Välkommen till kursen Svenska för ämneslärare (31-60) 30 hp (distans)

På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema. Kom ihåg att tacka ja till din plats via antagning.se!

Kursinformation

Kursen ges på helfart under vecka 04-23
Kursnamn

Svenska för ämneslärare 31-60 hp

Kurskod

SVG307

Anmälningskod

22205 distans

Ansvarig akademi

Akademin för utbildning och ekonomi

Kursansvarig lärare


Ingrid Björk

E-post: ingrid.bjork@hig.se

Tel: 076-9431712

Kursadministration

Monika Karlsson

E-post: studentsupport@hig.se


Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta din kursadministratör innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Period för kursregistrering: Vecka 3, 13 - 19 januari

Om kursen

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursupplägg

Kursupplägg

Hela scheman för moment 1–4 kommer att finnas tillgängliga i Kronox senast fyra veckor innan respektive moment startar. Ca fyra veckor före momentstart läggs även studiehandledningar med läsanvisningar, information om examination m.m. i Blackboard.

Kursplan med litteraturlista kommer att finnas på Blackboard senast fyra veckor före kursstart, men finns ständigt tillgänglig på www.hig.se (använd kursplaner som sökord och leta reda på den kursplan som har senast beslutsdatum). Var vaksam på lärarnas meddelanden om eventuella ändringar i litteraturlistorna för de olika kursmomenten. Beställ kurslitteraturen i god tid så att du kan vara delaktig i kursen från dess start; tänk på att nätbokhandlarnas normala leveranstider sällan verka stämma runt terminsstart.

Terminens första moment är Didaktiska perspektiv på läs- och skrivutveckling för ämneslärare med Helena Wistrand som lärare. Kursmomentets första schemalagda pass för campusgruppen är måndagen den 20 januari kl. 10.00–12.00 i sal 31:216 och för distansgruppen måndagen den 20 januari kl. 13.30–15.30 på Zoom. Torsdagen den 13 februari kl. 10.00–16.00 i 51:220 kommer vi att ha en examinerande innedag som genomförs gemensamt för campus- och distansgruppen. Fullständigt (preliminärt) schema finns på webben och runt fyra veckor före kursstart kommer ett spikat schema finnas i en studiehandledning på webben.

Undervisningen i momentet kommer att bestå dels av förinspelade föreläsningar som ses på egen hand i samband med inläsning av litteraturen, dels av seminarier på schemalagd tid på campus (campusgruppen) respektive på Zoom (distansgruppen). Studenter i distansgruppen kommer till campus den 13 februari enligt ovan.

Kurslitteratur för momentet Didaktiska perspektiv på läs- och skrivutveckling för ämneslärare:

Gibbons, Pauline (2013). Lyft språket, lyft tänkandet. Språk och lärande. 2. uppl. Uppsala:
Hallgren & Fallgren. sidor: 263.

Holsánová, Jana (2010). Myter och sanningar om läsning. Om samspelet mellan språk och
bild i olika medier. Språkrådet. sidor: 153 s. Boken utgår och ersätts av den nya PISA-rapporten som förväntas utkomma i december 2019; delarna om svenska 15-åringars läsförståelse läses i jämförelse med motsvarande innehåll i nedanstående PISA-rapport.

Lundin, Katarina (2015). Tala mera om språk. Textgenomlysning med grammatiska redskap.
Lund: Studentlitteratur. sidor: 158.

Nyström Höög, Catharina (2010). Mot ökad diskursivitet? Skrivutveckling speglad i
provtexter från årskurs 5 och årskurs 9. Uppsala universitet: Gruppen för nationella prov i
svenska och svenska som andraspråk. sidor: 62 s. – tillhandahålles.

Palmér, Anne & Eva Östlund-Stjärnegårdh (2015). Bedömning av elevtext - enligt Lgr 11 och
Lgy11. Natur & Kultur. sidor: 170 s.

Reichenberg, Monika (2014). Vägar till läsförståelse: texten, läsaren, samtalet. Natur &
Kultur. 2 uppl.

Sellgren, Mariana (2005). Ämnesundervisning för flerspråkiga elever: integrering av språk
och kunskap. I Stärkta trådar: flerspråkiga barn och elever utvecklar språk, litteracitet och
kunskap (s. 200 - 283). Språkforskningsinstitutet i Rinkeby. Boken/kapitlet finns tillgänglig/-t online.

Skolverket (2013). PISA 2012. 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och
naturvetenskap. Rapport 398.


Information om resten av kursen:

Under resten av vårterminen följer kursmomenten i denna ordning:
– v. 9–13: Lyrik 7,5 hp (0030) med Britt J. Farstad som lärare.
– v. 14–18: Didaktiska perspektiv på ämnestexter 7,5 hp (0020) med Ann Blückert och Ingrid Björk som lärare.
– v. 19–23: Dramatik 7,5 hp (0040) med Britt J. Farstad som lärare.

I varje moment ingår en examinerande innedag. Datum för dessa meddelas senare. Schema och studiehandledning med läsanvisningar och information om examination kommer att finnas i Blackboard ca fyra veckor före momentstart.

Kommunikationssätt

I kursen används den digitala lärplattformen Blackboard och för distansstudenter även det digitala mötesverktyget Zoom. Kommunikation med kursansvarig och lärare sker via e-post eller telefon enligt överenskommelse.

Bra att veta om tentamen

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Om du missar att anmäla dig får du endast skriva tentamen i mån av plats.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Kursvärdering

Kursvärdering

Efter att din kurs har avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till din e-postadress. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att förbättra och utveckla kursen. Alla studenter som har läst kursen får sedan en rapport där alla synpunkter finns sammanställda.

Särskilt pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om särskilt pedagogisk stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

Återbud och avbrott på kurs

Återbud och avbrott på kurs

Om du inte tänker läsa kursen är det viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt. På så sätt kan platsen erbjudas till någon annan. Om du inte ännu registrerat dig så lämnar du återbud via ”Mina sidor” på antagning.se.

Om du vill avbryta kursen efter att du registrerat dig, så gör du det i Ladok. Om du gör avbrottet inom tre veckor efter kursstart kan du söka och bli antagen till kursen igen.

Stöd, service och support

Biblioteket

Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via webbsidan med ditt användarkonto.

Gratis Microsoft Officepaket

  • Som student har du möjligheten att installera Microsoft Office på upp till fem datorer. Officepaketet innehåller Word, Excel, Powerpoint, Outlook och Onenote.

Studentcentrum

Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också Café Prego. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden

På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Trådlöst nätverk (wifi)

  • Nätverket Eduroam (EDUcation ROAMing) ger dig tillgång till internet på Högskolans campus samt på andra universitet och högskolor som är anslutna till Eduroam. Eduroam fungerar dessutom på flera flygplatser, järnvägsstationer och hotell.

Webbmöten via Zoom

  • Zoom är ett verktyg för att hålla möten och föreläsningar på distans via Internet. Du behöver en webbkamera och ett headset med mikrofon för att delta.
Publicerad av: Monika Karlsson Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2019-11-27
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)