Välkommen till kursen Undervisning i förskolan - uppdragskurs (distans), 7,5 hp!

På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema. Kom ihåg att tacka ja till din plats via antagning.se!

Kursinformation

Kursen ges på kvartsfart under vecka 39-06.

Kursnamn

Undervisning i förskolan (uppdragskurs)

Kurskod

DIU506

Anmälningskod

13361

Ansvarig akademi

Akademin för Utbildning och Ekonomi

Kursansvarig lärare

Lotta Lindberg
E-post: lotta.lindberg@hig.se

Telefon: 026-64 84 61

Kursadministration

Jenny Jansson
E-post: studentsupport@hig.se


Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta studentsupport@hig.se innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Viktig information inför din studiestart

Under inledningen av höstterminen 2021 kommer undervisningen i huvudsak att genomföras nätbaserat. Men det finns utrymme för att vissa moment ska kunna genomföras på campus. För att du som student ska få så bra förutsättningar som möjligt för att studera på distans så finns en guide med riktlinjer. Tänk på att exempelvis använda kamera vid digitala möten.

Så mycket trevligare att kunna se varandra!

Att tänka på vid deltagande på digital undervisning

Period för kursregistrering: 13 september – 26 september

Om kursen

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan

Litteraturlista

Kursupplägg och kommunikationssätt

Kursupplägg

Välkommen till kursen Undervisning i förskolan.
Denna kurs genomförs under perioden 210927 - 220213 via Zoom och eventuellt platsbundna kurstillfällen i form av föreläsningar, praktiska och teoretiska seminarier.
I uppgifter och vid kurstillfällena problematiseras och diskuteras undervisning i relation till lek, omsorg och lärande i förskolans utbildning. I kursen ingår även att planera, leda och dokumentera undervisning i förskolan.
Kursen examineras muntligt och skriftligt.

Kurstillfällena är preliminärt förlagda till följande datum och tid, samtliga tillfällen förutsätter aktivt deltagande.
Fredag 1 oktober, klockan 9.30-15.30 via Zoom
Fredag 12 november, klockan 9.30-15.30
Fredag 17 december, klockan 9.30-15.30
Fredag 28 januari, klockan 9.30-15.30

Uppgift 1:
Inför första kurstillfället skriver du ner dina tankar om undervisning, utbildning och lärande i förskolan. Dessa nedskrivna reflektioner tar du med dig till första kursträffen den 1 oktober, dina anteckningar kommer att ligga till grund för gruppdiskussioner under den dagen.
Reflektera över hur du tolkar begreppen, vad skiljer dem åt?
Du använder följande kurslitteratur som stöd för dina reflektioner samt att referera till,
Doverborg, E., Pramling, N. & Pramling Samuelsson, I. (2019). Att undervisa barn i förskolan
Sheridan, S. & Williams, P. (2018). Undervisning i förskolan: en kunskapsöversikt, som stöd för ditt skrivande. https://www.skolverket.se/getFile?file=3932
Skriv dina tankar och reflektioner i ett Word-dokument så att du efter dagen kan lägga in dokumentet i Canvas.

Kommunikationssätt

Kursens gemensamma träffar sker via Zoom, platsbundna träffar och genom plattformen Canvas där finner du information om kursen, dess innehåll och uppgifter.
Frågor om kursen kan ställas vid de gemensamma träffarna samt via mail till kursansvarig och examinator.
När du har registrerat dig på din kurs via Ladok skrivs du automatiskt in på kursen i Canvas. Det kan ta upp till 60 minuter innan ditt användarnamn lagts till i lärplattformen och du kan se din kurs i Canvas. Kursen kommer att vara tillgänglig i Canvas från v. 37.

Kursvärdering

Kursvärdering

Efter att din kurs har avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till din e-postadress. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att förbättra och utveckla kursen. Alla studenter som har läst kursen får sedan en rapport där alla synpunkter finns sammanställda.

Riktat pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om riktat pedagogiskt stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

Återbud och avbrott på kurs

Återbud och avbrott på kurs

Om du inte tänker läsa kursen är det viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt. På så sätt kan platsen erbjudas till någon annan. Om du inte ännu registrerat dig så lämnar du återbud via ”Mina sidor” på antagning.se.

Om du vill avbryta kursen efter att du registrerat dig, så gör du det i Ladok. Om du gör avbrottet inom tre veckor efter kursstart kan du söka och bli antagen till kursen igen.

Stöd, service och support

Biblioteket

Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via webbsidan med ditt användarkonto.

Gratis Microsoft Officepaket

  • Som student har du möjligheten att installera Microsoft Office på upp till fem datorer. Officepaketet innehåller Word, Excel, Powerpoint, Outlook och Onenote.

Studentcentrum

Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också Café Prego. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden

På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Trådlöst nätverk (wifi)

  • Nätverket Eduroam (EDUcation ROAMing) ger dig tillgång till internet på Högskolans campus samt på andra universitet och högskolor som är anslutna till Eduroam. Eduroam fungerar dessutom på flera flygplatser, järnvägsstationer och hotell.

Webbmöten via Zoom

  • Zoom är ett verktyg för att hålla möten och föreläsningar på distans via Internet. Du behöver en webbkamera och ett headset med mikrofon för att delta.
Publicerad av: Jenny Jansson Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2021-06-11
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)