det mesta att träffa mig under seminarierna. Examination av kursens innehåll sker dels fortlöpande via seminariedeltagande, och därtill hörande inlämningsuppgifter, samt en sluttentamen i de två momenten. Seminariedeltagande är obligatoriskt. Examinationen av de olika momenten som ingår i kursen sker både muntligt och skriftligt varför det är betydelsefullt att du har en god svenska i vardagsspråket och det akademiska språket. Ett tips är också att du gärna repeterar den grammatik du lärt dig i dina tidigare studier i t ex gymnasieskolan.
I kursen ingår också en ”innedag” där ni förväntas delta på plats, d v s på Högskolan här i Gävle. Preliminärt datum för detta är torsdagen den 1 december, och avser alltså både campus- och distansstudenter.
Jag och mina kollegor ser fram emot en intressant och spännande kurs, så återigen välkommen till kursen!
Lars Krantz

Kommunikationssätt
Zoom, Canvas och för campusstudenter givetvis klassrumskommunikation.

Kursen ges av akademin för utbildning och ekonomi

Publicerad av: Liselotte Laurila Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2022-06-30
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)