Välkommen till kursen Svenska för ämneslärare (31-60) 30 hp (campus och distans)

På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema. Kom ihåg att tacka ja till din plats via antagning.se!

Kursinformation

Kursen ges på helfart under vecka 03-22
Kursnamn

Svenska för ämneslärare 31-60

Kurskod

SVG307

Anmälningskod

22209 campus, 22210 distans

Ansvarig akademi

Akademin för utbildning och ekonomi

Kursansvarig lärare


Britt Farstad

E-post: britt.j.farstad@hig.se

Tel: 073-5967944

Kursadministration

Monika Karlsson

E-post: studentsupport@hig.se


Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta din kursadministratör innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Period för kursregistrering: 4 - 17 januari

Om kursen

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursupplägg

Kursupplägg

Hela scheman för moment 1–4 kommer att finnas tillgängliga i Canvas senast fyra veckor innan respektive moment startar. Ca fyra veckor före momentstart läggs även studiehandledningar med läsanvisningar, information om examination m.m. i Canvas.

. Var vaksam på lärarnas meddelanden om eventuella ändringar i litteraturlistorna för de olika kursmomenten. Beställ kurslitteraturen i god tid så att du kan vara delaktig i kursen från dess start; tänk på att nätbokhandlarnas normala leveranstider sällan verka stämma runt terminsstart.

Terminens struktur ser ut så här:

Vecka 3–7: Lyrik 7,5 hp med

Vecka 8–12: Dramatik 7,5 hp

Vecka 13–17: Didaktiska perspektiv på ämnestexter 7,5 hp

Vecka 18–22: Didaktiska perspektiv på läs- och skrivutveckling för ämneslärare 7,5 hp

Terminens första moment är lyrik med Britt Johanne Farstad som lärare:

· Arping, Åsa & Nordenstam, Anna (2010). Genusteoretiska litteraturanalyser. Lund: Studentlitteratur. sidor: 259.

· Göransson, Sverker & Räftegård, Börje (1998). Modern utländsk lyrik: Från Baudelaire till Biermann. Stockholm: Prisma. Urval finns som PDF i Canvas.

· Janss, Christian, Melberg, Arne & Refsum, Christian (2013). Lyrikens liv: Introduktion till att läsa dikt. Göteborg: Daidalos. sidor: 328.

· Pennlert, Julia (2018). Poesi pågår: En studie av Poeter.se 2003–2016. Umeå: Umeå universitet, Institutionen för kultur- och medievetenskaper. sidor: 191. Finns som elektronisk resurs: http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1170669/FULLTEXT01.pdf

· Sigvardsson, Anna (2020). Möten med dikten: Poetiska läspraktiker inom och utanför gymnasieskolan. Luleå: Luleå tekniska universitet, Institutionen för konst, kommunikation och lärande, pedagogik, språk och ämnesdidaktik. sidor: 160. Finns som elektronisk resurs: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1424573/FULLTEXT01.pdf

· Wolf, Lars (2004). Till dig en blå tussilago. Att läsa och skriva lyrik i skolan. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur. Finns som PDF i Canvas

· Wolf, Lars (2003). … och en fräck förgätmigej. Mer om att läsa och skriva poesi i skolan. Lund: Studentlitteratur. Finns som PDF i Canvas

· Håkansson, Björn (Red.) (1996). Levande svensk poesi: Dikter från 600 år. Stockholm: Natur & Kultur. Urval finns som PDF i Canvas.

Kursmomentets första schemalagda pass för både campus och distans är tisdag 19 januari kl. 10.00–12.00 och kl. 13.15–15.00 på Zoom. Fullständigt schema kommer att finnas i studiehandledning i Canvas fyra veckor före kursstart. Den första kursens undervisningen kommer att vara tisdagar och torsdagar kl. 10.00-12.00, campus och 13.00-15.00, distans.

Information om resten av kursen:

På grund av pågående pandemi kommer all undervisning att ske via Zoom.

Schema och studiehandledning med läsanvisningar och information om examination kommer att finnas i Canvas ca fyra veckor före momentstart

Kommunikationssätt

I kursen används den digitala lärplattformen Canvas. Kommunikation med kursansvarig och lärare sker via e-post eller telefon enligt överenskommelse

Kursupplägg

Hela scheman för moment 1–4 kommer att finnas tillgängliga i Kronox senast fyra veckor innan respektive moment startar. Ca fyra veckor före momentstart läggs även studiehandledningar med läsanvisningar, information om examination m.m. i Canvas.

Kursplan med litteraturlista kommer att finnas på Canvas senast fyra veckor före kursstart, men finns ständigt tillgänglig på www.hig.se (använd kursplaner som sökord och leta reda på den kursplan som har senast beslutsdatum).

Var vaksam på lärarnas meddelanden om eventuella ändringar i litteraturlistorna för de olika kursmomenten. Beställ kurslitteraturen i god tid så att du kan vara delaktig i kursen från dess start; tänk på att nätbokhandlarnas normala leveranstider sällan verka stämma runt terminsstart.

Bra att veta om tentamen

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Om du missar att anmäla dig får du endast skriva tentamen i mån av plats.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Kursvärdering

Kursvärdering

Efter att din kurs har avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till din e-postadress. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att förbättra och utveckla kursen. Alla studenter som har läst kursen får sedan en rapport där alla synpunkter finns sammanställda.

Riktat pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

Återbud och avbrott på kurs

Återbud och avbrott på kurs

Om du inte tänker läsa kursen är det viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt. På så sätt kan platsen erbjudas till någon annan. Om du inte ännu registrerat dig så lämnar du återbud via ”Mina sidor” på antagning.se.

Om du vill avbryta kursen efter att du registrerat dig, så gör du det i Ladok. Om du gör avbrottet inom tre veckor efter kursstart kan du söka och bli antagen till kursen igen.

Stöd, service och support

Biblioteket

Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via webbsidan med ditt användarkonto.

Gratis Microsoft Officepaket

  • Som student har du möjligheten att installera Microsoft Office på upp till fem datorer. Officepaketet innehåller Word, Excel, Powerpoint, Outlook och Onenote.

Studentcentrum

Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också Café Prego. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden

På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Trådlöst nätverk (wifi)

  • Nätverket Eduroam (EDUcation ROAMing) ger dig tillgång till internet på Högskolans campus samt på andra universitet och högskolor som är anslutna till Eduroam. Eduroam fungerar dessutom på flera flygplatser, järnvägsstationer och hotell.

Webbmöten via Zoom

  • Zoom är ett verktyg för att hålla möten och föreläsningar på distans via Internet. Du behöver en webbkamera och ett headset med mikrofon för att delta.
Publicerad av: Monika Karlsson Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2020-12-03
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)