Välkommen till kursen Examensarbete för ämneslärare: Svenska med didaktisk inriktning (91-120) 30 hp, distans

På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema. Kom ihåg att tacka ja till din plats via antagning.se!

Kursinformation

Kursen ges på helfart under vecka 03-22.
Kursnamn

Examensarbete för ämneslärare: Svenska med didaktisk inriktning (91-120) 30 hp

Kurskod

SVA302

Anmälningskod

22217 distans

Ansvarig akademi

Akademin för utbildning och ekonomi

Kursansvarig lärare

Helena Wistrand

E-post: helena.wistrand@hig.se

Tel: 070-742129


Kursadministration

Monika Karlsson

E-post: studentsupport@hig.se


Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta din kursadministratör innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Period för kursregistrering: 4 - 17 januari

Om kursen

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan, kurslitteratur och schema

Schema

Kursupplägg

Kursupplägg

Välkomna till kursen där ni ska skriva era examensarbeten!


Vi som är kursansvariga heter Britt Johanne Farstad och Helena Wistrand. Britt är lektor i svenska med litteraturvetenskaplig inriktning och Helena är lektor i svenska språket. Vi har det övergripande ansvaret för kursen och vi kommer att vara två av något flera handledare under vårterminens arbete.


Kursen planeras på grund av det rådande pandemiläget att genomföras i Zoom för både campus- och distansstudenter, men det kan ändras under terminens gång.


Examensarbetet är det viktiga moment som avslutar utbildningen till lärare. Det kommer att kräva heltidsarbete om ett gott resultat ska kunna uppnås. Det krävs även god planering för att examensarbetet ska hålla så god kvalitet som möjligt. Vi som är era lärare kommer att göra vad vi kan för att hjälpa er och vi förväntar oss att ni satsar helhjärtat på kursen.


Uppsatsarbetet ger er möjlighet att fördjupa er i ett svenskämnesdidaktiskt område som intresserar er. Det är bra om ni som redan har bestämt vilket svenskämnesdidaktiskt område ni vill inrikta er på meddelar det, helst under vecka 2–3 (till helena.wistrand@hig.se eller britt.j.farstad@hig.se). Ni får gärna skriva examensarbetena i par. Överväg fördelar respektive nackdelar med att skriva ensam respektive tillsammans med en kurskamrat innan ni fattar ett beslut.


Måndagen den 18 januari kl. 10–15 har vi den första gemensamma träffen i Zoom (obligatorisk). Då ingår en genomgång av planeringen av terminen, diskussion av era idéer till ämnesval och en föreläsning innehållande en översikt över vanliga teorier och metoder inom ämnesdidaktisk forskning. Tidigt i kursen ingår också individuell läsning av några ämnesdidaktiska vetenskapliga rapporter och avhandlingar rörande det område som ni har valt att fokusera på.


Terminen kommer att innehålla schemalagda träffar i helgrupp såväl som seminarier i mindre handledningsgrupper. Båda typerna av träffar är obligatoriska och examinerande. Träffarna i helgrupp kommer ni att få schema för inför kursstart, och de kommer att finnas i Canvas. Scheman för de olika handledningsgrupperna får ni av organisatoriska skäl efter att alla har valt ämne, handledningsgrupper har skapats och handledare tilldelats. Detta sker så snart som möjligt efter kursens start. Dessa handledningsseminarier i mindre handledningsgrupper då uppsatsernas struktur och innehåll diskuteras är ett viktigt inslag i kursen.


Vi ser fram emot en termin med ett intressant innehåll samt kunskapsutvecklande forsknings- och skrivprocesser!


Vänliga hälsningar
Britt Farstad och Helena Wistrand

Kommunikationssätt

I kursen används den digitala lärplattformen Canvas och mötesverktyget Zoom. Kommunikation kan även ske via mejl eller telefon.

Kursvärdering

Kursvärdering

Efter att din kurs har avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till din e-postadress. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att förbättra och utveckla kursen. Alla studenter som har läst kursen får sedan en rapport där alla synpunkter finns sammanställda.

Riktat pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

Återbud och avbrott på kurs

Återbud och avbrott på kurs

Om du inte tänker läsa kursen är det viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt. På så sätt kan platsen erbjudas till någon annan. Om du inte ännu registrerat dig så lämnar du återbud via ”Mina sidor” på antagning.se.

Om du vill avbryta kursen efter att du registrerat dig, så gör du det i Ladok. Om du gör avbrottet inom tre veckor efter kursstart kan du söka och bli antagen till kursen igen.

Stöd, service och support

Biblioteket

Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via webbsidan med ditt användarkonto.

Gratis Microsoft Officepaket

  • Som student har du möjligheten att installera Microsoft Office på upp till fem datorer. Officepaketet innehåller Word, Excel, Powerpoint, Outlook och Onenote.

Studentcentrum

Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också Café Prego. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden

På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Trådlöst nätverk (wifi)

  • Nätverket Eduroam (EDUcation ROAMing) ger dig tillgång till internet på Högskolans campus samt på andra universitet och högskolor som är anslutna till Eduroam. Eduroam fungerar dessutom på flera flygplatser, järnvägsstationer och hotell.

Webbmöten via Zoom

  • Zoom är ett verktyg för att hålla möten och föreläsningar på distans via Internet. Du behöver en webbkamera och ett headset med mikrofon för att delta.
Publicerad av: Monika Karlsson Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2020-12-08
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)