Sök

Välkommen till kursen Texthantering för skolans mellanåldrar 7,5hp (distans)

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema.

Registrera dig på kursen!

Kursen är öppen för registrering i Ladok 17–30 april

För att behålla din plats på kursen måste du registrera dig på din kurs i tid. Kontakta studentsupport@hig.se innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

SVG510 22216

Kursperiod och studietakt

Vecka 18–22 helfart

Kursplan och litteraturlista

Sök ut kursplan och litteraturlista

Schema

Sök ut schema

Kursansvarig lärare

Sonia Blomquist
sonia.blomquist@hig.se
072 - 0109961

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Välkommen till kursen Texthantering för skolans mellanåldrar 4–6, 7,5 hp, distans.

Kursen ges under veckorna 18–22 VT 2023 på helfart 100%, vilket innebär 40 timmars studier/vecka. Undervisning sker via Zoom eller via den digitala lärplattformen Canvas och består av seminarier (examinerande eller icke-examinerande), inspelade föreläsningar samt självstudier (kan förekomma vid något tillfälle). Undervisande lärare i kursen är Lars Krantz och Sonia Blomquist.

Inför varje seminarium är det viktigt att ha läst angiven kurslitteratur. Examinationsformerna sker både skriftligt och muntligt. Samtliga examinerande uppgifter lämnas in i Canvas vid angivet datum och tid. För att klara kursen bör det svenska språket ligga på en god nivå. Akademisk litteracitet genomsyrar hela kursen.

Schemat för respektive delkurs publiceras senast fyra veckor före kursstart. I kursen ingår en obligatorisk innedag på Högskolan i Gävle. Ett mer detaljerat schema och mer information om kursens upplägg och examinationer kommer att finnas i studiehandledningen som publiceras i Canvas före kursstart. Kom ihåg att registrera dig på kursen i Ladok två veckor före kursstart, för att så snart som möjligt få tillgång till information i Canvas.

Kursplan och litteraturlista finns publicerade under respektive kurs. Kurslitteraturen bör införskaffas så snart som möjligt, men några av titlarna finns tillgängliga i Canvas. Vid första lektionstillfället presenteras både studiehandledningen och schemat. Det är viktigt att du läst igenom hela studiehandledningen inför kursstart.

Kommunikationssätt
Kommunikation sker vid schemalagda kurstillfällen, via Zoom eller via mejl för studenter och lärare.
Ett krav för att kunna delta i distansundervisningen, som sker via Zoom, är en fungerande mikrofon och webbkamera. Det innebär att samtliga kursdeltagare ska synas och höras, klart och tydligt, under hela lektionstillfället och vid introduktionstillfället. Som student vid Högskolan i Gävle har du möjlighet att installera Microsoft Office gratis (se information på högskolans webbplats). Mer information om Canvas finns på högskolans webbplats "Logga in i Canvas".

Kursen ges av Akademin för utbildning och ekonomi

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Frida Wikegård Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2022-12-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)