Sök

Välkommen till kursen Examensarbete för ämneslärare 7-9: Svenska med didaktisk inriktning 30 hp, campus.

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema.

Registrera dig på kursen!

Kursen är öppen för registrering i Ladok 2–15 januari.

För att behålla din plats på kursen måste du registrera dig på din kurs i tid. Kontakta studentsupport@hig.se innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

SVA305 22211

Kursperiod och studietakt

Vecka 03–22 (helfart) campus

Kursplan och litteraturlista

Sök ut kursplan och litteraturlista

Schema

Sök ut schema

Kursansvarig lärare

Ingrid Björk
ingrid.bjork@hig.se
026-648284

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Välkomna till kursen där ni ska skriva era examensarbeten!

Vi som är kursansvariga heter Ingrid Björk och Cecilia Annell. Ingrid är lektor i svenska språket och Cecilia är lektor i svenska med litteraturvetenskaplig inriktning. Vi har det övergripande ansvaret för kursen och vi kommer att vara två av något flera handledare under vårterminens arbete.

Examensarbetet är det viktiga moment som avslutar utbildningen till lärare. Det kommer att kräva en hel del arbete. Framför allt krävs god planering för att examensarbetet ska bli av så god kvalitet som möjligt. Vi som är era lärare kommer att göra vad vi kan för att handleda er genom processen och vi förväntar oss att ni satsar helhjärtat på kursen. Uppsatsarbetet ger er möjlighet att fördjupa er i ett ämne som intresserar er. Ni som redan nu vet vad ni vill inrikta er på får gärna meddela det innan kursen startar (till Ingrid eller Cecilia). Det finns möjlighet i par om ni så önskar.

Kursen startar med att ni på egen hand läser igenom några tidigare uppsatser och börjar formulera ämnet för examensarbetet. Ni kommer att få instruktioner i Canvas. Den 17 januari kl. 10–15 har vi den första gemensamma träffen (obligatorisk innedag) i Zoom. Länk kommer senare i Canvas. Då går vi igenom planeringen för hela terminen. Vi diskuterar också de uppsatser som ni har läst och era första beskrivningar av ämnet.

I kursens första del ingår föreläsningar och seminarier om teorier och metoder som ni behöver för att skriva ett akademiskt arbete av god kvalitet. Schemalagda seminarier är obligatoriska. Därefter kommer en period med fördjupning inom det område som ni har valt att undersöka. Ett viktigt inslag i kursen är de handledningsträffar i grupp då ni läser och ger respons på varandras texter och vi diskuterar uppsatsens struktur och innehåll.

Obligatoriska träffar läggs in i schemat som kommer att finnas i Canvas.

Vi ser fram emot en termin med ett intressant innehåll!

Vänliga hälsningar
Ingrid Björk och Cecilia Annell
Ingrid.bjork@hig.se
Cecilia.annell@hig.se


Kursvärdering
Efter att kursen avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till dig via din e-postadress på högskolan. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att förbättra och utveckla kursen inför nästa genomförande. De studenter som läst kursen får också en rapport där alla synpunkter finns sammanställda.

Kommunikationssätt
Undervisningen sker via Zoom. En förutsättning för att det ska fungera är att ni har god internetuppkoppling, hörlurar och webbkamera. Webbkameran ska vara på under hela seminariet. Länk till seminarier kommer att läggas upp i Canvas.

Kursen ges av Akademin för utbildning och ekonomi.

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Frida Wikegård Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2022-12-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)