Sök

Välkommen till kursen Journalistiskt skrivande 7,5 hp

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema.

Registrera dig på kursen!

Kursen är öppen för registrering i Ladok 13–26 mars.

För att behålla din plats på kursen måste du registrera dig på din kurs i tid. Kontakta studentsupport@hig.se innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

SLG008 22210

Kursperiod och studietakt

Vecka 13–17 helfart

Kursplan och litteraturlista

Sök ut kursplan och litteraturlista

Schema

Sök ut schema

Kursansvarig lärare

Jan Sjölund
jan.sjolund@hig.se
026-648172

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Hej och välkomna till kursen Journalistiskt skrivande 7,5 hp!

Jag heter Jan Sjölund, är journalist/författare/copywriter i grunden men undervisar sedan många år i skrivande här på Högskolan i Gävle. Det här blir åttonde våren som jag undervisar en grupp studenter från en kommunikatörsutbildning i journalistik – något som jag ser fram emot utifrån de tidigare erfarenheterna! Vi har haft många bra diskussioner på seminarierna, till exempel om kommunikatörens kontra journalistens uppdrag. Ni kommer dessutom att läsa den här kursen tillsammans med studenter som går inriktningen Professionellt skrivande, vilket ytterligare vidgar perspektiven.

Vi kommer (som så småningom framgår av kursens schema) att ses två-tre gånger i veckan på halv- eller heldagsseminarier. Mellan seminarierna får ni skrivuppgifter att jobba med – ibland får ni respons av andra kursdeltagare, ibland av lärare på kursen. Läsning av kurslitteratur är en förutsättning för att ni ska kunna tillgodogöra er seminarierna och nå kursmålen. Examinationen kommer att bestå av en så kallad slutportfölj, i vilken ett antal texter ska ingå. Texterna skrivs hemma inför slutinlämningen.

Kommunikationssätt
Utöver kontakten i samband med seminarierna utgör Canvas den centrala kommunikationsplattformen för kursen – där läggs alla viktiga dokument ut (kursplan, momentschema, skrivuppgifter etc.) och där meddelas om något seminarium måste ställas in eller flyttas. Ni får tillgång till kursens Canvassida två veckor innan start, i samband med att ni registrerar er på kursen. OBS! Det schema som ligger på Canvas är det som gäller – det digitala schema ni hittar via hig.se är mer att betrakta som arbetsmaterial/salsbokning bara. Håll er till schemat på Canvas!

Därmed önskar jag er än en gång välkomna till kursen! Och påminner om att det är läge att beställa kurslitteraturen i god tid! Ni kommer att behöva den omedelbart vid kursens inledning.

Vi hörs och ses!

Bästa hälsningar,

Jan Sjölund, kursansvarig lärare

Kursen ges av Akademin för utbildning och ekonomi

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Frida Wikegård Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2022-12-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)