Välkommen till kursen Svenska för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3 30 hp (distans)

På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema. Kom ihåg att tacka ja till din plats via antagning.se!

Kursinformation

Kursen ges på helfart under vecka 03-22
Kursnamn

Svenska för grundlärare i förskoleklass och åk 1-3 31-60 hp

Kurskod

SVG309

Anmälningskod

22206 distans

Ansvarig akademi

Akademin för utbildning och ekonomi

Kursansvarig lärare


Sarah Ljungquist

E-post: sarah.ljungquist@hig.se

Tel: 070-191 45 69

Kursadministration

Monika Karlsson

E-post: studentsupport@hig.se


Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta din kursadministratör innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Period för kursregistrering: 4 - 17 januari

Om kursen

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursupplägg

Kursupplägg

Välkomstbrev för kursen Svenska för grundlärare VT 2021, SVG309
F-3.

Kursen består av fyra moment på 7,5 hp vardera vilka läses i följande ordning:
Moment 1. Den tidiga läs- och skrivutvecklingen 7,5 hp (vecka 3-7)
Moment 2. Barn- och ungdomslitteratur 7,5 hp (vecka 8-9 och 15-17)
Moment 3. VFU 7,5 hp (veckorna 11-16)
Moment 4. Flerspråkighet och språkstruktur 7,5 hp (veckorna 18-22)

Kursansvarig: Sarah.Ljungquist, sarah.ljungquist@hig.se (notera stavningen av både för- och efternamn, skriver ni fel försvinner mejlen i cyberspace!).
Observera att frågor rörande innehåll eller upplägg ställs direkt till respektive kursmomentansvarig!

Moment 1. Den tidiga läs- och skrivutvecklingen 7,5 hp (vecka 3-7) kursmomentansvarig: ”under tillsättning”.
Momentet behandlar progressionen i den tidiga läs- och skrivutvecklingen och dess koppling till elevers erfarenheter av kommunikativa praktiker. Vidare ingår studier av skillnader mellan tal och skrift, skriftens principer och processer vid läs- och skrivtillägnande samt forskningsbaserade arbetssätt för språk-, läs- och skrivutveckling. Dessutom problematiseras språkutvecklingens relation till lärande och kunskapsutveckling där läsande och skrivande inom olika skolämnen.
Lärare på kursmomentet meddelas på kursens Canvassida (nyanställning som inte är klar i skrivande stund).


Moment 2. Barn- och ungdomslitteratur (vecka 8-9 och 15-17) kursmomentansvarig: Sarah Ljungquist
Momentet behandlar barn- och ungdomslitteraturens utveckling och dess genrer. I kursen diskuteras och granskas dessutom olika didaktiska perspektiv på barn- och ungdomslitteratur, t.ex. pedagogiska, litteratursociologiska och estetiska. Därutöver sker samtalande om texter samt berättarteknisk analys av texter från olika tidsepoker av barn- och ungdomslitteratur.
Studiehandledning med detaljerad information om kursmomentet läggs ut på kursens Canvassida i god tid inför kursmomentstarten. Ansvarig för momentet är jag, Sarah Ljungquist, som ni företrädesvis når via mejl: sarah.ljungquist@hig.se (notera stavningen på både för- och efternamn, skriver ni fel försvinner mejlen i cyberspace).


