Gå till eugreenalliance
Sök

Välkommen till kursen Förskoleklassens och skolans organisatoriska och historiska bakgrund (campus), 7,5hp!

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kurs­upplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kurs­plan och kursens schema.

Registrera dig på kursen!

Kursen är öppen för registrering i Ladok 14–27 augusti.

Antagen med villkor – registrering

Du som är antagen med villkor behöver kontakta oss via mejl för att få hjälp med registreringen. Läs mer om antagning med villkor.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

UKG013 13338

Kursperiod och studietakt

Vecka 35–39 (helfart)

Kursplan och litteraturlista

Sök ut kursplan och litteraturlista

Schema

Sök ut schema

Kursansvarig lärare

Paula Larsson
Paula.Larsson@hig.se
026-64 89 34

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Kursens upplägg
Kursen behandlar utbildningsväsendets organisation och historiska bakgrund samt de traditioner som ligger till grund för studiet av utbildning. I kursen introduceras ett läroplansteoretiskt perspektiv, det vill säga: hur kommer det sig att vi har den skola/de skolor vi har och hur kan vi förstå de människor, krafter och processer som varit verksamma. Kursen syftar till att utifrån aktuell forskning sätta in utbildning och lärande i ett historiskt och nutida perspektiv och genom detta synliggöra lärarens historiska och nutida samhällsuppdrag. Vidare avser kursen att ge insikter i sociala, etniska samt ett genusperspektiv på dess betydelse och möjligheter gällande utbildning. I kursen introduceras det akademiskt skrivande samt metoden textanalys. I kursen förekommer även skrivande av yrkesloggbok.

Undervisningsformer
Kursen planeras som campusförlagd med föreläsningar, seminarier och gruppuppgifter som sker på högskolan. Du kan även hitta material på Canvas som du har glädje och behov av under kursen. Den ej schemalagda tiden är avsedd för självstudier. Det kan handla om grupparbeten och eget arbete, inläsning av litteratur inför seminarier och föreläsningar med mera. Inslag av undervisning på engelska kan förekomma, samt inslag av skönlitteratur och film.

Tänk på att kursen bygger på studenternas aktiva medverkan. Ta därför för vana att orientera Dig i kurslitteraturen om aktuellt område inför föreläsning och absolut inför ett seminarium. Kursen pågår mellan måndag v 35 – fredag v 39. Det innebär att Du så snart som möjligt behöver bekanta Dig med kurslitteraturen.

Kommunikationssätt
Kontakt med kursansvarig sker via mejl eller på Högskolan i samband med undervisning.

Kursen ges av Akademin för utbildning och ekonomi.

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Frida Wikegård Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2023-06-27
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)