Gå till eugreenalliance
Sök

Välkommen till kursen Svenska I för grundlärare F-3 (distans), 15 hp!

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kurs­upplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kurs­plan och kursens schema.

Registrera dig på kursen!

Kursen är öppen för registrering i Ladok: 23 oktober–5 november.

Antagen med villkor – registrering

Du som är antagen med villkor behöver kontakta oss via mejl för att få hjälp med registreringen. Läs mer om antagning med villkor.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

SVG003 12207

Kursperiod och studietakt

Vecka 45–02 (helfart )

Kursplan och litteraturlista

Sök ut kursplan och litteraturlista

Schema

Sök ut schema

Kursansvarig lärare

Lars Krantz
lars.krantz@hig.se
026-648720

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Hej och välkommen till Svenska 1 för grundlärare åk F-3, helfart, distans eller campus.
Jag heter Lars Krantz och är kursansvarig lärare på kursen ”Svenska 1 för grundlärare åk F-3”. Kursen startar vecka 45 och pågår t o m vecka 2, 2024. Vi träffas i Zoom för en introduktion den 6 november, klockan 9.30 (länk meddelas innan kursstart).


Det första delmomentet, ”Den tidiga läs- och skrivutvecklingen”, på 7,5 hp, behandlar progressionen i den tidiga läs- och skrivutvecklingen och dess koppling till elevers erfarenheter av kommunikativa praktiker. Vidare ingår bland annat studier av skillnader mellan tal och skrift, skriftens principer och processer vid läs- och skrivtillägnande samt forskningsbaserade arbetssätt för språk-., läs- och skrivutveckling.


Det andra delmomentet, ”Flerspråkighet och språkstruktur”, på 7,5 hp, behandlar grundläggande skillnader mellan språk-, läs- och skrivutveckling på ett första- respektive andraspråk utifrån barns olika språkliga, kulturella och skriftspråkliga erfarenheter. Det svenska språkets struktur studeras i relation till dess deskriptiva och narrativa autentiska elevtexter.


Undervisningen kommer att ske i form av seminarier och föreläsningar, och schema för dessa meddelas i god tid före kursstart (senast en månad innan). Undervisande lärare är jag, Anna Gustavsson, Sonja Blomqvist, Nina Begovic och Therese Östlin med flera. Under det första delmomentet kommer ni för det mesta att träffa mig och Therese under seminarierna, och under delkurs 2 främst Sonia och Nina. Examination av kursens innehåll sker dels fortlöpande via seminariedeltagande, och därtill hörande inlämningsuppgifter, dels i form av en sluttentamen i båda momenten. Seminariedeltagande är obligatoriskt. Examinationen av de olika momenten som ingår i kursen sker både muntligt och skriftligt varför det är betydelsefullt att du har en god svenska i vardagsspråket och det akademiska språket. Ett tips är också att du gärna repeterar den grammatik du lärt dig i dina tidigare studier i till exempel gymnasieskolan.
Observera att för delkurs 1 består en del av examinationen av en salstentamen den 8 december, 9.00-14.00, på plats i Gävle. Boka in den dagen.
I kursen ingår också ”innedagar” som den här gången kommer att genomföras i Zoom.
Jag och mina kollegor ser fram emot en intressant och spännande kurs, så återigen välkommen till kursen!
Lars Krantz

Kommunikationssätt
Zoom och Canvas

Kursen ges av Akademin för utbildning och ekonomi.

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Frida Wikegård Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2023-06-26
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)