Välkommen till kursen Svenska I för grundlärare F-3, 15 hp (distans)

På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema.

Kursinformation

Kursen ges på helfart under vecka 45-02

Kursnamn

Svenska I för grundlärare F-3

Kurskod

SVG003

Anmälningskod

12213

Ansvarig akademi

Akademin för utbildning och ekonomi

Kursansvarig lärare

Lars Krantz

lars.krantz@hig.se

(nås efter den 18 oktober, fram till den 18 oktober kan Jacqueline Kellgren kontaktas på jacqueline.kellgren@hig.se )

Kursadministration

Monika Karlsson

studentsupport@hig.se

Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta studentsupport@hig.se innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Viktig information inför din studiestart

Under inledningen av höstterminen 2021 kommer undervisningen i huvudsak att genomföras nätbaserat. Men det finns utrymme för att vissa moment ska kunna genomföras på campus. För att du som student ska få så bra förutsättningar som möjligt för att studera på distans så finns en guide med riktlinjer. Tänk på att exempelvis använda kamera vid digitala möten.

Så mycket trevligare att kunna se varandra!

Att tänka på vid deltagande på digital undervisning Pdf, 649 kB.

Period för kursregistrering i ladok: 25 oktober - 7 november

Om kursen

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan

Litteraturlista

Kursupplägg och kommunikationssätt

Kursupplägg

Välkommen till kursen Svenska I för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1–3, 15 hp!

Kursen ges på helfart under höstterminen 2021 med start vecka 45 och innehåller två kursmoment.

Vecka 45 inleds kursen med momentet Den tidiga läs- och skrivutvecklingen 7,5 hp (moment 0010 i kursplanen). Höstterminens andra kursmoment är Flerspråkighet och språkstruktur 7,5 hp (moment 0020 i kursplanen) och detta moment startar vecka 50. Scheman för de båda momenten är ännu inte planerade men kommer att finnas på webben senast fyra veckor före respektive kursmoments start. Där kommer du kunna se när det första undervisningstillfället är, hur schemat ser ut i övrigt, samt när innedagar på campus infaller. Innedagarnas genomförande på campus är beroende av då gällande riktlinjer för högskolans undervisning med anledning av Covid19-pandemin, men vi hoppas att pandemin då ska vara över så att det åter går att samlas för innedagar på campus. Mer information hur man kan söka efter sitt schema på webben finns här: https://www.hig.se/Ext/Sv/Student/Dina-studier/Hitta-ditt-schema.html

Studiehandledningar för de olika momenten i kursen kommer att finnas i Canvas. Kom ihåg att registrera dig på kursen i Ladok under veckorna före kursstart så att du så snart som möjligt kommer åt den information som ges via Canvas.

Den schemalagda undervisningen genomförs i det digitala mötesverktyget Zoom. Undervisningen består huvudsakligen av föreläsningar och seminarier, och seminarierna kan planeras som antingen icke-examinerande eller examinerande och därmed obligatoriska seminarier. Examinationsformerna varierar i enlighet med kursplanen mellan skriftliga och muntliga examinationer.

Kommunikationssätt

Kommunikationen under kursen sker i första hand vid schemalagda undervisningstillfällen, via e-post, samt via den digitala lärplattformen Canvas. För att kunna delta i undervisningen krävs en fungerande mikrofon och webbkamera. Mer information om Canvas finns på högskolans webbplats.

Kom ihåg att registrera dig på kursen i Ladok två veckor före kursstart så att du så snart som möjligt kommer åt den information som ges via Canvas. När du har registrerat dig på din kurs via Ladok skrivs du automatiskt in på kursen i Canvas. Det kan ta upp till 60 minuter innan ditt användarnamn lagts till i lärplattformen och du kan se din kurs i Canvas.

Som student vid Högskolan i Gävle har du möjlighet att installera Microsoft Office gratis (se information på högskolans webbplats).

Logga in i Canvas

Kursvärdering

Kursvärdering

Efter att din kurs har avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till din e-postadress. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att förbättra och utveckla kursen. Alla studenter som har läst kursen får sedan en rapport där alla synpunkter finns sammanställda.

Riktat pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

Återbud och avbrott på kurs

Återbud och avbrott på kurs

Om du inte tänker läsa kursen är det viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt. På så sätt kan platsen erbjudas till någon annan. Om du inte ännu registrerat dig så lämnar du återbud via ”Mina sidor” på antagning.se.

Om du vill avbryta kursen efter att du registrerat dig, så gör du det i Ladok. Om du gör avbrottet inom tre veckor efter kursstart kan du söka och bli antagen till kursen igen.

Stöd, service och support

Biblioteket

Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via webbsidan med ditt användarkonto.

Gratis Microsoft Officepaket

  • Som student har du möjligheten att installera Microsoft Office på upp till fem datorer. Officepaketet innehåller Word, Excel, Powerpoint, Outlook och Onenote.

Studentcentrum

Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också Café Prego. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden

På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Trådlöst nätverk (wifi)

  • Nätverket Eduroam (EDUcation ROAMing) ger dig tillgång till internet på Högskolans campus samt på andra universitet och högskolor som är anslutna till Eduroam. Eduroam fungerar dessutom på flera flygplatser, järnvägsstationer och hotell.

Webbmöten via Zoom

  • Zoom är ett verktyg för att hålla möten och föreläsningar på distans via Internet. Du behöver en webbkamera och ett headset med mikrofon för att delta.
Publicerad av: Monika Karlsson Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2021-09-30
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)