Sök

Välkommen till kursen Examensarbete för ämneslärare: Svenska med didaktisk inriktning (91-120) 30 hp, campus

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema.

Kursen är öppen för registrering i Ladok mellan 3 januari och 16 januari

Om du inte registrerar dig på kursen under registreringsperioden riskerar du att förlora din plats.

Kursinformation

Kursen ges på helfart under vecka 03-22.

Information om kursen

Kurskod

SVA302

Anmälningskod

22202

Kursplan

Visa kursplan

Litteraturlista

Visa litteraturlista

Schema

Visa schema

Kursansvarig lärare

Namn: Cecilia Annell
E-post: cecilia.annell@hig.se
Telefon: 026-648142

Frågor kring registrering och antagning

E-post: studentsupport@hig.se


Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta studentsupport@hig.se innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Kursens upplägg

Välkomna till kursen där ni ska skriva era examensarbeten! Vi som är kursansvariga heter Ingrid Björk och Cecilia Annell. Ingrid är lektor i svenska språket och Cecilia är lektor i svenska med litteraturvetenskaplig inriktning. Vi har det övergripande ansvaret för kursen och vi kommer att vara två av något flera handledare under vårterminens arbete.

Examensarbetet är det viktiga moment som avslutar utbildningen till lärare. Det kommer att kräva en hel del arbete. Framför allt krävs god planering för att examensarbetet ska bli av så god kvalitet som möjligt. Vi som är era lärare kommer att göra vad vi kan för att hjälpa er och vi förväntar oss att ni satsar helhjärtat på kursen. Uppsatsarbetet ger er möjlighet att fördjupa er i ett ämne som intresserar er. Ni får gärna skriva examensarbetena i par. Det är bra om ni som redan har bestämt vad ni vill inrikta er på meddelar det, helst under december (till Ingrid eller Cecilia).

Kursen startar med att ni på egen hand går igenom några tidigare uppsatser och börjar formulera ämnet för examensarbetet. Ni kommer att få instruktioner i Canvas. Den 18 januari kl. 10–15 har vi den första gemensamma träffen (obligatorisk innedag). Då diskuterar vi de uppsatser som ni har läst och era första beskrivningar av ämnet. Vi går också igenom planeringen för hela terminen. Lokal: 31215. Vi planerar att träffas på campus men det kommer också att vara möjligt att delta via länk för de studenter som så önskar.

I kursens första del ingår föreläsningar och seminarier om teorier och metoder som ni behöver för att skriva ett akademiskt arbete av god kvalitet. Schemalagda seminarier är obligatoriska. Därefter kommer en period med fördjupning inom det område som ni har valt att undersöka. Ett viktigt inslag i kursen är de handledningsträffar i grupp då uppsatsernas struktur och innehåll diskuteras.

Obligatoriska träffar läggs in i schemat som kommer att finnas i Canvas.

Vi ser fram emot en termin med ett intressant innehåll!

Vänliga hälsningar
Ingrid Björk och Cecilia Annell

Ingrid.bjork@hig.se
Cecilia.annell@hig.se


Kursvärdering
Efter att din kurs avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till dig via din e-postadress på högskolan. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att förbättra och utveckla kursen inför nästa genomförande. Alla studenter som läst kursen får också en rapport där alla synpunkter finns sammanställda.

Kommunikationssätt
Kommunikationen under kursen sker i första hand vid schemalagda undervisningstillfällen och via den digitala lärplattformen Canvas, samt via e-post.

Kursen ges av Akademin för utbildning och ekonomi.

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Liselotte Laurila Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2021-12-15
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)