Sök

Välkommen till kursen Svenska II för grundlärare i förskoleklass och åk 1-3, 15 hp (campus)

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema.

Registrera dig på kursen!

Kursen är öppen för registrering i Ladok 2–15 januari.

För att behålla din plats på kursen måste du registrera dig på din kurs i tid. Kontakta studentsupport@hig.se innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

SVG311 22206 campus

Kursperiod och studietakt

Vecka 03–12 (helfart)

Kursplan och litteraturlista

Sök ut kursplan och litteraturlista

Schema

Sök ut schema

Kursansvarig lärare

Sarah Ljungquist
sarah.ljungquist@hig.se
070-191 45 69

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Välkomna till kursen Svenska II för grundlärare i årskurs F-3 våren 2023!


Kursen består av två moment på 7,5 hp vilka läses i följande ordning:
• Moment 1. Barn- och ungdomslitteratur 7,5 hp (vecka 3,4, 5, 6 + sportlovsveckan), (lärare: Sarah Ljungquist; Lars Krantz, boksamtal).
• Moment 2. VFU 7,5 hp (vecka 7–12), (lärare: Anna Gustavsson och Sonia Blomqvist).

Undervisningen genomförs i form av förinspelade föreläsningar och seminarier i Zoom för distansvarianten av kursen, och på campus för campusvarianten. Vid ett eventuellt nytt kritiskt utbrott av Covid 19 förläggs även campusvariantens seminarier till Zoom.

Mer information om de två kursmomentens upplägg och innehåll ges via den digitala lärplattformen Canvas. Kom därför ihåg att registrera dig på kursen i Ladok före kursstart så att du så snart som möjligt kommer åt den information som ges via Canvas. Självregistreringen i Ladok öppnar två veckor före kursstart (v. 1 2023).

Kursansvar: Sarah Ljungquist, sarah.ljungquist@hig.se . Notera stavningen av såväl för- som efternamnet, stavar ni fel kommer inte mejlen fram!

Kursmomentansvarig, moment 1: Sarah Ljungquist

Kursmomentansvarig, moment 2: Anna Gustavsson


Moment 1. Barn- och ungdomslitteratur
Momentet ges vecka 3–6 + sportlovsveckan i er VFU-period.

Måndag den 16 januari 2022 kl. 13.00–16.00 ges en gemensam introduktion i Zoom för alla studenter i båda kursvarianterna. Därefter kommer seminarieverksamheten att ske i seminariegrupper – som ni själva skriver in er i (två seminariegrupper för campus och tre för distans). Seminarierna för campus- respektive distansgruppen förläggs enligt följande:

• Campus: tisdagar (vecka 3, 4, 5 och 6), förmiddag eller eftermiddag beroende på seminariegrupp (som ni själva skriver in er i, se information nedan).
• Distans: torsdagar/fredagar (vecka 3, 4, 5 och 6), veckodag/tid på dagen beroende på seminariegrupp (som ni själva skriver in er i, se nedan).

Studiehandledningen med detaljerad information om kursmomentet läggs ut på kursens Canvassida (gemensam sida för campus och distans) under andra hälften av vecka 50. I samband med detta kommer också självinskrivningen i seminariegrupper att öppnas (även den på Canvas). Inskrivningen i seminariegrupp sker enligt principen först till kvarn får först mala. Observera att ni själva ansvarar för såväl inskrivningen som eventuella gruppbyten.
BOKSAMTAL: Två innedagar med boksamtal ingår i kursmomentet. Dessa är förlagda till måndag 23 januari för distans, och onsdag 25 januari för campus. Ansvarig lärare för innedagarna är Lars Krantz.
Ansvarig för momentet är jag, Sarah Ljungquist, som ni företrädesvis når via mejl:

Moment 2. VFU (vecka 7–12). Kursmomentansvarig: Anna Gustavsson
Moment 2, 7,5 hp "Svenska för grundlärare årskurs F-3" SVG311

VFU -vt 23 kommer att genomföras veckorna 7–12, vilket innebär 25 dagar som studenten ska genomföra. Den 13 februari kl 13-15 kommer ni att få information via Zoom om er VFU samt genomgång av de dokument som finns på er sida i Canvas. Denna träff är en del av er VFU vilket innebär att du planerar med din LLU om att starta från förmiddagen samma dag och meddelar att du har träff angående VFU på eftermiddagen från kl 13. Yngre elever brukar inte ha långa dagar varför klockan 13 kan vara en bra tid.
En studiehandledning presenteras på er sida i Canvas med detaljerad information om kursmål, förväntningar och examinerande kursmål senast 4 veckor innan VFU-start. Undervisande lärare är Sonia Blomqvist och Anna Gustavsson och ansvarig för VFU är jag (Anna) som ni når bäst på e-post: anna.gustavsson@hig.se eller telefon 0722508891. Varken Sonia eller jag har något med placeringarna på VFU-skola att göra och därför kan vi heller inte svara på den typen av frågor. För att kunna orientera er i kommande VFU finns VFU-guiden till ert förfogande på högskolans hemsida www.hig.se/vfu. Lycka till med VFU och välkomna till träffen 13 februari kl 13-15. Med vänlig hälsning och välkomna önskar Sonia och Anna

Kommunikationssätt
Förinspelade föreläsningar, introduktion i Zoom, campusförlagd seminarieverksamhet.

Kursansvarig, kursmomentansvarig och övriga lärare nås på e-post,

Kursen ges av Akademin för utbildning och ekonomi.

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Frida Wikegård Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2022-12-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)