Sök

Välkommen till kursen Förskoleklassens och skolans organisatoriska och historiska bakgrund (campus), 7,5hp!

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema.

Registrera dig på kursen!

Kursen är öppen för registrering i Ladok mellan 15 augusti och 28 augusti.

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta studentsupport@hig.se innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

UKG013 - 13332

Kursperiod och studietakt

Vecka 35-39 (helfart)

Kursplan

Visa kursplan

Litteraturlista

Visa litteraturlista

Tänk på att klicka på 2022-08-29 i litteraturlistan för att se den litteratur som gäller för kursen från och med HT22

Schema

Visa kursens schema

Kursansvarig lärare

Paula Larsson
Paula.Larsson@hig.se
026-64 89 34

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Kursen behandlar utbildningsväsendets organisation och historiska bakgrund samt de traditioner som ligger till grund för studiet av utbildning. I kursen introduceras ett läroplansteoretiskt perspektiv, det vill säga: hur kommer det sig att vi har den skola/de skolor vi har och hur kan vi förstå de människor, krafter och processer som varit verksamma. Kursen syftar till att utifrån aktuell forskning sätta in utbildning och lärande i ett historiskt och nutida perspektiv och genom detta synliggöra lärarens historiska och nutida samhällsuppdrag. Vidare avser kursen att ge insikter i sociala, etniska samt ett genusperspektiv på dess betydelse och möjligheter gällande utbildning. I kursen introduceras det akademiskt skrivande samt metoden textanalys. I kursen förekommer även skrivande av yrkesloggbok.

Kommunikationssätt
Kursen planeras som campusförlagd med föreläsningar, seminarier och gruppuppgifter som sker på högskolan. Du kan även hitta material på Canvas som du har glädje och behov av under kursen. Den ej schemalagda tiden är avsedd för självstudier. Det kan handla om grupparbeten och eget arbete, inläsning av litteratur inför seminarier och föreläsningar med mera. Inslag av undervisning på engelska kan förekomma, samt inslag av skönlitteratur och film.

Kursen ges av akademin för utbildning och ekonomi

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Liselotte Laurila Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2022-06-29
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)