Moment 3. VFU (vecka 11-16). Kursmomentansvarig: Anna Gustavsson
I momentet ingår planering, genomförande och utvärdering av undervisning inom svenskämnet utifrån hittills inhämtade kunskaper under kursen Svenska för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1–3 och utifrån grundskolans läroplan och kursplaner i svenska och svenska som andraspråk. Studenten utför praktiskt lärararbete inom svenskämnet på sin VFU-plats, vilket innebär progression i förmågan att relatera praktiskt lärararbete till svenskämnets ingående delar. Progressionen gäller också förmågan till ämnesdidaktisk reflektion och problematisering av undervisning inom svenskämnet.
VFU, vt21 kommer att genomföras veckorna 10-14, vilket innebär 25 dagar som studenten ska genomföra. Ni kommer att i god tid bli informerade via Zoomlänk om inplanerade träffar såväl innan som efter genomförd praktik.
En studiehandledning presenteras på er sida i Canvas med detaljerad information om kursmål, förväntningar och examinerande kursmål senast 4 veckor innan VFU-start. Ansvarig för VFU är jag Anna Gustavsson och ni når mig bäst på mail anna.gustavsson@hig.se eller telefon 0722508891. Detsamma gäller i kontakt med era LLU:are. För att kunna orientera er i kommande VFU finns VFU-guiden till ert förfogande på högskolans hemsida www.hig.se/vfu. Har ni frågor kring Covid 19 kan ni söka på VFU Corona på hemsidan. Mer information kommer i ert rum i Canvas. Stort lycka till med VFU och det ska bli intressant och roligt att träffa er via Zoomlänk.


Moment 4, "Flerspråkighet och språkstruktur" 7,5 hp. Kursmomentansvarig Anna Gustavsson
Momentet behandlar språk-, läs- och skrivutveckling i svenska på ett första- respektive ett andraspråk med inriktning på läsande och skrivande i alla skolämnen utifrån barns olika språkliga, kulturella och skriftspråkliga erfarenheter. I arbete med analyser av elevtexter används begrepp för att beskriva svenska språkets struktur.
I ert rum på Canvas kommer en studiehandledning att finnas tillgänglig senast 4 veckor före momentets start v. 18-22. Har ni frågor rörande momentet är ni välkomna att skicka via mail till mig undervisande lärare Anna Gustavsson, anna.gustavsson@hig.se eller via telefon 0722508891. När ni skickar mail är det betydelsefullt att ni är tydliga i rubriken med vilken kurs och moment era frågor avser. Undvik också smeknamn för att jag enklare ska finna er i grupplistorna. Jag ser fram emot att träffa er och önskar er stort lycka till med era studier. Hälsningar Anna

Kommunikationssätt

Distans
Undervisningen sker via Zoom (Zoom-länkar till respektive kursmoment finner ni i studiehandledningen till respektive kursmoment).

Pandemiläget kommer att avgöra huruvida det kommer att bli några innedagar på campus eller inte. I skrivande stund ser det mörkt ut. Aktuell Covid 19-information finner ni på Högskolans hemsida.

Bra att veta om tentamen

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Kursvärdering

Kursvärdering

Efter att din kurs har avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till din e-postadress. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att förbättra och utveckla kursen. Alla studenter som har läst kursen får sedan en rapport där alla synpunkter finns sammanställda.

Riktat pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

Återbud och avbrott på kurs

Återbud och avbrott på kurs

Om du inte tänker läsa kursen är det viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt. På så sätt kan platsen erbjudas till någon annan. Om du inte ännu registrerat dig så lämnar du återbud via ”Mina sidor” på antagning.se.

Om du vill avbryta kursen efter att du registrerat dig, så gör du det i Ladok. Om du gör avbrottet inom tre veckor efter kursstart kan du söka och bli antagen till kursen igen.

Stöd, service och support

Biblioteket

Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via webbsidan med ditt användarkonto.

Gratis Microsoft Officepaket

  • Som student har du möjligheten att installera Microsoft Office på upp till fem datorer. Officepaketet innehåller Word, Excel, Powerpoint, Outlook och Onenote.

Studentcentrum

Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också Café Prego. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden

På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Trådlöst nätverk (wifi)

  • Nätverket Eduroam (EDUcation ROAMing) ger dig tillgång till internet på Högskolans campus samt på andra universitet och högskolor som är anslutna till Eduroam. Eduroam fungerar dessutom på flera flygplatser, järnvägsstationer och hotell.

Webbmöten via Zoom

  • Zoom är ett verktyg för att hålla möten och föreläsningar på distans via Internet. Du behöver en webbkamera och ett headset med mikrofon för att delta.
Publicerad av: Monika Karlsson Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2021-01-13
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)