Sök

Välkommen till kursen Verksamhetsförlagd utbildning för grundlärare F-3, (distans) 15hp!

Här kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema.

Registrera dig på kursen!

Kursen är öppen för registrering i Ladok mellan 15 augusti och 28 augusti.

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta studentsupport@hig.se innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Kursinformation

Information om kursen

Kurs- och anmälningskod

UKG548 - 13310

Kursperiod och studietakt

Vecka 35-44 (helfart)

Kursplan

Visa kursplan

Litteraturlista

Visa litteraturlista

Schema

Visa kursens schema

Kursansvarig lärare

Wenche Mörck Riekki
Wenche.Morck.Riekki@hig.se
026-64 86 22

Frågor kring registrering och antagning

studentsupport@hig.se


Kursen startar måndag v.35 tom v.44
Den verksamhetsförlagda utbildningen i denna kurs är knuten till den Utbildningsvetenskapliga kärnan. I kursen ges studenten fördjupad möjlighet att reflektera över läraryrkets innehåll och sin egen utveckling mot ett professionellt förhållningssätt gentemot kollegor, elever och föräldrar. Studenten förväntas aktivt delta i läraryrkets alla delar och därvid kommunicera och samverka med elever och skolans personal. I kursen fokuseras studentens förmåga att skapa förutsättningar för alla elevers lärande och utveckling samt skolans värdegrundsarbete utifrån läroplanens mål. Det egna ledarskapet är en viktig förutsättning för detta och studenten ska under VFU tillämpa och reflektera över det pedagogiska ledarskapets betydelse för lärande.

Så snart Du vet Din VFU-placering kontaktar Du skolan och Din lokala lärarutbildare så att Ni båda förbereds inför hösten. I kursen på Canvas under ”Information” finns välkomstbrevet till lärarutbildaren och dokument som kursplan, bedömningsunderlag samt ”Fokus och progression” (”Steg 3 – i slutet av utbildningen” dvs. VFU 3 termin 7) som överlämnas till LLU kanske samtidigt som Din inledande kontakt med lärarutbildaren.

Kommunikationssätt
I samband med VFU-periodens veckor 37–44 kommer ett trepartssamtal att äga rum genom att en lärare från Högskolan i Gävle träffar Dig och Din lokala lärarutbildare via nätet och kommunikationsverktyget "Zoom".

En av HIGs lärare (se ovan) kommer då att kontakta Din lokala lärarutbildare via mail eller telefon under vecka 35-38 beträffande lämpligt datum och tid för trepartssamtalet.

Vid kontakt med kursansvarig samt andra lärare i kursen används i huvudsak mail samt ZOOM.

Övrig information
Viktiga datum:
ZOOM
Information för LLU 30 augusti kl; 14.30-15.30
Kursintroduktion Studenter 1 september kl; 14.30-16.00

Kursen ges av akademin för utbildning och ekonomi

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Vi tar inte emot efteranmälningar när den sista anmälningsdagen är passerad.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

    •  
Publicerad av: Liselotte Laurila Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2022-06-29
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)