Sök

Välkommen till kursen Svenska II för åk 4-6, 15 hp (distans)

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema.

Registrera dig på kursen!

Kursen är öppen för registrering i Ladok 2–15 januari

För att behålla din plats på kursen måste du registrera dig på din kurs i tid. Kontakta studentsupport@hig.se innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

SVG312 22215

Kursperiod och studietakt

Vecka 03–12 (helfart)

Kursplan och litteraturlista

Sök ut kursplan och litteraturlista

Schema

Sök ut schema

Kursansvarig lärare

Cecilia Annell
cecilia.annell@hig.se
026-648142

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Kursen består av två moment: Barn- och ungdomslitteratur 7,5 hp, och VFU 7,5 hp. I momentet Barn- och ungdomslitteratur kommer det att vara en obligatorisk s.k. innedag på Högskolan i Gävle torsdag den 2 februari.

Momentet Barn- och ungdomslitteratur sträcker sig vecka 3–6 plus sportlovsveckan. Under vecka 3–6 kommer det att vara obligatoriska seminarier två gånger i veckan. Under den vecka ni har sportlov kommer ni att få göra en individuell, examinerande uppgift i form av en filminspelning.

Momentet innehåller skriftliga och muntliga examinerande uppgifter. Undervisningen bedrivs exempelvis genom inspelade föreläsningar och seminarier där det krävs ett aktivt deltagande. Ni förväntas komma till seminariet väl förberedda för att kunna diskutera kurslitteraturen och innehållet i föreläsningarna.

Schema för momentet Barn- och ungdomslitteratur kommer att läggas ut i Canvas senast fyra veckor före kursstart.

Moment 2, VFU 7,5 hp
VFU vt 23 kommer att genomföras veckorna 7-12, vilket innebär 25 dagar som studenten ska genomföra. Den 13 februari kl. 09-11 kommer ni att få information via Zoom om er VFU samt genomgång av de dokument som finns på er sida i Canvas. Denna träff är en del av er VFU vilket innebär att du planerar med din LLU om att starta från kl. 13 samma dag eller annan tid som du kommer överens om med din LLU.
En studiehandledning presenteras på er sida i Canvas med detaljerad information om kursmål, förväntningar och examinerande kursmål senast 4 veckor innan VFU-start. Undervisande lärare är Sonia Blomqvist och Anna Gustavsson och ansvarig för VFU är Anna som ni når bäst på e-post: anna.gustavsson@hig.se eller telefon 0722508891. Varken Sonia eller jag har något med placeringarna på VFU-skola att göra och därför kan vi heller inte svara på den typen av frågor. För att kunna orientera er i kommande VFU finns VFU-guiden till ert förfogande på högskolans hemsida www.hig.se/vfu. Lycka till med VFU och välkomna till träffen 13 februari kl. 09-11.
Med vänlig hälsning och välkomna önskar Sonia och Anna

Kommunikationssätt
Undervisningen sker via Zoom (förutom vid den campusförlagda innedagen den 2 februari). En förutsättning för att det ska fungera är att ni har god internetuppkoppling, hörlurar och webbkamera. Webbkameran ska vara på under hela seminariet. Länk till seminarier kommer att läggas upp i Canvas.

Kursen ges av Akademin för utbildning och ekonomi.

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Frida Wikegård Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2022-12-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)