Sök

Välkommen till kursen Examensarbete för grundlärare F-3: Svenska med didaktisk inriktning 30 hp (campus)

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema.

Registrera dig på kursen!

Kursen är öppen för registrering i Ladok 2–15 januari.

För att behålla din plats på kursen måste du registrera dig på din kurs i tid. Kontakta studentsupport@hig.se innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

SVA300 22208

Kursperiod och studietakt

Vecka 03–22 helfart

Kursplan och litteraturlista

Sök ut kursplan och litteraturlista

Schema

Sök ut schema

Kursansvarig lärare

Anders Widbäck
anders.widback@hig.se
026-645075

Johan Christensson

johan.christensson@hig.se

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Välkomna till examensarbeteskursen!

Välkomna till examensarbeteskursen!
Vi som är kursansvariga heter Johan Christensson och Anders Widbäck. Kursstart blir den 16 januari 09–16 med obligatorisk närvaro på campus i Gävle i sal 31:520. Vi kommer i början av kursen att ha några gemensamma träffar via Zoom och utöver det träffas ni för handledning i mindre grupper med obligatoriska seminarier. Studiehandledning med översiktligt schema kommer att finnas på Canvas senast fyra veckor före kursstart. Tider för handledning i mindre grupper meddelas av respektive handledare efter den inledande, gemensamma delen av kursen.

På den första träffen den 16/1 kommer vi att ge er information om kursens upplägg och vad det innebär att skriva ett examensarbete. Därefter kommer det finnas tid att sitta i grupper och diskutera era idéer och förslag på vad ni vill skriva om. Tänk gärna på det redan innan ni kommer.

De inledande gemensamma träffarna består av föreläsningar/seminarier där vi mer i detalj går igenom de olika delarna av examensarbetet.
Ungefär halvvägs in i kursen kommer vi ha ett mittseminarium på Zoom som är obligatoriskt. I slutet av terminen sker det obligatoriska slutseminariet (på plats i Gävle) där ni lägger fram ert färdiga examensarbete.

Handledning sker i mindre grupper (ofta ungefär 3–4 arbeten per grupp) och tider och plats för det bestäms av respektive handledare. Arbetet i handledningsgrupperna är också en obligatorisk del av kursen och ingår i bedömningen.

Kommunikationssätt
Kommunikationen under kursen sker i första hand vid schemalagda undervisningstillfällen och via den digitala lärplattformen Canvas samt genom e-post. I vissa fall kan kommunikation via telefon förekomma. Varje handledare ger information om hur kommunikationen ska ske.

Kom ihåg att registrera dig på kursen i Ladok två veckor före kursstart så att du så snart som möjligt kommer åt den information som ges via Canvas. När du har registrerat dig på din kurs via Ladok skrivs du automatiskt in på kursen i Canvas. Det kan ta upp till 60 minuter innan ditt användarnamn lagts till i lärplattformen och du kan se din kurs i Canvas.

Som student vid Högskolan i Gävle har du möjlighet att installera Microsoft Office gratis (se information på högskolans webbplats).

Kursen ges av Akademin för utbildning och ekonomi.

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Frida Wikegård Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2022-12-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)