Sök

Välkommen till kursen Perspektiv på läraryrket (Ämneslärare) (campus), 22,5 hp!

Kursen är öppen för registrering i Ladok mellan 15 augusti och 28 augusti.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

UKG534 - 13356

Kursperiod och studietakt

Vecka 35-49 (helfart)

Kursplan

Visa kursplan

Litteraturlista

Visa litteraturlista

Schema

Visa kursens schema

Kursansvarig lärare

Elisabeth Taube
elisabeth.taube@hig.se
026-64 81 82

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Välkommen till kursen Perspektiv på läraryrket UKG534.

Med hjälp av föreläsningar, seminarier och tillämpade övningar samt verksamhetsförlagd utbildning (VFU) undersöks olika perspektiv av läraryrket. VFU äger rum veckorna 39 till 43.

Schema för kursen hittar du i Kronox fyra veckor före kursstart. . Mer information om kursen och eventuella mindre förändringar i schema annonseras via Canvas som publiceras två veckor före kursstart.

Examination i kursen sker både skriftligt och muntligt.

Kursintroduktion äger rum måndagen den 29 augusti klockan 13:00 – 14:30 i sal 11:519.

Vänliga hälsningar,

Elisabeth Taube, kursansvarig
Tonje Nymoen, med ansvar för VFU

Kommunikationssätt
Vi använder Zoom, Canvas och E-post.  

Kursen ges av akademin för utbildning och ekonomi

Publicerad av: Jenny Jansson Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2022-08-22
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)